Home
XII edycja Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila
konkurs-literacki

XII edycja Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza dwunastą edycję Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila

Szanowni Państwo,

z wielką radością informujemy, że zbliża się kolejna edycja Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila. Jeżeli to możliwe prosilibyśmy o rozpropagowanie tej wiadomości wśród pracujących w Państwa szkołach polonistów oraz wśród uczniów.

Konkurs, adresowany wyłącznie do uczniów wielkopolskich ponadgimnazjalnych szkół średnich, w tej edycji rozgrywać się będzie w czterech kategoriach.

  1. W dziedzinie poezji zapraszamy do nadsyłania pięciu wierszy o dowolnej długości i tematyce.
  2. Konkurs prozatorski obejmuje małe formy literackie o objętości nieprzekraczającej łącznie 16 stron znormalizowanego maszynopisu (tj. 2000 znaków na stronę).
  • Konkurs translatorski dotyczy przekładu opowiadania  pt. Prelude z tomu The Serial Garden  autorstwa Joan Aiken z języka angielskiego na język polski. Tekst opowiadania znajduje się w załączeniu.
  1. W kategorii blog lub wideoblog zapraszamy do założenia i prowadzenia jednej z dwóch postaci blogu: pisanego lub mówionego. Szczegółowy regulamin tej kategorii znajduje się w załączeniu. Każdy zgłoszony blog zostanie opatrzony specjalnie przygotowaną „konkursową” pieczęcią.

 Termin nadsyłania prac12 lutego 2017 r.

W przypadku pierwszych trzech kategorii prace w trzech egzemplarzach w wersji papierowej wraz z dodatkowymi informacjami (imię i nazwisko – bez godła, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, klasa; imię i nazwisko polonisty lub opiekuna literackiego, jego adres e-mail, adres szkoły) oraz zgodą na publikację pracy prosimy nadsyłać na adres: Instytut Filologii Polskiej UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań,

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila” oraz ze wskazaniem kategorii, której praca dotyczy. Będziemy wdzięczni za spięcie i opatrzenie wymienionymi wyżej informacjami każdego egzemplarza pracy. Ponadto prosimy o przesłanie pracy oraz wszystkich wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej na nasz adres: fanfil@amu.edu.pl.

Kategoria czwarta, blogowa, nie wymaga wersji papierowych.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że autorstwo pracy nie ulega wątpliwości. 

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2018 r. O dokładnej dacie poinformujemy drogą mailową. Informacja ta znajdzie się także na stronie domowej Instytutu Filologii Polskiej: https://polonistyka.amu.edu.pl/dla-kandydata/dodatkowe-informacje/konkurs-literacki-o-nagrod-fan-fila

Nagrody (w każdej z kategorii osobne i równorzędne): 

  1. Nagroda pierwsza: 700 zł
  2. Nagroda druga: 500 zł
  3. Nagroda trzecia: 300 zł

Nagrodę można odebrać wyłącznie osobiście na uroczystości rozstrzygnięcia konkursu.

Jury, w skład którego wchodzą: dr Krzysztof Hoffmann, prof. dr hab. Piotr Śliwiński, dr hab. Irena Górska, dr Sylwia Karolak, prof. dr hab. Ewa Kraskowska, dr hab. Ewa Rajewska, dr Marcin Telicki i prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka,  zastrzega sobie możliwość nieprzyznania którejś z nagród i dopuszcza przyznawanie nagród prywatnych przez osoby i instytucje. Jury decyduje również o umieszczeniu nagrodzonych prac na stronie domowej Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. 

 Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku

Sekretarze Konkursu

Adrian Kaleta

Dominik Lisiecki

 

Regulamin XII Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila_uwagiGW_19 11 2017-v2 (2)

Kategoria przekład – Joan Aiken Prelude

Kategoria blog 2017-2018

Oświadczenie_zasady_Opiekun

Oświadczenie_zasady_Uczestnik

Oświadczenie_zgoda_Opiekun

Oświadczenie_zgoda_Uczestnik