Home
Wydawanie wyników egzaminów maturalnych odbędzie się w dniu 05.07.2021r.

Wydawanie wyników egzaminów maturalnych odbędzie się w dniu 05.07.2021r.

Wydawanie wyników egzaminów maturalnych odbędzie się w dniu 05.07.2021r.

 

Wyniki wydawane będą w tymczasowej siedzibie III LO w Poznaniu   – w budynku Politechniki Poznańskiej przy ul. Strzeleckiej 11 (naprzeciwko dotychczasowego budynku szkoły).

 Godziny wydawania:

10:00 – 11:00 dwie klasy  3a, 3b,

11:00 – 12:00 dwie klasy 3c, 3d,

12:00  – 13:00 klasy 3e, 3f, Absolwenci z poprzednich lat.

 

Czekając na wejście do szkoły w celu odebrania dokumentów, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

Po wejściu do budynku należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

 

Po odebraniu wyników uczniowie pojedynczo z zachowaniem odstępu opuszczają budynek szkoły.

Absolwenci, którzy nie odbiorą świadectwa we wskazanym wyżej terminie, będą mogli odebrać świadectwa w późniejszym terminie w godzinach pracy sekretariatu.