Home
Zebrania z rodzicami poszczególnych klas – 05.09.2018r. (środa)

Zebrania z rodzicami poszczególnych klas – 05.09.2018r. (środa)

Zebrania z rodzicami poszczególnych klas – 05.09.2018r. (środa)

 

Zebranie organizacyjne rodziców i wychowawców klas 1. III LO z dyrektorem w auli szkolnej – odp. dyrektor – godz. 17.00

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1. – odp. wychowawcy – godz. 17.50

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 2. – odp. wychowawcy – godz. 18.10

Zebranie organizacyjne rodziców uczniów klas 2. w sprawie wycieczki zagranicznej – odp. K.Kubacki- godz. 19.00

Zebranie organizacyjne rodziców i wychowawców klas 3. III LO z dyrektorem w auli szkolnej – odp. dyrektor- godz. 18.10

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 3. – odp. wychowawcy – godz. 19.00

Zadanie główne: wyłonienie rad oddziałowych, zapoznanie z planem pracy  oraz procedurami działania szkoły