Home
XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego EKO-PLANETA
unnamed

XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego EKO-PLANETA

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej POKOLENIE, jak co roku, ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego EKO-PLANETA.

W roku szkolnym 2017/2018 uczestnicy mogą wziąć udział w:
– teście konkursowym opracowanym przy współpracy z Katedrą Kształtowania Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, z zakresu wiedzy o przyrodzie, biologii i ochronie środowiska, zgodnie z obowiązującym programem nauczania dla każdej kategorii wiekowej uczestników.
– konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat: „Ptaki parków, lasów i łąk”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie uczniów IV, V, VI i VII klas szkół podstawowych, II i III klas gimnazjów oraz wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych niezależnie od typu placówki.

Pragniemy aby młodzież czerpała przyjemność z poszerzania swojej wiedzy i tym chętniej rozwijała swoje umiejętności oraz pasję do przyrody i biologii oraz świadomość ekologiczną poprzez udział w konkursie.

Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać drogą elektroniczną, faksem bądź listownie do dnia 20 października 2017 r.

W załącznikach przesyłam Państwu regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej http://http://www.eko.suwikr.pl na której również znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne materiały konkursowe.

Mamy nadzieję, że w tegorocznej edycji konkursu ponownie będziemy mieli przyjemność z Państwem współpracować.

Życzę samych sukcesów.

Karta zgloszenia Eko Planeta 2017-18

Regulamin Eko Planeta 2017-18