Home
Zaproszenie do udziału w konkursie „Szkoła wolna od używek”
Szkoła wolna od używek

Zaproszenie do udziału w konkursie „Szkoła wolna od używek”

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie po raz trzeci organizuje konkurs „Szkoła wolna od używek”. Celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki

i przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego, którego treść porusza temat profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Maksymalny czas trwania filmu to 2 minuty. Dopuszczalna jest każda forma artystyczna, a więc np. film, teledysk, reportaż, animacja.

Film zapisany w formie pliku video w formacie: .mp4, .mov lub .avi, należy przekazywać na płycie cd, dvd albo na pendrive do psychologa lub pedagoga szkolnego, do dnia 10 kwietnia br. Spośród wszystkich prac konkursowych, zostanie wybrana jedna, która będzie przekazana do dalszych etapów konkursu. Gala finałowa oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się w Warszawie, w dniu 14 czerwca br.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej: www.szkolawolnaoduzywek.pl oraz u pedagoga i psychologa szkolnego.

 

Zachęcamy do udziału!

Aleksandra Misiak

Agnieszka Klimek