Home
Wyróżnienie Stanisława Kozłowskiego w VII Ogólnopolskim Konkursie Matematyka i GeoGebra MaGIK

Wyróżnienie Stanisława Kozłowskiego w VII Ogólnopolskim Konkursie Matematyka i GeoGebra MaGIK

 

Projekt „Tesselacje”, przygotowany przez Stanisława Kozłowskiego – ucznia klasy 3Ga naszego Liceum, zdobył wyróżnienie w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Uczniów Matematyka i GeoGebra MaGIK.

Link do zwycięskiego apletu w programie GeoGebra: https://www.geogebra.org/classic/wwn7a8nm

i opis apletu, stanowiący integralną część pracy konkursowej:

Parkietaż (tesselacja) to pokrycie płaszczyzny ściśle przylegającymi i nie zachodzącymi na siebie wielokątami. Mój aplet stanowi przykład parkietażu wielokątowego jednopłytkowego okresowego. Wszystkie płytki, z których składa się mój parkietaż są przystające – istnieje ciąg symetrii przekształcający każdą z nich w jedną z pozostałych.

Niebieskie punkty znajdujące się na czerwonej płytce można dowolnie przesuwać. W ten sposób można zmieniać kształt płytek wchodzących w skład tesselacji i tworzyć zupełnie nowe wzory parkietażu oparte na tych samych przekształceniach wielokątu. Należy uważać, aby punkty te graniczyły jedynie z czerwoną i zieloną płytką, a krawędzie płytek nie przecinały się ze sobą, ponieważ w przeciwnym razie figury będą na siebie nachodzić i nie będzie to w związku z tym nadal tesselacja.

Aplet przedstawia tylko fragment składający się z dwudziestu pięciu elementów, natomiast płytki mojego parkietażu mogłyby być duplikowane w nieskończoność i w efekcie pokryć nieskończenie dużą powierzchnię.

Gratuluję wyróżnienia!

Liliana Skrycka-Gryc

nauczyciel matematyki

2022_06_20 GeoGebra podziękowanie

2022_06_20 GeoGebra wyróżnienie