Home
Zebrania z Rodzicami – 7.11.2017r.
zebrania

Zebrania z Rodzicami – 7.11.2017r.

Zebranie Rady Rodziców godz. 17.-17.55 sala nr 1

Zebrania rodziców z wychowawcami poszczególnych klas pierwszych oraz 2a, 2b, 2c – odp. wychowawcy w wyznaczonych salach (budynek główny szkoły przy ul. Strzeleckiej) – godz. 18.00-19.00

Zebrania rodziców z wychowawcami poszczególnych klas 2d, 2e, 2f oraz klas trzecich – odp. wychowawcy w wyznaczonych salach (budynek główny szkoły przy ul. Strzeleckiej) – godz. 19.00-20.00

Godzina informacyjna dla wszystkich rodziców – odp. wszyscy nauczyciele poszczególnych przedmiotów godz. 20.00-20.30