Home
Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do udziału w konkursach i turnieju debat objętych projektem RODEH – Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do udziału w konkursach i turnieju debat objętych projektem RODEH – Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej

W imieniu Organizatora, Centrum Europejskiego Natolin w Warszawie oraz zamiejscowego oddziału CEN – Instytutu Europejskiego w Łodzi, jak również wszystkich partnerów projektu, zapraszamy do przesyłania zgłoszeń  do udziału w konkursach i turnieju debat objętych projektem RODEH – Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej. Niniejszy projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej  w ramach zadania publicznego: „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”  w roku 2017. Zgłoszenia potwierdzające wolę udziału danej szkoły/placówki w danym konkursie/konkursach planowane są do dnia 12 października 2017 r. (zgłoszenia dokonywane są za pomocą strony www projektu oraz adresu email: rodeh@natolin.edu.pl)

Wszelkie szczegóły dostępne są na stronie zadania http://rodeh.ie.lodz.pl  (zakładka konkursy i turnieje).

Nagrody:

– Rzeczowe – dla uczniów oraz reprezentowanych szkół/placówek (m.in sprzęt elektroniczny, gry komputerowe);

– Udział uczniów i nauczycieli w bezpłatnej kilkudniowej Akademii Wiedzy i Umiejętności RODEH 2017 (w tym zajęcia  m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, w Instytucie Europejskim, w oddziale IPN w Łodzi, muzeach, zajęcia warsztatowe i gry edukacyjne) – Organizator pokrywa wszystkie koszty udziału i pobytu uczniów jak i opiekunów;

– Dodatkowo szkoła/placówka/jednostka oświatowa, którą reprezentują zwycięzcy konkursów/turnieju, jak również jednostka, której uczniowie wzięli aktywny udział w każdym typie konkursu RODEH, tj. przedłożyli prace konkursowe oraz wzięli udział w turnieju debat (niezależnie od wyniku) otrzyma:

a) możliwość skorzystania z bezpłatnych warsztatów dla kadry zarządzającej i/lub wyznaczonych pracowników/nauczycieli w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i pisania wniosków (unijnych, EOG, krajowych) wraz z ewentualną konsultacją wniosku, do końca roku szkolnego 2017/2018

LUB

b) wsparcie merytoryczne/organizacyjne, jak i finansowe  (w postaci zakupu niezbędnych towarów, usług itd. w wysokości określonej w regulaminie i przez Organizatora), w zakresie organizacji 1 wybranego wydarzenia o charakterze edukacyjnym, dydaktycznym, kulturalnym lub naukowym w obszarze kształtowania, promowania wiedzy historycznej, regionalnej, patriotycznej lub europejskiej, realizowanego do końca roku szkolnego 2017/2018.

Decyzja o wyborze formuły ww. nagrody odbędzie się w konsultacji z kierownikiem/dyrektorem danej szkoły/placówki/ jednostki oświatowej.

Możliwe formy uczestnictwa:

– Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na artykuł ŚLADAMI I I II WOJNY ŚWIATOWEJ W REGIONACH; format artykułu popularnonaukowego, możliwy jest również tekst publicystyczno-naukowy (esej, felieton, reportaż, fotoreportaż).

– Konkurs dla 4-osobowych zespołów/uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na zaprojektowanie kreatywnych zadań do gry miejskiej dot. historii Łodzi: MIEJSKA PRZESTRZEŃ – SKARBNICĄ EDUKACJI, PAMIĘCI I PRZYGODY, z wykorzystaniem nowych technologii (najlepszy scenariusz zostanie zrealizowany we współpracy z daną szkołą);

– Turniej debat oksfordzkich dla 4-osobowych zespołów (wraz z bezpłatnymi warsztatami  historycznymi dla uczniów w siedzibie szkoły/placówki oraz planowanymi bezpłatnymi warsztatami w zakresie prowadzenia debaty publicznej) HISTORIA W SŁOWIE ZAMKNIĘTA .

Dana szkoła/placówka może wziąć udział we wszystkich typach konkursów, zwiększając szanse na wygraną, z zastrzeżeniem, iż do każdego typu konkursu musi się zgłosić inna grupa uczniów.

Z poważaniem,

Michał Andrzejczak – koordynator
wizytator w Wydziale Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty w Łodzi
42 637 70 59
42 637 70 55
mandrzejczak@kuratorium.lodz.pl