Home
Zajęcia akademickie w klasie 1d

Zajęcia akademickie w klasie 1d

Plan zajęć akademickich dla klasy ID

(przedmioty wiodące: j.polski, historia, wiedza o społeczeństwie)

w roku szkolnym 2012/13

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem A.Mickiewicza w Poznaniu

 

Przedmiot: j.polski

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach

z nauczycielem akademickim): Beata Błaszczyk

 

Okres: I  i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1.

Gromadzenie bibliografii

 

Zanim zostanę dziennikarzem, politologiem, prawnikiem…, czyli gdzie i jak zdobyć materiał.

 

 

1

II semestr

(w związku z przeniesieniem biblioteki Raczyńskich na Pl.Wolności i komputeryzacją)

Pracownik Biblioteki Raczyńskich

 

2.

Święte księgi i ich rola w judaizmie, chrześcijaństwie

i islamie.

 

 

Lekcja muzealna: ogólny zarys islamu zwiedzanie pomieszczeń: meczet, galeria, kącik z rękodziełem marokańskim, prezentacja książek na temat islamu

 

2 26 X 2012

dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Poznaniu imam Youssef Chadid

 

3.

Kształcenie językowe- zajęcia inicjujące pracę

nad projektem kl.I d

i IId

Dialekt wielkopolski 

i gwara poznańska

na tle pozostałych dialektówNauka o języku

Gwarowe spotkanie z  dziennikarzem  Radia Merkury, J.Hałasikiem. 2 3 X 2012

dziennikarz Radia Merkury, J.Hałasik

 

4. Gwara poznańska- wprowadzenie do zagadnienia 2 24 X 2012 dr Beata Jezierska
Gwara poznańska  i jej charakterystyczne cechy 1 10 I 2013 Juliusz Kubel
5. Kształcenie językowe Jasna prostota- podstawowa zasada komunikacji. 2 XII 2012

dr Jarosław Liberek

 

6.

Starożytność

 

Sympozjony w starożytnej Grecji

 

2 XII 2012 dr Monika Szczot
7. Oświecenie

Poezja oświeceniowa i ideologia tego okresu

 

2 Do uzgodnienia z pracownikiem naukowym

dr Maciej Parkitny

 

8. Rzemiosło introligatorskie

Zwiedzanie jedynego w Polsce muzeum  introligatorstwa -prywatnej kolekcji p.Leonarda Rosadzińskiego.

 

2 III 2013 p.Leonard Rosadziński

 

 

Koordynator merytoryczny

Beata Błaszczyk