Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 G-a » 1 G-b » 1 G-c » 1 G-d » 1 P-a » 1 P-b » 1 P-c » 1 P-d » 2 a » 2 b » 2 c » 2 d » 2 e » 2 f » 3 a » 3 b » 3 c » 3 d » 3 e » 3 f

Plany nauczycieli

» Baron-Grzesiak J. » Bartłomiejczak B. » Berdzik K. » Bilicka-Jaranowska A. » Błaszczyk B. » Chwałowski K. » Dudek K. » Dworecka V. » Framska E. » Francuz A. » Gołębiewska H. » Jaborkhel A. » Jankiewicz A. » Jankowiak-Maik A. » Kolasińska T. » Komorowski M. » Kordus K. » Kotecka K. » Kubacki K. » Kubzdyl Ł. » Kurek K. » Kwiatkowska B. » Lewandowska V. » Linka I. » Maciejewski P. » Marciniak S. » Misch E. » Nadobnik W. » Nowak J. » Oliwa A. » Polowczyk R. » Połeć R. » Pużanowski J. » Raszyński M. » Skrycka-Gryc L. » Sroka E. » Staszak E. » Ślęzak M. » Witkowska A. » Włodarczak A. » Wryk A. » Zientek K.

Klasa 1 G-a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 chemia
1 G-a - Framska E. (s.210)
informatyka
1 G-a-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
j. angielski
1 G-a-j.a-1/2 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
1 G-a-j.a-2/2 - Włodarczak A. (s.207)
2 08:55-09:40 historia
1 G-a - Dworecka V. (s.12)
historia
1 G-a - Dworecka V. (s.12)
podstawy przedsiębiorczości
1 G-a - Sroka E. (s.16)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 G-a - Polowczyk R. (s.204)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
1 G-a-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
j. angielski
1 G-a-j.a-1/2 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
1 G-a-j.a-2/2 - Włodarczak A. (s.207)
matematyka
1 G-a - Chwałowski K. (s.208)
podstawy przedsiębiorczości
1 G-a - Sroka E. (s.106)
biologia
1 G-a - Kolasińska T. (s.10)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
1 G-a-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
j. polski
1 G-a - Połeć R. (s.108)
matematyka
1 G-a - Chwałowski K. (s.208)
j. polski
1 G-a - Połeć R. (s.108)
wos
1 G-a - Dworecka V. (s.12)
5 11:40-12:25 j. niemiecki
1 G-a-j.n-1/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
j. niemiecki
1 G-a-j.n-2/2 - Berdzik K. (s.204)
wiedza o kulturze
1 G-a - Kordus K. (s.106)
geografia
1 G-a - Kubacki K. (s.15)
j. polski
1 G-a - Połeć R. (s.108)
j. polski
1 G-a - Połeć R. (s.108)
6 12:45-13:30 matematyka
1 G-a - Chwałowski K. (s.108)
j. niemiecki
1 G-a-j.n-1/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
j. niemiecki
1 G-a-j.n-2/2 - Berdzik K. (s.203)
fizyka
1 G-a - Pużanowski J. (s.208)
fizyka
1 G-a - Pużanowski J. (s.110)
zajęcia z wychowawcą
1 G-a - Pużanowski J. (s.8)
7 13:40-14:25 matematyka
1 G-a - Chwałowski K. (s.108)
wychowanie fizyczne
1 G-ac-wf-dz - Linka I. (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 G-a-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
j. angielski
1 G-a-j.a-1/2 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
1 G-a-j.a-2/2 - Włodarczak A. (s.207)
wychowanie fizyczne
1 G-ac-wf-dz - Linka I. (sg 1)
8 14:35-15:20 informatyka
1 G-a-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
religia
1 G-a-rel - Maciejewski P. (s.1)
wychowanie fizyczne
1 G-ac-wf-dz - Linka I. (sg 3)
9 15:30-16:15 religia
1 G-a-rel - Maciejewski P. (s.1)
10 16:25-17:10

Klasa 1 G-b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 podstawy przedsiębiorczości
1 G-b - Sroka E. (s.16)
j. polski
1 G-b - Marciniak S. (s.108)
j. polski
1 G-b - Marciniak S. (s.106)
2 08:55-09:40 j. niemiecki
1 G-b-j.n-1/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
j. niemiecki
1 G-b-j.n-2/2 - Berdzik K. (s.8)
podstawy przedsiębiorczości
1 G-b - Sroka E. (s.16)
matematyka
1 G-b - Skrycka-Gryc L. (s.8)
biologia
1 G-b - Kolasińska T. (s.10)
j. polski
1 G-b - Marciniak S. (s.106)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
1 G-bd-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 G-b-wf-dz1 - Kurek K. (sg 3)
wychowanie fizyczne
1 G-b-wf-dz2 - Linka I. (aula)
matematyka
1 G-b - Skrycka-Gryc L. (s.8)
matematyka
1 G-b - Skrycka-Gryc L. (s.8)
fizyka
1 G-b - Pużanowski J. (s.110)
geografia
1 G-b - Kubacki K. (s.15)
4 10:45-11:30 historia
1 G-b - Jankowiak-Maik A. (s.16)
biologia
1 G-b - Kolasińska T. (s.10)
chemia
1 G-b - Framska E. (s.207)
historia
1 G-b - Jankowiak-Maik A. (s.208)
zajęcia z wychowawcą
1 G-b - Jankowiak-Maik A. (s.208)
5 11:40-12:25 biologia
1 G-b - Kolasińska T. (s.10)
j. polski
1 G-b - Marciniak S. (s.1)
wiedza o kulturze
1 G-b - Kordus K. (s.106)
wychowanie fizyczne
1 G-b-wf-dz1 - Kurek K. (sg 1)
j. angielski
1 G-b-j.a-1/2 - Staszak E. (s.201b)
j. angielski
1 G-b-j.a-2/2 - Włodarczak A. (s.203)
6 12:45-13:30 j. angielski
1 G-b-j.a-1/2 - Staszak E. (s.201b)
j. angielski
1 G-b-j.a-2/2 - Włodarczak A. (s.207)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 G-b - Polowczyk R. (s.204)
j. angielski
1 G-b-j.a-1/2 - Staszak E. (s.201b)
j. angielski
1 G-b-j.a-2/2 - Włodarczak A. (s.201c)
wychowanie fizyczne
1 G-b-wf-dz1 - Kurek K. (sg 2)
wos
1 G-b - Jankowiak-Maik A. (s.208)
7 13:40-14:25 matematyka
1 G-b - Skrycka-Gryc L. (s.8)
informatyka
1 G-b-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
j. niemiecki
1 G-b-j.n-1/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
religia
1 G-b-rel - Ślęzak M. (s.8)
wychowanie fizyczne
1 G-bd-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 G-b-wf-dz2 - Linka I. (aula)
8 14:35-15:20 informatyka
1 G-b-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
j. niemiecki
1 G-b-j.n-2/2 - Berdzik K. (s.12)
religia
1 G-b-rel - Ślęzak M. (s.8)
wychowanie fizyczne
1 G-bd-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 G-b-wf-dz2 - Linka I. (sg 3)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Klasa 1 G-c - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
1 G-c - Lewandowska V. (s.7)
biologia
1 G-c - Kolasińska T. (s.10)
podstawy przedsiębiorczości
1 G-c - Sroka E. (s.16)
religia
1 G-cd-rel - Ślęzak M. (s.7)
2 08:55-09:40 historia
1 G-c - Dworecka V. (s.12)
matematyka
1 G-c - Lewandowska V. (s.7)
j. polski
1 G-c - Francuz A. (s.208)
j. polski
1 G-c - Francuz A. (s.208)
religia
1 G-cd-rel - Ślęzak M. (s.7)
3 09:50-10:35 j. angielski
1 G-c-j.a-1/2 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
1 G-c-j.a-2/2 - Włodarczak A. (s.207)
wiedza o kulturze
1 G-c - Kordus K. (s.106)
chemia
1 G-c - Polowczyk R. (s.210)
informatyka
1 G-c-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
j. niemiecki
1 G-c-j.n-1/2 - Berdzik K. (s.201c)
j. polski
1 G-c - Francuz A. (s.209)
4 10:45-11:30 edukacja dla bezpieczeństwa
1 G-c - Polowczyk R. (s.204)
fizyka
1 G-c - Pużanowski J. (s.210)
j. niemiecki
1 G-c-j.n-1/2 - Berdzik K. (s.203)
j. niemiecki
1 G-c-j.n-2/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
informatyka
1 G-c-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
j. niemiecki
1 G-c-j.n-2/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
j. angielski
1 G-c-j.a-1/2 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
1 G-c-j.a-2/2 - Włodarczak A. (s.207)
5 11:40-12:25 matematyka
1 G-c - Lewandowska V. (s.209)
historia
1 G-c - Dworecka V. (s.12)
matematyka
1 G-c - Lewandowska V. (s.108)
podstawy przedsiębiorczości
1 G-c - Sroka E. (s.106)
geografia
1 G-c - Kubacki K. (s.15)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
1 G-c-wf-chł - Dudek K. (sg 3)
j. polski
1 G-c - Francuz A. (s.209)
wychowanie fizyczne
1 G-c-wf-chł - Dudek K. (sg 3)
zajęcia z wychowawcą
1 G-c - Francuz A. (s.209)
wos
1 G-c - Dworecka V. (s.12)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
1 G-c-wf-chł - Dudek K. (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 G-ac-wf-dz - Linka I. (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 G-ac-wf-dz - Linka I. (sg 1)
fizyka
1 G-c - Pużanowski J. (s.110)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
1 G-ac-wf-dz - Linka I. (sg 3)
j. angielski
1 G-c-j.a-1/2 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
1 G-c-j.a-2/2 - Włodarczak A. (s.207)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Klasa 1 G-d - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
1 G-d - Chwałowski K. (s.1)
j. angielski
1 G-d-j.a-1/2 - Kotecka K. (s.203)
j. angielski
1 G-d-j.a-2/2 - Oliwa A. (s.212)
wychowanie fizyczne
1 G-d-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
religia
1 G-cd-rel - Ślęzak M. (s.7)
2 08:55-09:40 matematyka
1 G-d - Chwałowski K. (s.1)
matematyka
1 G-d - Chwałowski K. (s.16)
wychowanie fizyczne
1 G-d-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
religia
1 G-cd-rel - Ślęzak M. (s.7)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
1 G-bd-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 2)
podstawy przedsiębiorczości
1 G-d - Sroka E. (s.16)
j. polski
1 G-d - Błaszczyk B. (s.109)
matematyka
1 G-d - Chwałowski K. (s.16)
historia
1 G-d - Raszyński M. (s.13)
4 10:45-11:30 fizyka
1 G-d - Pużanowski J. (s.8)
wiedza o kulturze
1 G-d - Kordus K. (s.106)
j. polski
1 G-d - Błaszczyk B. (s.109)
podstawy przedsiębiorczości
1 G-d - Sroka E. (s.106)
j. angielski
1 G-d-j.a-2/2 - Oliwa A. (s.212)
j. hiszpański
1 G-d-j.h-1/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.201a)
5 11:40-12:25 informatyka
1 G-d-inf-1/2 - Gołębiewska H. (s.104)
j. hiszpański
1 G-d-j.h-2/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
historia
1 G-d - Raszyński M. (s.13)
biologia
1 G-d - Komorowski M. (s.10)
geografia
1 G-d - Kubacki K. (s.15)
j. angielski
1 G-d-j.a-1/2 - Kotecka K. (s.204)
j. hiszpański
1 G-d-j.h-2/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.201a)
6 12:45-13:30 informatyka
1 G-d-inf-2/2 - Gołębiewska H. (s.104)
j. hiszpański
1 G-d-j.h-1/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
j. polski
1 G-d - Błaszczyk B. (s.109)
zajęcia z wychowawcą
1 G-d - Raszyński M. (s.13)
chemia
1 G-d - Framska E. (s.209)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
1 G-d-wf-dz - Kurek K. (sg 3)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 G-d - Polowczyk R. (s.204)
j. polski
1 G-d - Błaszczyk B. (s.109)
wychowanie fizyczne
1 G-bd-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
8 14:35-15:20 wos
1 G-d - Raszyński M. (s.13)
j. polski
1 G-d - Błaszczyk B. (s.109)
wychowanie fizyczne
1 G-bd-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
9 15:30-16:15 j. angielski
1 G-d-j.a-1/2 - Kotecka K. (s.203)
j. angielski
1 G-d-j.a-2/2 - Oliwa A. (s.212)
10 16:25-17:10

Klasa 1 P-a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
1 P-a-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 3)
fizyka
1 P-a - Misch E. (s.210)
j. polski
1 P-a - Francuz A. (s.209)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
1 P-a-wf-chł - Kubzdyl Ł. (aula)
wychowanie fizyczne
1 P-ac-wf-dz - Kurek K. (aula)
j. angielski
1 P-a-j.a-1/2 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
1 P-a-j.a-2/2 - Staszak E. (s.201b)
j. angielski
1 P-a-j.a-2/2 - Staszak E. (s.201b)
j. polski
1 P-a - Francuz A. (s.209)
3 09:50-10:35 plastyka
1 P-a - Jankiewicz A. (s.16)
wychowanie fizyczne
1 P-ac-wf-dz - Kurek K. (sg 3)
j. niemiecki
1 P-a-j.n-1/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
j. niemiecki
1 P-a-j.n-2/2 - Berdzik K. (s.203)
j. polski
1 P-a - Francuz A. (s.208)
wos
1 P-a - Dworecka V. (s.12)
4 10:45-11:30 j. niemiecki
1 P-a-j.n-1/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
j. niemiecki
1 P-a-j.n-2/2 - Berdzik K. (s.212)
geografia
1 P-a - Kubacki K. (s.15)
historia
1 P-a - Dworecka V. (s.12)
fizyka
1 P-a - Misch E. (s.207)
informatyka
1 P-a-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
j. angielski
1 P-a-j.a-2/2 - Staszak E. (s.201b)
5 11:40-12:25 fizyka
1 P-a - Misch E. (s.110)
j. polski
1 P-a - Francuz A. (s.209)
zajęcia z wychowawcą
1 P-a - Misch E. (s.110)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 P-a - Polowczyk R. (s.204)
informatyka
1 P-a-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
j. angielski
1 P-a-j.a-1/2 - Oliwa A. (s.212)
6 12:45-13:30 matematyka
1 P-a - Lewandowska V. (s.7)
historia
1 P-a - Dworecka V. (s.12)
matematyka
1 P-a - Lewandowska V. (s.7)
matematyka
1 P-a - Lewandowska V. (s.7)
biologia
1 P-a - Kolasińska T. (s.16)
7 13:40-14:25 religia
1 P-a-rel - Maciejewski P. (s.12)
matematyka
1 P-a - Lewandowska V. (s.7)
matematyka
1 P-a - Lewandowska V. (s.7)
wychowanie fizyczne
1 P-a-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 P-ac-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
8 14:35-15:20 religia
1 P-a-rel - Maciejewski P. (s.1)
j. angielski
1 P-a-j.a-1/2 - Oliwa A. (s.212)
chemia
1 P-a - Polowczyk R. (s.210)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Klasa 1 P-b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
1 P-bd-wf-chł - Dudek K. (aula)
religia
1 P-b-rel - Ślęzak M. (s.13)
j. angielski
1 P-b-j.a-2/2 - Oliwa A. (s.212)
2 08:55-09:40 wos
1 P-b - Jankowiak-Maik A. (s.16)
religia
1 P-b-rel - Ślęzak M. (s.13)
j. polski
1 P-b - Połeć R. (s.108)
historia
1 P-b - Raszyński M. (s.13)
3 09:50-10:35 informatyka
1 P-b-inf-1/2 - Gołębiewska H. (s.104)
j. hiszpański
1 P-b-j.h-2/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
wychowanie fizyczne
1 P-bd-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
matematyka
1 P-b - Zientek K. (s.7)
j. polski
1 P-b - Połeć R. (s.108)
zajęcia z wychowawcą
1 P-b - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
4 10:45-11:30 matematyka
1 P-b - Zientek K. (s.7)
wychowanie fizyczne
1 P-bd-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
biologia
1 P-b - Kolasińska T. (s.16)
geografia
1 P-b - Kubacki K. (s.15)
j. polski
1 P-b - Połeć R. (s.108)
5 11:40-12:25 j. polski
1 P-b - Połeć R. (s.108)
geografia
1 P-b - Kubacki K. (s.15)
fizyka
1 P-b - Pużanowski J. (s.208)
matematyka
1 P-b - Zientek K. (s.1)
chemia
1 P-b - Framska E. (s.209)
6 12:45-13:30 plastyka
1 P-b - Jankiewicz A. (s.110)
matematyka
1 P-b - Zientek K. (s.1)
j. angielski
1 P-b-j.a-1/2 - Kotecka K. (s.203)
j. angielski
1 P-b-j.a-2/2 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
1 P-b-j.a-1/2 - Kotecka K. (s.203)
j. angielski
1 P-b-j.a-2/2 - Oliwa A. (s.212)
geografia
1 P-b - Kubacki K. (s.15)
7 13:40-14:25 informatyka
1 P-b-inf-2/2 - Gołębiewska H. (s.104)
j. hiszpański
1 P-b-j.h-1/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
matematyka
1 P-b - Zientek K. (s.1)
wychowanie fizyczne
1 P-b-wf-dz - Linka I. (sg 1)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 P-b - Polowczyk R. (s.204)
j. angielski
1 P-b-j.a-1/2 - Kotecka K. (s.204)
j. hiszpański
1 P-b-j.h-2/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.201a)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
1 P-b-wf-dz - Linka I. (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 P-b-wf-dz - Linka I. (sg 1)
historia
1 P-b - Raszyński M. (s.13)
9 15:30-16:15 j. hiszpański
1 P-b-j.h-1/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
10 16:25-17:10

Klasa 1 P-c - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 historia
1 P-c - Jankowiak-Maik A. (s.16)
geografia
1 P-c - Kubacki K. (s.15)
j. angielski
1 P-c-j.a-1/2 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
2 08:55-09:40 matematyka
1 P-c - Chwałowski K. (s.15)
wychowanie fizyczne
1 P-ac-wf-dz - Kurek K. (aula)
j. polski
1 P-c - Błaszczyk B. (s.109)
wos
1 P-c - Jankowiak-Maik A. (s.16)
3 09:50-10:35 matematyka
1 P-c - Chwałowski K. (s.15)
wychowanie fizyczne
1 P-ac-wf-dz - Kurek K. (sg 3)
j. angielski
1 P-c-j.a-1/2 - Bartłomiejczak B. (s.201b)
j. polski
1 P-c - Błaszczyk B. (s.109)
informatyka
1 P-c-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
j. angielski
1 P-c-j.a-2/2 - Kotecka K. (s.203)
4 10:45-11:30 fizyka
1 P-c - Misch E. (s.110)
matematyka
1 P-c - Chwałowski K. (s.208)
informatyka
1 P-c-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
j. angielski
1 P-c-j.a-2/2 - Kotecka K. (s.201c)
matematyka
1 P-c - Chwałowski K. (s.204)
j. polski
1 P-c - Błaszczyk B. (s.109)
5 11:40-12:25 plastyka
1 P-c - Jankiewicz A. (s.15)
fizyka
1 P-c - Misch E. (s.110)
j. niemiecki
1 P-c-j.n-1/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
j. niemiecki
1 P-c-j.n-2/2 - Berdzik K. (s.104)
historia
1 P-c - Jankowiak-Maik A. (s.208)
zajęcia z wychowawcą
1 P-c - Bartłomiejczak B. (s.208)
6 12:45-13:30 j. niemiecki
1 P-c-j.n-1/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
j. niemiecki
1 P-c-j.n-2/2 - Berdzik K. (s.204)
religia
1 P-c-rel - Maciejewski P. (s.106)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 P-c - Polowczyk R. (s.204)
informatyka
1 P-c-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
j. angielski
1 P-c-j.a-1/2 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. polski
1 P-c - Błaszczyk B. (s.109)
7 13:40-14:25 biologia
1 P-c - Komorowski M. (s.16)
religia
1 P-c-rel - Maciejewski P. (s.106)
chemia
1 P-c - Framska E. (s.210)
fizyka
1 P-c - Misch E. (s.15)
wychowanie fizyczne
1 P-ac-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 P-c-wf-chł - Dudek K. (sg 3)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
1 P-c-wf-chł - Dudek K. (sg 3)
informatyka
1 P-c-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
j. angielski
1 P-c-j.a-2/2 - Kotecka K. (s.203)
wychowanie fizyczne
1 P-c-wf-chł - Dudek K. (sg 2)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Klasa 1 P-d - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
1 P-bd-wf-chł - Dudek K. (aula)
j. polski
1 P-d - Marciniak S. (s.106)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 P-d - Polowczyk R. (s.204)
fizyka
1 P-d - Pużanowski J. (s.110)
2 08:55-09:40 historia
1 P-d - Raszyński M. (s.13)
j. polski
1 P-d - Marciniak S. (s.106)
chemia
1 P-d - Polowczyk R. (s.210)
j. angielski
1 P-d-j.a-1/2 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
1 P-d-j.a-2/2 - Kotecka K. (s.204)
3 09:50-10:35 j. niemiecki
1 P-d-j.n-1/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
j. niemiecki
1 P-d-j.n-2/2 - Berdzik K. (s.201b)
wychowanie fizyczne
1 P-bd-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 P-d-wf-dz - Linka I. (aula)
j. angielski
1 P-d-j.a-1/2 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
1 P-d-j.a-2/2 - Kotecka K. (s.201c)
chemia
1 P-d - Polowczyk R. (s.209)
wychowanie fizyczne
1 P-d-wf-dz - Linka I. (sg 1)
4 10:45-11:30 plastyka
1 P-d - Jankiewicz A. (s.15)
wychowanie fizyczne
1 P-bd-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 P-d-wf-dz - Linka I. (sg 2)
j. polski
1 P-d - Marciniak S. (s.106)
biologia
1 P-d - Komorowski M. (s.10)
biologia
1 P-d - Komorowski M. (s.16)
5 11:40-12:25 matematyka
1 P-d - Skrycka-Gryc L. (s.8)
religia
1 P-d-rel - Ślęzak M. (s.8)
wos
1 P-d - Raszyński M. (s.13)
matematyka
1 P-d - Skrycka-Gryc L. (s.10)
zajęcia z wychowawcą
1 P-d - Komorowski M. (s.16)
6 12:45-13:30 matematyka
1 P-d - Skrycka-Gryc L. (s.8)
religia
1 P-d-rel - Ślęzak M. (s.16)
historia
1 P-d - Raszyński M. (s.13)
j. polski
1 P-d - Marciniak S. (s.106)
7 13:40-14:25 geografia
1 P-d - Kubacki K. (s.15)
biologia
1 P-d - Komorowski M. (s.10)
chemia
1 P-d - Polowczyk R. (s.210)
8 14:35-15:20 informatyka
1 P-d-inf-2/2 - Gołębiewska H. (s.104)
j. angielski
1 P-d-j.a-1/2 - Oliwa A. (s.212)
j. niemiecki
1 P-d-j.n-1/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
j. niemiecki
1 P-d-j.n-2/2 - Berdzik K. (s.209)
j. angielski
1 P-d-j.a-2/2 - Kotecka K. (s.204)
9 15:30-16:15 informatyka
1 P-d-inf-1/2 - Gołębiewska H. (s.104)
10 16:25-17:10

Klasa 2 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
2 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
j. niemiecki
2 a-j.n-2/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
2 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
j. niemiecki
2 a-j.n-1/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
wychowanie fizyczne
2 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
matematyka
2 a - Nowak J. (s.1)
j. polski
2 a - Połeć R. (s.108)
3 09:50-10:35 matematyka
2 a - Nowak J. (s.1)
religia
2 a-rel - Maciejewski P. (s.10)
zaj. op-wych
2 a-zaj.opiek.rel - Lewandowska H. (@)
j. polski
2 a - Połeć R. (s.108)
matematyka
2 a - Nowak J. (s.1)
j. polski
2 a - Połeć R. (s.108)
4 10:45-11:30 j. angielski
2 ac-j.a-1/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
2 ac-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.203)
j. angielski
2 ac-j.a-3/4 - Kotecka K. (s.104)
j. angielski
2 ac-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
fizyka
2 a - Misch E. (s.110)
j. polski
2 a - Połeć R. (s.108)
j. angielski
2 ac-j.a-1/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
2 ac-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.203)
j. angielski
2 ac-j.a-3/4 - Kotecka K. (s.104)
j. angielski
2 ac-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
fizyka
2 a - Misch E. (s.110)
5 11:40-12:25 historia i społeczeństwo
2 a - Raszyński M. (s.13)
matematyka
2 a - Nowak J. (s.108)
matematyka
2 a - Nowak J. (s.1)
fizyka
2 a - Misch E. (s.207)
matematyka
2 a - Nowak J. (s.1)
6 12:45-13:30 religia
2 a-rel - Maciejewski P. (s.106)
zaj. op-wych
2 a-zaj.opiek.rel - Lewandowska H. (@)
matematyka
2 a - Nowak J. (s.108)
fizyka
2 a - Misch E. (s.110)
j. polski
2 a - Połeć R. (s.108)
matematyka
2 a - Nowak J. (s.1)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
2 a-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
fizyka doświadczalna
2 a - Pużanowski J. (s.108)
fizyka
2 a - Misch E. (s.110)
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
2 a-niwpś-1/2 - Skrycka-Gryc L. (s.104) Lekcja zapisana dla dni: 2019-12-05, 2019-12-19, 2020-01-02, 2020-01-16, 2020-01-30, 2020-02-13, 2020-02-27, 2020-03-12, 2020-03-26, 2020-04-09, 2020-04-23, 2020-05-07, 2020-05-21, 2020-06-04, 2020-06-18,
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
2 a-niwpś-2/2 - Skrycka-Gryc L. (s.104) Lekcja zapisana dla dni: 2019-12-12, 2020-01-09, 2020-01-23, 2020-02-06, 2020-02-20, 2020-03-05, 2020-03-19, 2020-04-02, 2020-04-16, 2020-04-30, 2020-05-14, 2020-05-28, 2020-06-11, 2020-06-25,
zajęcia z wychowawcą
2 a - Nowak J. (s.1)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
2 a-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 2)
j. angielski
2 ac-j.a-1/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
2 ac-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
2 ac-j.a-3/4 - Kotecka K. (s.208)
j. angielski
2 ac-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
historia i społeczeństwo
2 a - Raszyński M. (s.13)
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
2 a-niwpś-1/2 - Skrycka-Gryc L. (s.104) Lekcja zapisana dla dni: 2019-12-05, 2019-12-19, 2020-01-02, 2020-01-16, 2020-01-30, 2020-02-13, 2020-02-27, 2020-03-12, 2020-03-26, 2020-04-09, 2020-04-23, 2020-05-07, 2020-05-21, 2020-06-04, 2020-06-18,
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
2 a-niwpś-2/2 - Skrycka-Gryc L. (s.104) Lekcja zapisana dla dni: 2019-12-12, 2020-01-09, 2020-01-23, 2020-02-06, 2020-02-20, 2020-03-05, 2020-03-19, 2020-04-02, 2020-04-16, 2020-04-30, 2020-05-14, 2020-05-28, 2020-06-11, 2020-06-25,
fizyka doświadczalna
2 a - Pużanowski J. (s.110)
9 15:30-16:15 j. niemiecki
2 a-j.n-2/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
j. niemiecki
2 a-j.n-1/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
wychowanie fizyczne
2 a-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
10 16:25-17:10

Klasa 2 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
2 b - Lewandowska V. (s.108)
wychowanie fizyczne
2 bf-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 b-wf-dz - Linka I. (sg 2)
j. polski
2 b - Francuz A. (s.209)
j. hiszpański
2 b-j.h-2/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.104)
2 08:55-09:40 matematyka
2 b - Lewandowska V. (s.108)
wychowanie fizyczne
2 bf-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 2)
j. hiszpański
2 b-j.h-2/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.104)
matematyka
2 b - Lewandowska V. (s.7)
geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
3 09:50-10:35 j. polski
2 b - Francuz A. (s.209)
elementy statystyki
2 b - Nowak J. (s.1)
matematyka
2 b - Lewandowska V. (s.13)
matematyka
2 b - Lewandowska V. (s.7)
historia i społeczeństwo
2 b - Jankowiak-Maik A. (s.16)
4 10:45-11:30 j. polski
2 b - Francuz A. (s.209)
ekonomia w praktyce
2 b - Sroka E. (s.16)
geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
j. polski
2 b - Francuz A. (s.209)
zajęcia z wychowawcą
2 b - Kubacki K. (s.15)
5 11:40-12:25 j. angielski
2 bd-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
2 bd-j.a-2/4 - Staszak E. (s.201b)
j. angielski
2 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.203)
j. angielski
2 bd-j.a-4/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
2 bd-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
2 bd-j.a-2/4 - Staszak E. (s.201b)
j. angielski
2 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
2 bd-j.a-4/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. hiszpański
2 b-j.h-1/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.203)
wychowanie fizyczne
2 b-wf-dz - Linka I. (sg 1)
j. polski
2 b - Francuz A. (s.209)
matematyka
2 b - Lewandowska V. (s.7)
6 12:45-13:30 historia i społeczeństwo
2 b - Jankowiak-Maik A. (s.16)
geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
wychowanie fizyczne
2 b-wf-dz - Linka I. (sg 2)
wychowanie fizyczne
2 bf-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
matematyka
2 b - Lewandowska V. (s.7)
7 13:40-14:25 religia
2 b-rel - Ślęzak M. (s.1)
zaj. op-wych
2 b-zaj.opiek.rel - Lewandowska H. (@)
geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
j. hiszpański
2 b-j.h-1/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
j. angielski
2 bd-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
2 bd-j.a-2/4 - Staszak E. (s.201b)
j. angielski
2 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
2 bd-j.a-4/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
8 14:35-15:20 geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
matematyka
2 b - Lewandowska V. (s.7)
9 15:30-16:15 religia
2 b-rel - Ślęzak M. (s.8)
10 16:25-17:10

Klasa 2 c - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 fizyka
2 c - Misch E. (s.110)
religia
2 cd-rel - Maciejewski P. (s.13)
wychowanie fizyczne
2 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
informatyka
2 c-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
2 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 c-wf-chł - Dudek K. (sg 3)
religia
2 cd-rel - Maciejewski P. (s.13)
wychowanie fizyczne
2 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
j. niemiecki
2 c-j.n-1/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
informatyka
2 c-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
3 09:50-10:35 fizyka doświadczalna
2 c - Misch E. (s.110)
informatyka
2 c-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
j. niemiecki
2 c-j.n-1/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
fizyka
2 c - Misch E. (s.110)
historia i społeczeństwo
2 c - Raszyński M. (s.13)
matematyka
2 c - Nowak J. (s.1)
4 10:45-11:30 j. angielski
2 ac-j.a-1/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
2 ac-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.203)
j. angielski
2 ac-j.a-3/4 - Kotecka K. (s.104)
j. angielski
2 ac-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
informatyka
2 c-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
j. niemiecki
2 c-j.n-2/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
fizyka
2 c - Misch E. (s.110)
j. angielski
2 ac-j.a-1/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
2 ac-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.203)
j. angielski
2 ac-j.a-3/4 - Kotecka K. (s.104)
j. angielski
2 ac-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
matematyka
2 c - Nowak J. (s.1)
5 11:40-12:25 matematyka
2 c - Nowak J. (s.1)
j. polski
2 c - Połeć R. (s.210)
j. polski
2 c - Połeć R. (s.109)
matematyka
2 c - Nowak J. (s.8)
fizyka
2 c - Misch E. (s.110)
6 12:45-13:30 matematyka
2 c - Nowak J. (s.1)
historia i społeczeństwo
2 c - Raszyński M. (s.13)
matematyka
2 c - Nowak J. (s.1)
matematyka
2 c - Nowak J. (s.8)
zajęcia z wychowawcą
2 c - Jaborkhel A. (s.110)
7 13:40-14:25 j. niemiecki
2 c-j.n-2/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
j. polski
2 c - Połeć R. (s.210)
matematyka
2 c - Nowak J. (s.1)
j. polski
2 c - Połeć R. (s.108)
informatyka
2 c-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
8 14:35-15:20 j. angielski
2 ac-j.a-1/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
2 ac-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
2 ac-j.a-3/4 - Kotecka K. (s.208)
j. angielski
2 ac-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
wychowanie fizyczne
2 c-wf-chł - Dudek K. (sg 2)
j. polski
2 c - Połeć R. (s.108)
informatyka
2 c-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
9 15:30-16:15 wychowanie fizyczne
2 c-wf-chł - Dudek K. (sg 2)
10 16:25-17:10

Klasa 2 d - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 religia
2 cd-rel - Maciejewski P. (s.13)
j. polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
wychowanie fizyczne
2 d-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
2 08:55-09:40 j. francuski
2 d-j.f-2/2 - Wryk A. (s.203)
religia
2 cd-rel - Maciejewski P. (s.13)
j. polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
wychowanie fizyczne
2 d-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
3 09:50-10:35 j. polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
historia
2 d - Raszyński M. (s.13)
wos
2 d - Dworecka V. (s.12)
wos
2 d - Dworecka V. (s.12)
j. polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
4 10:45-11:30 historia
2 d - Raszyński M. (s.13)
matematyka
2 d - Skrycka-Gryc L. (s.12)
matematyka
2 d - Skrycka-Gryc L. (s.8)
matematyka
2 d - Skrycka-Gryc L. (s.8)
edukacja medialna
2 d - Francuz A. (s.8)
5 11:40-12:25 j. angielski
2 bd-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
2 bd-j.a-2/4 - Staszak E. (s.201b)
j. angielski
2 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.203)
j. angielski
2 bd-j.a-4/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
2 bd-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
2 bd-j.a-2/4 - Staszak E. (s.201b)
j. angielski
2 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
2 bd-j.a-4/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
zajęcia z wychowawcą
2 d - Dworecka V. (s.12)
j. polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
wos
2 d - Dworecka V. (s.12)
6 12:45-13:30 wos
2 d - Dworecka V. (s.12)
przyroda
2 d - Komorowski M. (s.10)
przyroda
2 d - Komorowski M. (s.10)
j. polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
historia
2 d - Raszyński M. (s.13)
7 13:40-14:25 j. francuski
2 d-j.f-1/2 - Wryk A. (s.203)
j. polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
historia
2 d - Raszyński M. (s.13)
historia
2 d - Raszyński M. (s.13)
j. angielski
2 bd-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
2 bd-j.a-2/4 - Staszak E. (s.201b)
j. angielski
2 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
2 bd-j.a-4/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
8 14:35-15:20 j. polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
j. francuski
2 d-j.f-1/2 - Wryk A. (s.203)
wychowanie fizyczne
2 de-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 d-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
9 15:30-16:15 j. francuski
2 d-j.f-2/2 - Wryk A. (s.203)
wychowanie fizyczne
2 de-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 de-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
10 16:25-17:10

Klasa 2 e - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. niemiecki
2 ef-j.n-p - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
historia i społeczeństwo
2 e - Dworecka V. (s.12)
j. niemiecki
2 e-j.n-k - Berdzik K. (s.13)
2 08:55-09:40 biologia
2 e - Komorowski M. (s.7)
chemia
2 e - Framska E. (s.210)
chemia
2 e - Framska E. (s.207)
fizyka medyczna
2 e - Pużanowski J. (s.110)
3 09:50-10:35 biologia
2 e - Komorowski M. (s.7)
j. polski
2 e - Francuz A. (s.209)
biologia
2 e - Komorowski M. (s.10)
biologia
2 e - Komorowski M. (s.10)
4 10:45-11:30 chemia
2 e - Framska E. (s.210)
j. polski
2 e - Francuz A. (s.209)
j. polski
2 e - Francuz A. (s.209)
chemia
2 e - Framska E. (s.210)
wychowanie fizyczne
2 e-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
5 11:40-12:25 matematyka
2 e - Chwałowski K. (s.12)
biologia
2 e - Komorowski M. (s.16)
matematyka
2 e - Chwałowski K. (s.209)
j. angielski
2 ef-j.a-1/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
2 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.203)
j. angielski
2 ef-j.a-3/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
2 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
wychowanie fizyczne
2 e-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
6 12:45-13:30 j. polski
2 e - Francuz A. (s.209)
j. angielski
2 ef-j.a-1/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
2 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
2 ef-j.a-3/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
2 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
matematyka
2 e - Chwałowski K. (s.209)
chemia
2 e - Framska E. (s.210)
j. angielski
2 ef-j.a-1/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
2 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
2 ef-j.a-3/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
2 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
7 13:40-14:25 j. polski
2 e - Francuz A. (s.209)
j. francuski
2 ef-j.f - Wryk A. (s.203)
j. francuski
2 ef-j.f - Wryk A. (s.203)
j. niemiecki
2 ef-j.n-p - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
j. niemiecki
2 e-j.n-k - Berdzik K. (s.209)
historia i społeczeństwo
2 e - Dworecka V. (s.12)
zajęcia z wychowawcą
2 e - Framska E. (s.209)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
2 e-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
biologia
2 e - Komorowski M. (s.10)
wychowanie fizyczne
2 de-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
religia
2 ef-rel - Ślęzak M. (s.10)
9 15:30-16:15 wychowanie fizyczne
2 de-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 de-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
religia
2 ef-rel - Ślęzak M. (s.10)
10 16:25-17:10

Klasa 2 f - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. niemiecki
2 ef-j.n-p - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
j. niemiecki
2 f-j.n-k - Berdzik K. (s.8)
wychowanie fizyczne
2 bf-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
j. polski
2 f - Marciniak S. (s.106)
biologia
2 f - Kolasińska T. (s.10)
wychowanie fizyczne
2 f-wf-dz - Linka I. (sg 1)
2 08:55-09:40 j. polski
2 f - Marciniak S. (s.106)
wychowanie fizyczne
2 bf-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 2)
j. polski
2 f - Marciniak S. (s.106)
chemia
2 f - Framska E. (s.210)
wychowanie fizyczne
2 f-wf-dz - Linka I. (sg 1)
3 09:50-10:35 biologia
2 f - Kolasińska T. (s.10)
j. polski
2 f - Marciniak S. (s.109)
biologia
2 f - Kolasińska T. (s.16)
chemia
2 f - Framska E. (s.210)
j. polski
2 f - Marciniak S. (s.106)
4 10:45-11:30 biologia
2 f - Kolasińska T. (s.10)
matematyka
2 f - Zientek K. (s.8)
matematyka
2 f - Zientek K. (s.7)
historia i społeczeństwo
2 f - Raszyński M. (s.13)
biologia
2 f - Kolasińska T. (s.10)
5 11:40-12:25 chemia
2 f - Framska E. (s.210)
biologia
2 f - Kolasińska T. (s.10)
matematyka
2 f - Zientek K. (s.7)
j. angielski
2 ef-j.a-1/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
2 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.203)
j. angielski
2 ef-j.a-3/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
2 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
zajęcia z wychowawcą
2 f - Kolasińska T. (s.10)
6 12:45-13:30 chemia
2 f - Framska E. (s.210)
j. angielski
2 ef-j.a-1/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
2 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
2 ef-j.a-3/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
2 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
chemia
2 f - Framska E. (s.210)
wychowanie fizyczne
2 bf-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 f-wf-dz - Linka I. (sg 3)
j. angielski
2 ef-j.a-1/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
2 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
2 ef-j.a-3/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
2 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
7 13:40-14:25 j. francuski
2 ef-j.f - Wryk A. (s.203)
j. niemiecki
2 f-j.n-k - Berdzik K. (s.12)
j. francuski
2 ef-j.f - Wryk A. (s.203)
j. niemiecki
2 ef-j.n-p - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
fizyka medyczna
2 f - Pużanowski J. (s.110)
historia i społeczeństwo
2 f - Raszyński M. (s.13)
8 14:35-15:20 język łaciński w przedmiotach przyrodniczych i medycznych
2 f - Nadobnik W. (s.1)
religia
2 ef-rel - Ślęzak M. (s.10)
9 15:30-16:15 język łaciński w przedmiotach przyrodniczych i medycznych
2 f - Nadobnik W. (s.1)
religia
2 ef-rel - Ślęzak M. (s.10)
10 16:25-17:10

Klasa 3 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. polski
3 a - Francuz A. (s.209)
j. niemiecki
3 a-j.n-2/2 - Witkowska A. (s.201b)
fizyka
3 a - Pużanowski J. (s.110)
matematyka
3 a - Lewandowska V. (s.7)
2 08:55-09:40 j. polski
3 a - Francuz A. (s.209)
j. polski
3 a - Francuz A. (s.209)
fizyka doświadczalna
3 a - Pużanowski J. (s.110)
matematyka
3 a - Lewandowska V. (s.7)
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
3 a-niwpś-1/2 - Skrycka-Gryc L. (s.104) Lekcja zapisana dla dni: 2019-12-13, 2019-12-27, 2020-01-10, 2020-01-24, 2020-02-07, 2020-02-21, 2020-03-06, 2020-03-20, 2020-04-03, 2020-04-17, 2020-05-01, 2020-05-15, 2020-05-29, 2020-06-12, 2020-06-26,
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
3 a-niwpś-2/2 - Skrycka-Gryc L. (s.104) Lekcja zapisana dla dni: 2019-12-06, 2019-12-20, 2020-01-03, 2020-01-17, 2020-01-31, 2020-02-14, 2020-02-28, 2020-03-13, 2020-03-27, 2020-04-10, 2020-04-24, 2020-05-08, 2020-05-22, 2020-06-05, 2020-06-19,
3 09:50-10:35 matematyka
3 a - Lewandowska V. (s.108)
matematyka
3 a - Lewandowska V. (s.7)
j. polski
3 a - Francuz A. (s.209)
j. angielski
3 ac-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
3 ac-j.a-2/4 - Kotecka K. (s.204)
j. angielski
3 ac-j.a-3/4 - Staszak E. (s.201b)
j. angielski
3 ac-j.a-4/4 - Włodarczak A. (s.207)
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
3 a-niwpś-1/2 - Skrycka-Gryc L. (s.104) Lekcja zapisana dla dni: 2019-12-13, 2019-12-27, 2020-01-10, 2020-01-24, 2020-02-07, 2020-02-21, 2020-03-06, 2020-03-20, 2020-04-03, 2020-04-17, 2020-05-01, 2020-05-15, 2020-05-29, 2020-06-12, 2020-06-26,
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
3 a-niwpś-2/2 - Skrycka-Gryc L. (s.104) Lekcja zapisana dla dni: 2019-12-06, 2019-12-20, 2020-01-03, 2020-01-17, 2020-01-31, 2020-02-14, 2020-02-28, 2020-03-13, 2020-03-27, 2020-04-10, 2020-04-24, 2020-05-08, 2020-05-22, 2020-06-05, 2020-06-19,
4 10:45-11:30 historia i społeczeństwo
3 a - Dworecka V. (s.12)
matematyka
3 a - Lewandowska V. (s.7)
fizyka
3 a - Pużanowski J. (s.204)
fizyka
3 a - Pużanowski J. (s.110)
matematyka
3 a - Lewandowska V. (s.7)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
3 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
fizyka
3 a - Pużanowski J. (s.208)
j. angielski
3 ac-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
3 ac-j.a-2/4 - Kotecka K. (s.204)
j. angielski
3 ac-j.a-3/4 - Staszak E. (s.201b)
j. angielski
3 ac-j.a-4/4 - Włodarczak A. (s.201c)
fizyka doświadczalna
3 a - Pużanowski J. (s.110)
zajęcia z wychowawcą
3 a - Witkowska A. (s.8)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
3 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
fizyka
3 a - Pużanowski J. (s.208)
historia i społeczeństwo
3 a - Dworecka V. (s.12)
j. niemiecki
3 a-j.n-1/2 - Witkowska A. (s.201a)
wychowanie fizyczne
3 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
wychowanie fizyczne
3 a-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 3)
7 13:40-14:25 j. angielski
3 ac-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
3 ac-j.a-2/4 - Kotecka K. (s.208)
j. angielski
3 ac-j.a-3/4 - Staszak E. (s.201b)
j. angielski
3 ac-j.a-4/4 - Włodarczak A. (s.207)
wychowanie fizyczne
3 a-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 2)
j. niemiecki
3 a-j.n-1/2 - Witkowska A. (s.201a)
j. niemiecki
3 a-j.n-2/2 - Witkowska A. (s.8)
8 14:35-15:20 religia
3 a-rel - Maciejewski P. (s.106)
wychowanie fizyczne
3 a-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 3)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Klasa 3 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. hiszpański
3 b-j.h-2/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
j. hiszpański
3 b-j.h-1/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
matematyka
3 b - Lewandowska V. (s.7)
wychowanie fizyczne
3 bd-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
geografia
3 b - Kubacki K. (s.15)
2 08:55-09:40 j. angielski
3 bd-j.a-1/4 - Kotecka K. (s.204)
j. angielski
3 bd-j.a-2/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
3 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
3 bd-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
wychowanie fizyczne
3 bd-wf-chł - Dudek K. (sg 3)
wychowanie fizyczne
3 b-wf-dz - Linka I. (sg 1)
geografia
3 b - Kubacki K. (s.15)
wychowanie fizyczne
3 bd-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
j. angielski
3 bd-j.a-1/4 - Kotecka K. (s.203)
j. angielski
3 bd-j.a-2/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
3 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
3 bd-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
3 09:50-10:35 j. polski
3 b - Marciniak S. (s.106)
geografia
3 b - Kubacki K. (s.15)
geografia
3 b - Kubacki K. (s.15)
geografia
3 b - Kubacki K. (s.15)
matematyka
3 b - Lewandowska V. (s.7)
4 10:45-11:30 zajęcia z wychowawcą
3 b - Marciniak S. (s.106)
j. polski
3 b - Marciniak S. (s.13)
matematyka
3 b - Lewandowska V. (s.13)
matematyka
3 b - Lewandowska V. (s.7)
wychowanie fizyczne
3 b-wf-dz - Linka I. (sg 1)
5 11:40-12:25 historia i społeczeństwo
3 b - Jankowiak-Maik A. (s.16)
matematyka
3 b - Lewandowska V. (s.7)
j. polski
3 b - Marciniak S. (s.207)
matematyka
3 b - Lewandowska V. (s.7)
wychowanie fizyczne
3 b-wf-dz - Linka I. (sg 1)
6 12:45-13:30 geografia
3 b - Kubacki K. (s.15)
matematyka
3 b - Lewandowska V. (s.7)
j. polski
3 b - Marciniak S. (s.106)
historia i społeczeństwo
3 b - Jankowiak-Maik A. (s.208)
7 13:40-14:25 matematyka
3 b - Lewandowska V. (s.7)
j. angielski
3 bd-j.a-1/4 - Kotecka K. (s.203)
j. angielski
3 bd-j.a-2/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
3 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
3 bd-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
8 14:35-15:20 j. hiszpański
3 b-j.h-1/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
j. hiszpański
3 b-j.h-2/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
9 15:30-16:15 religia
3 bd-rel - Maciejewski P. (s.7)
10 16:25-17:10

Klasa 3 c - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. polski
3 c - Marciniak S. (s.106)
matematyka
3 c - Nowak J. (s.1)
informatyka
3 c-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
matematyka
3 c - Nowak J. (s.1)
2 08:55-09:40 fizyka
3 c - Misch E. (s.110)
informatyka
3 c-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
j. niemiecki
3 c-j.n-2/2 - Berdzik K. (s.203)
informatyka
3 c-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
matematyka
3 c - Nowak J. (s.1)
3 09:50-10:35 historia i społeczeństwo
3 c - Dworecka V. (s.12)
wychowanie fizyczne
3 c-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 2)
j. polski
3 c - Marciniak S. (s.106)
j. angielski
3 ac-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
3 ac-j.a-2/4 - Kotecka K. (s.204)
j. angielski
3 ac-j.a-3/4 - Staszak E. (s.201b)
j. angielski
3 ac-j.a-4/4 - Włodarczak A. (s.207)
fizyka
3 c - Misch E. (s.110)
4 10:45-11:30 matematyka
3 c - Nowak J. (s.1)
matematyka
3 c - Nowak J. (s.1)
zajęcia z wychowawcą
3 c - Staszak E. (s.1)
matematyka
3 c - Nowak J. (s.12)
j. polski
3 c - Marciniak S. (s.106)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
3 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 c-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 2)
informatyka
3 c-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
j. niemiecki
3 c-j.n-1/2 - Berdzik K. (s.203)
j. angielski
3 ac-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
3 ac-j.a-2/4 - Kotecka K. (s.204)
j. angielski
3 ac-j.a-3/4 - Staszak E. (s.201b)
j. angielski
3 ac-j.a-4/4 - Włodarczak A. (s.201c)
historia i społeczeństwo
3 c - Dworecka V. (s.12)
j. polski
3 c - Marciniak S. (s.106)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
3 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 c-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 2)
fizyka
3 c - Misch E. (s.110)
informatyka
3 c-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
j. niemiecki
3 c-j.n-1/2 - Berdzik K. (s.104)
fizyka
3 c - Misch E. (s.15)
wychowanie fizyczne
3 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
7 13:40-14:25 informatyka
3 c-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
j. niemiecki
3 c-j.n-2/2 - Berdzik K. (s.204)
j. angielski
3 ac-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
3 ac-j.a-2/4 - Kotecka K. (s.208)
j. angielski
3 ac-j.a-3/4 - Staszak E. (s.201b)
j. angielski
3 ac-j.a-4/4 - Włodarczak A. (s.207)
informatyka
3 c-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
informatyka
3 c-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
8 14:35-15:20 religia
3 c-rel - Ślęzak M. (s.8)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Klasa 3 d - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. francuski
3 d-j.f-2/2 - Wryk A. (s.203)
wychowanie fizyczne
3 bd-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
2 08:55-09:40 j. angielski
3 bd-j.a-1/4 - Kotecka K. (s.204)
j. angielski
3 bd-j.a-2/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
3 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
3 bd-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
wychowanie fizyczne
3 bd-wf-chł - Dudek K. (sg 3)
wychowanie fizyczne
3 bd-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
j. francuski
3 d-j.f-2/2 - Wryk A. (s.203)
j. angielski
3 bd-j.a-1/4 - Kotecka K. (s.203)
j. angielski
3 bd-j.a-2/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
3 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
3 bd-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
3 09:50-10:35 matematyka
3 d - Skrycka-Gryc L. (s.8)
wos
3 d - Dworecka V. (s.12)
wychowanie fizyczne
3 d-wf-dz - Linka I. (sg 1)
matematyka
3 d - Skrycka-Gryc L. (s.8)
przyroda
3 d - Polowczyk R. (s.210)
4 10:45-11:30 zajęcia z wychowawcą
3 d - Błaszczyk B. (s.109)
j. polski
3 d - Błaszczyk B. (s.109)
wychowanie fizyczne
3 d-wf-dz - Linka I. (sg 1)
j. polski
3 d - Błaszczyk B. (s.109)
historia
3 d - Raszyński M. (s.13)
5 11:40-12:25 j. polski
3 d - Błaszczyk B. (s.109)
j. polski
3 d - Błaszczyk B. (s.109)
przyroda
3 d - Polowczyk R. (s.210)
kultura polityczna
3 d - Raszyński M. (s.13)
historia
3 d - Raszyński M. (s.13)
6 12:45-13:30 j. polski
3 d - Błaszczyk B. (s.109)
matematyka
3 d - Skrycka-Gryc L. (s.8)
j. polski
3 d - Błaszczyk B. (s.109)
wos
3 d - Dworecka V. (s.12)
wychowanie fizyczne
3 d-wf-dz - Linka I. (sg 1)
7 13:40-14:25 historia
3 d - Raszyński M. (s.13)
matematyka
3 d - Skrycka-Gryc L. (s.8)
j. polski
3 d - Błaszczyk B. (s.109)
j. angielski
3 bd-j.a-1/4 - Kotecka K. (s.203)
j. angielski
3 bd-j.a-2/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
3 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
3 bd-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
8 14:35-15:20 historia
3 d - Raszyński M. (s.13)
j. francuski
3 d-j.f-1/2 - Wryk A. (s.203)
9 15:30-16:15 religia
3 bd-rel - Maciejewski P. (s.7)
j. francuski
3 d-j.f-1/2 - Wryk A. (s.203)
10 16:25-17:10

Klasa 3 e - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
3 e-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
j. niemiecki
3 ef-j.n-p - Berdzik K. (s.10)
j. niemiecki
3 e-j.n-k - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
j. niemiecki
3 e-j.n-k - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
historia i społeczeństwo
3 e - Jankowiak-Maik A. (s.16)
2 08:55-09:40 zajęcia z wychowawcą
3 e - Polowczyk R. (s.210)
j. polski
3 e - Połeć R. (s.108)
matematyka
3 e - Nowak J. (s.1)
biologia
3 e - Kolasińska T. (s.10)
3 09:50-10:35 chemia
3 e - Polowczyk R. (s.210)
j. polski
3 e - Połeć R. (s.108)
matematyka
3 e - Nowak J. (s.1)
j. francuski
3 ef-j.f - Wryk A. (s.203)
j. angielski
3 ef-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
3 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
3 ef-j.a-3/3 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
3 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
4 10:45-11:30 j. polski
3 e - Połeć R. (s.108)
j. angielski
3 ef-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
3 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
3 ef-j.a-3/3 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
3 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
chemia
3 e - Polowczyk R. (s.210)
biologia
3 e - Kolasińska T. (s.16)
chemia
3 e - Polowczyk R. (s.210)
5 11:40-12:25 analityczne metody rozwiązywania zadań
3 e - Zientek K. (s.7)
wychowanie fizyczne
3 ef-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 e-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
biologia
3 e - Kolasińska T. (s.16)
biologia
3 e - Kolasińska T. (s.16)
chemia
3 e - Polowczyk R. (s.210)
6 12:45-13:30 biologia
3 e - Kolasińska T. (s.10)
wychowanie fizyczne
3 ef-wf-chł - Dudek K. (sg 2)
wychowanie fizyczne
3 e-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
biologia
3 e - Kolasińska T. (s.16)
chemia
3 e - Polowczyk R. (s.207)
j. polski
3 e - Połeć R. (s.108)
7 13:40-14:25 j. angielski
3 ef-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
3 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
3 ef-j.a-3/3 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
3 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
wychowanie fizyczne
3 ef-wf-chł - Dudek K. (sg 3)
matematyka
3 e - Nowak J. (s.1)
religia
3 ef-rel - Ślęzak M. (s.10)
8 14:35-15:20 j. francuski
3 ef-j.f - Wryk A. (s.203)
j. niemiecki
3 ef-j.n-p - Berdzik K. (s.204)
historia i społeczeństwo
3 e - Jankowiak-Maik A. (s.16)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Klasa 3 f - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
3 f-wf-dz - Linka I. (sg 2)
j. niemiecki
3 ef-j.n-p - Berdzik K. (s.10)
zajęcia z wychowawcą
3 f - Kwiatkowska B. (s.106)
2 08:55-09:40 chemia
3 f - Framska E. (s.208)
matematyka
3 f - Skrycka-Gryc L. (s.8)
j. polski
3 f - Kwiatkowska B. (s.10)
j. polski
3 f - Kwiatkowska B. (s.106)
3 09:50-10:35 historia i społeczeństwo
3 f - Raszyński M. (s.13)
chemia
3 f - Framska E. (s.210)
chemia
3 f - Framska E. (s.207)
j. francuski
3 ef-j.f - Wryk A. (s.203)
j. niemiecki
3 f-j.n-k - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
j. angielski
3 ef-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
3 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
3 ef-j.a-3/3 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
3 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
4 10:45-11:30 biologia
3 f - Komorowski M. (s.207)
j. angielski
3 ef-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
3 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
3 ef-j.a-3/3 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
3 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
biologia
3 f - Komorowski M. (s.10)
analityczne metody rozwiązywania zadań
3 f - Zientek K. (s.1)
chemia
3 f - Framska E. (s.209)
5 11:40-12:25 biologia
3 f - Komorowski M. (s.207)
wychowanie fizyczne
3 ef-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 f-wf-dz - Linka I. (sg 3)
matematyka
3 f - Skrycka-Gryc L. (s.8)
chemia
3 f - Framska E. (s.210)
j. polski
3 f - Kwiatkowska B. (s.207)
6 12:45-13:30 j. polski
3 f - Kwiatkowska B. (s.13)
wychowanie fizyczne
3 ef-wf-chł - Dudek K. (sg 2)
wychowanie fizyczne
3 f-wf-dz - Linka I. (sg 3)
matematyka
3 f - Skrycka-Gryc L. (s.8)
biologia
3 f - Komorowski M. (s.10)
biologia
3 f - Komorowski M. (s.10)
7 13:40-14:25 j. angielski
3 ef-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
j. angielski
3 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
j. angielski
3 ef-j.a-3/3 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
j. angielski
3 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
historia i społeczeństwo
3 f - Raszyński M. (s.13)
wychowanie fizyczne
3 ef-wf-chł - Dudek K. (sg 3)
biologia
3 f - Komorowski M. (s.10)
religia
3 ef-rel - Ślęzak M. (s.10)
8 14:35-15:20 j. francuski
3 ef-j.f - Wryk A. (s.203)
j. niemiecki
3 ef-j.n-p - Berdzik K. (s.204)
j. niemiecki
3 f-j.n-k - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Baron-Grzesiak Joanna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. niemiecki
2 ef-j.n-p (s.201a)
j. niemiecki
3 e-j.n-k (s.201a)
j. niemiecki
3 e-j.n-k (s.201a)
j. niemiecki
2 a-j.n-2/2 (s.201a)
2 08:55-09:40 j. niemiecki
1 G-b-j.n-1/2 (s.201a)
j. niemiecki
2 a-j.n-1/2 (s.201a)
j. niemiecki
2 c-j.n-1/2 (s.201a)
3 09:50-10:35 j. niemiecki
1 P-d-j.n-1/2 (s.201a)
j. niemiecki
2 c-j.n-1/2 (s.201a)
j. niemiecki
1 P-a-j.n-1/2 (s.201a)
j. niemiecki
3 f-j.n-k (s.201a)
4 10:45-11:30 j. niemiecki
1 P-a-j.n-1/2 (s.201a)
j. niemiecki
2 c-j.n-2/2 (s.201a)
j. niemiecki
1 G-c-j.n-2/2 (s.201a)
j. niemiecki
1 G-c-j.n-2/2 (s.201a)
5 11:40-12:25 j. niemiecki
1 G-a-j.n-1/2 (s.201a)
j. niemiecki
1 P-c-j.n-1/2 (s.201a)
6 12:45-13:30 j. niemiecki
1 P-c-j.n-1/2 (s.201a)
j. niemiecki
1 G-a-j.n-1/2 (s.201a)
7 13:40-14:25 j. niemiecki
2 c-j.n-2/2 (s.201a)
j. niemiecki
1 G-b-j.n-1/2 (s.201a)
j. niemiecki
2 ef-j.n-p (s.201a)
8 14:35-15:20 j. niemiecki
3 f-j.n-k (s.201a)
j. niemiecki
1 P-d-j.n-1/2 (s.201a)
9 15:30-16:15 j. niemiecki
2 a-j.n-2/2 (s.201a)
j. niemiecki
2 a-j.n-1/2 (s.201a)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Bartłomiejczak Beata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. angielski
1 P-c-j.a-1/2 (s.201c)
2 08:55-09:40 j. angielski
3 bd-j.a-2/4 (s.201c)
j. angielski
3 bd-j.a-2/4 (s.201c)
3 09:50-10:35 j. angielski
1 G-c-j.a-1/2 (s.201c)
j. angielski
1 P-c-j.a-1/2 (s.201b)
j. angielski
3 ef-j.a-3/3 (s.201c)
4 10:45-11:30 j. angielski
2 ac-j.a-1/4 (s.201c)
j. angielski
3 ef-j.a-3/3 (s.201c)
j. angielski
2 ac-j.a-1/4 (s.201c)
j. angielski
1 G-c-j.a-1/2 (s.201c)
5 11:40-12:25 j. angielski
2 bd-j.a-4/4 (s.201c)
j. angielski
2 bd-j.a-4/4 (s.201c)
j. angielski
2 ef-j.a-1/4 (s.201c)
zajęcia z wychowawcą
1 P-c (s.208)
6 12:45-13:30 j. angielski
2 ef-j.a-1/4 (s.201c)
j. angielski
1 P-c-j.a-1/2 (s.201c)
j. angielski
2 ef-j.a-1/4 (s.201c)
7 13:40-14:25 j. angielski
3 ef-j.a-3/3 (s.201c)
j. angielski
3 bd-j.a-2/4 (s.201c)
j. angielski
2 bd-j.a-4/4 (s.201c)
8 14:35-15:20 j. angielski
2 ac-j.a-1/4 (s.201c)
j. angielski
1 G-c-j.a-1/2 (s.201c)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Berdzik Karolina - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. niemiecki
2 f-j.n-k (s.8)
j. niemiecki
3 ef-j.n-p (s.10)
j. niemiecki
2 e-j.n-k (s.13)
2 08:55-09:40 j. niemiecki
1 G-b-j.n-2/2 (s.8)
j. niemiecki
3 c-j.n-2/2 (s.203)
3 09:50-10:35 j. niemiecki
1 P-d-j.n-2/2 (s.201b)
j. niemiecki
1 P-a-j.n-2/2 (s.203)
j. niemiecki
1 G-c-j.n-1/2 (s.201c)
4 10:45-11:30 j. niemiecki
1 P-a-j.n-2/2 (s.212)
j. niemiecki
1 G-c-j.n-1/2 (s.203)
5 11:40-12:25 j. niemiecki
1 G-a-j.n-2/2 (s.204)
j. niemiecki
3 c-j.n-1/2 (s.203)
j. niemiecki
1 P-c-j.n-2/2 (s.104)
6 12:45-13:30 j. niemiecki
1 P-c-j.n-2/2 (s.204)
j. niemiecki
1 G-a-j.n-2/2 (s.203)
j. niemiecki
3 c-j.n-1/2 (s.104)
7 13:40-14:25 j. niemiecki
3 c-j.n-2/2 (s.204)
j. niemiecki
2 f-j.n-k (s.12)
j. niemiecki
2 e-j.n-k (s.209)
8 14:35-15:20 j. niemiecki
3 ef-j.n-p (s.204)
j. niemiecki
1 G-b-j.n-2/2 (s.12)
j. niemiecki
1 P-d-j.n-2/2 (s.209)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Bilicka-Jaranowska Alicja - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. hiszpański
3 b-j.h-2/2 (s.208)
j. hiszpański
3 b-j.h-1/2 (s.208)
j. hiszpański
2 b-j.h-2/2 (s.104)
2 08:55-09:40 j. hiszpański
2 b-j.h-2/2 (s.104)
3 09:50-10:35 j. hiszpański
1 P-b-j.h-2/2 (s.208)
zajęcia z wychowawcą
1 P-b (s.208)
4 10:45-11:30 j. hiszpański
1 G-d-j.h-1/2 (s.201a)
5 11:40-12:25 j. hiszpański
1 G-d-j.h-2/2 (s.208)
j. hiszpański
2 b-j.h-1/2 (s.203)
j. hiszpański
1 G-d-j.h-2/2 (s.201a)
6 12:45-13:30 j. hiszpański
1 G-d-j.h-1/2 (s.208)
7 13:40-14:25 j. hiszpański
1 P-b-j.h-1/2 (s.208)
j. hiszpański
2 b-j.h-1/2 (s.208)
j. hiszpański
1 P-b-j.h-2/2 (s.201a)
8 14:35-15:20 j. hiszpański
3 b-j.h-1/2 (s.208)
j. hiszpański
3 b-j.h-2/2 (s.208)
9 15:30-16:15 j. hiszpański
1 P-b-j.h-1/2 (s.208)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Błaszczyk Beata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. polski
2 d (s.109)
2 08:55-09:40 j. polski
2 d (s.109)
j. polski
1 P-c (s.109)
3 09:50-10:35 j. polski
2 d (s.109)
j. polski
1 G-d (s.109)
j. polski
1 P-c (s.109)
j. polski
2 d (s.109)
4 10:45-11:30 zajęcia z wychowawcą
3 d (s.109)
j. polski
3 d (s.109)
j. polski
1 G-d (s.109)
j. polski
3 d (s.109)
j. polski
1 P-c (s.109)
5 11:40-12:25 j. polski
3 d (s.109)
j. polski
3 d (s.109)
j. polski
2 d (s.109)
6 12:45-13:30 j. polski
3 d (s.109)
j. polski
1 G-d (s.109)
j. polski
3 d (s.109)
j. polski
2 d (s.109)
j. polski
1 P-c (s.109)
7 13:40-14:25 j. polski
2 d (s.109)
j. polski
3 d (s.109)
j. polski
1 G-d (s.109)
8 14:35-15:20 j. polski
2 d (s.109)
j. polski
1 G-d (s.109)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Chwałowski Konrad - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
1 G-d (s.1)
2 08:55-09:40 matematyka
1 P-c (s.15)
matematyka
1 G-d (s.1)
matematyka
1 G-d (s.16)
3 09:50-10:35 matematyka
1 P-c (s.15)
matematyka
1 G-a (s.208)
matematyka
1 G-d (s.16)
4 10:45-11:30 matematyka
1 P-c (s.208)
matematyka
1 G-a (s.208)
matematyka
1 P-c (s.204)
5 11:40-12:25 matematyka
2 e (s.12)
matematyka
2 e (s.209)
6 12:45-13:30 matematyka
1 G-a (s.108)
matematyka
2 e (s.209)
7 13:40-14:25 matematyka
1 G-a (s.108)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Dudek Krzysztof - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
1 P-bd-wf-chł (aula)
wychowanie fizyczne
3 bd-wf-chł (sg 1)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
2 c-wf-chł (sg 3)
wychowanie fizyczne
3 bd-wf-chł (sg 3)
wychowanie fizyczne
3 bd-wf-chł (sg 1)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
1 G-a-wf-chł (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 P-bd-wf-chł (sg 1)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
1 G-a-wf-chł (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 P-bd-wf-chł (sg 1)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
3 ef-wf-chł (sg 1)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
1 G-c-wf-chł (sg 3)
wychowanie fizyczne
3 ef-wf-chł (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 G-c-wf-chł (sg 3)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
1 G-c-wf-chł (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 G-a-wf-chł (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 ef-wf-chł (sg 3)
wychowanie fizyczne
1 P-c-wf-chł (sg 3)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
1 P-c-wf-chł (sg 3)
wychowanie fizyczne
2 c-wf-chł (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 P-c-wf-chł (sg 2)
9 15:30-16:15 wychowanie fizyczne
2 c-wf-chł (sg 2)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Dworecka Violetta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 historia i społeczeństwo
2 e (s.12)
2 08:55-09:40 historia
1 G-c (s.12)
historia
1 G-a (s.12)
historia
1 G-a (s.12)
3 09:50-10:35 historia i społeczeństwo
3 c (s.12)
wos
3 d (s.12)
wos
2 d (s.12)
wos
2 d (s.12)
wos
1 P-a (s.12)
4 10:45-11:30 historia i społeczeństwo
3 a (s.12)
historia
1 P-a (s.12)
wos
1 G-a (s.12)
5 11:40-12:25 historia
1 G-c (s.12)
zajęcia z wychowawcą
2 d (s.12)
historia i społeczeństwo
3 c (s.12)
wos
2 d (s.12)
6 12:45-13:30 wos
2 d (s.12)
historia
1 P-a (s.12)
historia i społeczeństwo
3 a (s.12)
wos
3 d (s.12)
wos
1 G-c (s.12)
7 13:40-14:25 historia i społeczeństwo
2 e (s.12)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Framska Ewelina - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 chemia
1 G-a (s.210)
2 08:55-09:40 chemia
3 f (s.208)
chemia
2 e (s.210)
chemia
2 e (s.207)
chemia
2 f (s.210)
3 09:50-10:35 chemia
3 f (s.210)
chemia
3 f (s.207)
chemia
2 f (s.210)
4 10:45-11:30 chemia
2 e (s.210)
chemia
1 G-b (s.207)
chemia
2 e (s.210)
chemia
3 f (s.209)
5 11:40-12:25 chemia
2 f (s.210)
chemia
3 f (s.210)
chemia
1 P-b (s.209)
6 12:45-13:30 chemia
2 f (s.210)
chemia
2 f (s.210)
chemia
2 e (s.210)
chemia
1 G-d (s.209)
7 13:40-14:25 chemia
1 P-c (s.210)
zajęcia z wychowawcą
2 e (s.209)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Francuz Aleksandra - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. polski
3 a (s.209)
j. polski
2 b (s.209)
j. polski
1 P-a (s.209)
2 08:55-09:40 j. polski
3 a (s.209)
j. polski
3 a (s.209)
j. polski
1 G-c (s.208)
j. polski
1 G-c (s.208)
j. polski
1 P-a (s.209)
3 09:50-10:35 j. polski
2 b (s.209)
j. polski
2 e (s.209)
j. polski
3 a (s.209)
j. polski
1 P-a (s.208)
j. polski
1 G-c (s.209)
4 10:45-11:30 j. polski
2 b (s.209)
j. polski
2 e (s.209)
j. polski
2 e (s.209)
j. polski
2 b (s.209)
edukacja medialna
2 d (s.8)
5 11:40-12:25 j. polski
1 P-a (s.209)
j. polski
2 b (s.209)
6 12:45-13:30 j. polski
2 e (s.209)
j. polski
1 G-c (s.209)
zajęcia z wychowawcą
1 G-c (s.209)
7 13:40-14:25 j. polski
2 e (s.209)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Gołębiewska Hanna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35 informatyka
1 P-b-inf-1/2 (s.104)
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25 informatyka
1 G-d-inf-1/2 (s.104)
6 12:45-13:30 informatyka
1 G-d-inf-2/2 (s.104)
7 13:40-14:25 informatyka
1 P-b-inf-2/2 (s.104)
8 14:35-15:20 informatyka
1 P-d-inf-2/2 (s.104)
9 15:30-16:15 informatyka
1 P-d-inf-1/2 (s.104)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Jaborkhel Anna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 informatyka
1 G-a-inf-2/2 (s.105)
informatyka
3 c-inf-1/2 (s.105)
informatyka
2 c-inf-1/2 (s.105)
2 08:55-09:40 informatyka
3 c-inf-1/2 (s.105)
informatyka
3 c-inf-1/2 (s.105)
informatyka
2 c-inf-1/2 (s.105)
3 09:50-10:35 informatyka
2 c-inf-2/2 (s.105)
informatyka
1 G-c-inf-2/2 (s.105)
informatyka
1 P-c-inf-1/2 (s.105)
4 10:45-11:30 informatyka
2 c-inf-1/2 (s.105)
informatyka
1 P-c-inf-1/2 (s.105)
informatyka
1 G-c-inf-1/2 (s.105)
informatyka
1 P-a-inf-2/2 (s.105)
5 11:40-12:25 informatyka
3 c-inf-2/2 (s.105)
informatyka
1 P-a-inf-1/2 (s.105)
6 12:45-13:30 informatyka
3 c-inf-2/2 (s.105)
informatyka
1 P-c-inf-2/2 (s.105)
zajęcia z wychowawcą
2 c (s.110)
7 13:40-14:25 informatyka
3 c-inf-1/2 (s.105)
informatyka
1 G-b-inf-2/2 (s.105)
informatyka
3 c-inf-2/2 (s.105)
informatyka
3 c-inf-2/2 (s.105)
informatyka
2 c-inf-2/2 (s.105)
8 14:35-15:20 informatyka
1 G-a-inf-1/2 (s.105)
informatyka
1 G-b-inf-1/2 (s.105)
informatyka
1 P-c-inf-2/2 (s.105)
informatyka
2 c-inf-2/2 (s.105)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Jankiewicz Agnieszka - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35 plastyka
1 P-a (s.16)
4 10:45-11:30 plastyka
1 P-d (s.15)
5 11:40-12:25 plastyka
1 P-c (s.15)
6 12:45-13:30 plastyka
1 P-b (s.110)
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Jankowiak-Maik Agnieszka - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 historia
1 P-c (s.16)
historia i społeczeństwo
3 e (s.16)
2 08:55-09:40 wos
1 P-b (s.16)
wos
1 P-c (s.16)
3 09:50-10:35 historia i społeczeństwo
2 b (s.16)
4 10:45-11:30 historia
1 G-b (s.16)
historia
1 G-b (s.208)
zajęcia z wychowawcą
1 G-b (s.208)
5 11:40-12:25 historia i społeczeństwo
3 b (s.16)
historia
1 P-c (s.208)
6 12:45-13:30 historia i społeczeństwo
2 b (s.16)
historia i społeczeństwo
3 b (s.208)
wos
1 G-b (s.208)
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20 historia i społeczeństwo
3 e (s.16)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Kolasińska Teresa - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 biologia
1 G-c (s.10)
biologia
2 f (s.10)
2 08:55-09:40 biologia
1 G-b (s.10)
biologia
3 e (s.10)
3 09:50-10:35 biologia
2 f (s.10)
biologia
2 f (s.16)
biologia
1 G-a (s.10)
4 10:45-11:30 biologia
2 f (s.10)
biologia
1 G-b (s.10)
biologia
1 P-b (s.16)
biologia
3 e (s.16)
biologia
2 f (s.10)
5 11:40-12:25 biologia
1 G-b (s.10)
biologia
2 f (s.10)
biologia
3 e (s.16)
biologia
3 e (s.16)
zajęcia z wychowawcą
2 f (s.10)
6 12:45-13:30 biologia
3 e (s.10)
biologia
3 e (s.16)
biologia
1 P-a (s.16)
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Komorowski Mikołaj - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 biologia
2 e (s.7)
3 09:50-10:35 biologia
2 e (s.7)
biologia
2 e (s.10)
biologia
2 e (s.10)
4 10:45-11:30 biologia
3 f (s.207)
biologia
3 f (s.10)
biologia
1 P-d (s.10)
biologia
1 P-d (s.16)
5 11:40-12:25 biologia
3 f (s.207)
biologia
2 e (s.16)
biologia
1 G-d (s.10)
zajęcia z wychowawcą
1 P-d (s.16)
6 12:45-13:30 przyroda
2 d (s.10)
przyroda
2 d (s.10)
biologia
3 f (s.10)
biologia
3 f (s.10)
7 13:40-14:25 biologia
1 P-c (s.16)
biologia
1 P-d (s.10)
biologia
3 f (s.10)
8 14:35-15:20 biologia
2 e (s.10)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Kordus Katarzyna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35 wiedza o kulturze
1 G-c (s.106)
4 10:45-11:30 wiedza o kulturze
1 G-d (s.106)
5 11:40-12:25 wiedza o kulturze
1 G-a (s.106)
wiedza o kulturze
1 G-b (s.106)
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Kotecka Katarzyna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. angielski
1 G-d-j.a-1/2 (s.203)
2 08:55-09:40 j. angielski
3 bd-j.a-1/4 (s.204)
j. angielski
1 P-d-j.a-2/2 (s.204)
j. angielski
3 bd-j.a-1/4 (s.203)
3 09:50-10:35 j. angielski
1 P-d-j.a-2/2 (s.201c)
j. angielski
3 ac-j.a-2/4 (s.204)
j. angielski
1 P-c-j.a-2/2 (s.203)
4 10:45-11:30 j. angielski
2 ac-j.a-3/4 (s.104)
j. angielski
1 P-c-j.a-2/2 (s.201c)
j. angielski
2 ac-j.a-3/4 (s.104)
5 11:40-12:25 j. angielski
3 ac-j.a-2/4 (s.204)
j. angielski
1 G-d-j.a-1/2 (s.204)
6 12:45-13:30 j. angielski
1 P-b-j.a-1/2 (s.203)
j. angielski
1 P-b-j.a-1/2 (s.203)
7 13:40-14:25 j. angielski
3 ac-j.a-2/4 (s.208)
j. angielski
3 bd-j.a-1/4 (s.203)
j. angielski
1 P-b-j.a-1/2 (s.204)
8 14:35-15:20 j. angielski
2 ac-j.a-3/4 (s.208)
j. angielski
1 P-c-j.a-2/2 (s.203)
j. angielski
1 P-d-j.a-2/2 (s.204)
9 15:30-16:15 j. angielski
1 G-d-j.a-1/2 (s.203)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Kubacki Krzysztof - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 geografia
1 P-c (s.15)
geografia
3 b (s.15)
2 08:55-09:40 geografia
3 b (s.15)
geografia
2 b (s.15)
geografia
2 b (s.15)
3 09:50-10:35 geografia
3 b (s.15)
geografia
3 b (s.15)
geografia
3 b (s.15)
geografia
1 G-b (s.15)
4 10:45-11:30 geografia
1 P-a (s.15)
geografia
2 b (s.15)
geografia
1 P-b (s.15)
zajęcia z wychowawcą
2 b (s.15)
5 11:40-12:25 geografia
1 P-b (s.15)
geografia
1 G-a (s.15)
geografia
1 G-d (s.15)
geografia
1 G-c (s.15)
6 12:45-13:30 geografia
3 b (s.15)
geografia
2 b (s.15)
geografia
1 P-b (s.15)
7 13:40-14:25 geografia
1 P-d (s.15)
geografia
2 b (s.15)
8 14:35-15:20 geografia
2 b (s.15)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Kubzdyl Łukasz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
1 P-a-wf-chł (sg 3)
wychowanie fizyczne
2 bf-wf-chł (sg 1)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
1 P-a-wf-chł (aula)
wychowanie fizyczne
2 bf-wf-chł (sg 2)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
1 G-bd-wf-chł (sg 2)
wychowanie fizyczne
3 c-wf-chł (sg 2)
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
3 c-wf-chł (sg 2)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
3 c-wf-chł (sg 2)
wychowanie fizyczne
2 bf-wf-chł (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 a-wf-chł (sg 3)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
2 a-wf-chł (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 a-wf-chł (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 P-a-wf-chł (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 G-bd-wf-chł (sg 1)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
2 a-wf-chł (sg 2)
wychowanie fizyczne
3 a-wf-chł (sg 3)
wychowanie fizyczne
2 de-wf-chł (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 G-bd-wf-chł (sg 1)
9 15:30-16:15 wychowanie fizyczne
2 de-wf-chł (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 de-wf-chł (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 a-wf-chł (sg 1)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Kurek Karolina - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
3 e-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 ac-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 G-d-wf-dz (sg 2)
wychowanie fizyczne
2 d-wf-dz (sg 2)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
2 ac-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 P-ac-wf-dz (aula)
wychowanie fizyczne
2 ac-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 G-d-wf-dz (sg 2)
wychowanie fizyczne
2 d-wf-dz (sg 2)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
1 G-b-wf-dz1 (sg 3)
wychowanie fizyczne
1 P-ac-wf-dz (sg 3)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
2 e-wf-dz (sg 2)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
3 ac-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 e-wf-dz (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 G-b-wf-dz1 (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 e-wf-dz (sg 2)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
3 ac-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 e-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 G-b-wf-dz1 (sg 2)
wychowanie fizyczne
3 ac-wf-dz (sg 2)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
1 G-d-wf-dz (sg 3)
wychowanie fizyczne
1 P-ac-wf-dz (sg 2)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
2 e-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 d-wf-dz (sg 2)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Kwiatkowska Beata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 zajęcia z wychowawcą
3 f (s.106)
2 08:55-09:40 j. polski
3 f (s.10)
j. polski
3 f (s.106)
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25 j. polski
3 f (s.207)
6 12:45-13:30 j. polski
3 f (s.13)
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Lewandowska Violetta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
2 b (s.108)
matematyka
1 G-c (s.7)
matematyka
3 b (s.7)
matematyka
3 a (s.7)
2 08:55-09:40 matematyka
2 b (s.108)
matematyka
1 G-c (s.7)
matematyka
2 b (s.7)
matematyka
3 a (s.7)
3 09:50-10:35 matematyka
3 a (s.108)
matematyka
3 a (s.7)
matematyka
2 b (s.13)
matematyka
2 b (s.7)
matematyka
3 b (s.7)
4 10:45-11:30 matematyka
3 a (s.7)
matematyka
3 b (s.13)
matematyka
3 b (s.7)
matematyka
3 a (s.7)
5 11:40-12:25 matematyka
1 G-c (s.209)
matematyka
3 b (s.7)
matematyka
1 G-c (s.108)
matematyka
3 b (s.7)
matematyka
2 b (s.7)
6 12:45-13:30 matematyka
1 P-a (s.7)
matematyka
3 b (s.7)
matematyka
1 P-a (s.7)
matematyka
1 P-a (s.7)
matematyka
2 b (s.7)
7 13:40-14:25 matematyka
3 b (s.7)
matematyka
1 P-a (s.7)
matematyka
1 P-a (s.7)
8 14:35-15:20 matematyka
2 b (s.7)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Linka Irena - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
3 f-wf-dz (sg 2)
wychowanie fizyczne
2 b-wf-dz (sg 2)
wychowanie fizyczne
2 f-wf-dz (sg 1)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
3 b-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 f-wf-dz (sg 1)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
1 G-b-wf-dz2 (aula)
wychowanie fizyczne
1 P-d-wf-dz (aula)
wychowanie fizyczne
3 d-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 P-d-wf-dz (sg 1)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
1 P-d-wf-dz (sg 2)
wychowanie fizyczne
3 d-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 b-wf-dz (sg 1)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
3 f-wf-dz (sg 3)
wychowanie fizyczne
2 b-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 b-wf-dz (sg 1)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
3 f-wf-dz (sg 3)
wychowanie fizyczne
2 b-wf-dz (sg 2)
wychowanie fizyczne
2 f-wf-dz (sg 3)
wychowanie fizyczne
3 d-wf-dz (sg 1)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
1 G-ac-wf-dz (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 P-b-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 G-ac-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 G-b-wf-dz2 (aula)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
1 P-b-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 P-b-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 G-ac-wf-dz (sg 3)
wychowanie fizyczne
1 G-b-wf-dz2 (sg 3)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Maciejewski Paweł - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 religia
2 cd-rel (s.13)
2 08:55-09:40 religia
2 cd-rel (s.13)
3 09:50-10:35 religia
2 a-rel (s.10)
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25
6 12:45-13:30 religia
2 a-rel (s.106)
religia
1 P-c-rel (s.106)
7 13:40-14:25 religia
1 P-a-rel (s.12)
religia
1 P-c-rel (s.106)
8 14:35-15:20 religia
1 P-a-rel (s.1)
religia
3 a-rel (s.106)
religia
1 G-a-rel (s.1)
9 15:30-16:15 religia
3 bd-rel (s.7)
religia
1 G-a-rel (s.1)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Marciniak Sylwia - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. polski
3 c (s.106)
j. polski
1 P-d (s.106)
j. polski
2 f (s.106)
j. polski
1 G-b (s.108)
j. polski
1 G-b (s.106)
2 08:55-09:40 j. polski
2 f (s.106)
j. polski
1 P-d (s.106)
j. polski
2 f (s.106)
j. polski
1 G-b (s.106)
3 09:50-10:35 j. polski
3 b (s.106)
j. polski
2 f (s.109)
j. polski
3 c (s.106)
j. polski
2 f (s.106)
4 10:45-11:30 zajęcia z wychowawcą
3 b (s.106)
j. polski
3 b (s.13)
j. polski
1 P-d (s.106)
j. polski
3 c (s.106)
5 11:40-12:25 j. polski
1 G-b (s.1)
j. polski
3 b (s.207)
j. polski
3 c (s.106)
6 12:45-13:30 j. polski
3 b (s.106)
j. polski
1 P-d (s.106)
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Misch Emilia - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 fizyka
2 c (s.110)
fizyka
1 P-a (s.210)
2 08:55-09:40 fizyka
3 c (s.110)
3 09:50-10:35 fizyka doświadczalna
2 c (s.110)
fizyka
2 c (s.110)
fizyka
3 c (s.110)
4 10:45-11:30 fizyka
1 P-c (s.110)
fizyka
2 a (s.110)
fizyka
2 c (s.110)
fizyka
1 P-a (s.207)
fizyka
2 a (s.110)
5 11:40-12:25 fizyka
1 P-a (s.110)
fizyka
1 P-c (s.110)
zajęcia z wychowawcą
1 P-a (s.110)
fizyka
2 a (s.207)
fizyka
2 c (s.110)
6 12:45-13:30 fizyka
3 c (s.110)
fizyka
2 a (s.110)
fizyka
3 c (s.15)
7 13:40-14:25 fizyka
2 a (s.110)
fizyka
1 P-c (s.15)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Nadobnik Wojciech - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20 język łaciński w przedmiotach przyrodniczych i medycznych
2 f (s.1)
9 15:30-16:15 język łaciński w przedmiotach przyrodniczych i medycznych
2 f (s.1)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Nowak Justyna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
3 c (s.1)
matematyka
3 c (s.1)
2 08:55-09:40 matematyka
3 e (s.1)
matematyka
2 a (s.1)
matematyka
3 c (s.1)
3 09:50-10:35 matematyka
2 a (s.1)
elementy statystyki
2 b (s.1)
matematyka
3 e (s.1)
matematyka
2 a (s.1)
matematyka
2 c (s.1)
4 10:45-11:30 matematyka
3 c (s.1)
matematyka
3 c (s.1)
matematyka
3 c (s.12)
matematyka
2 c (s.1)
5 11:40-12:25 matematyka
2 c (s.1)
matematyka
2 a (s.108)
matematyka
2 a (s.1)
matematyka
2 c (s.8)
matematyka
2 a (s.1)
6 12:45-13:30 matematyka
2 c (s.1)
matematyka
2 a (s.108)
matematyka
2 c (s.1)
matematyka
2 c (s.8)
matematyka
2 a (s.1)
7 13:40-14:25 matematyka
2 c (s.1)
matematyka
3 e (s.1)
zajęcia z wychowawcą
2 a (s.1)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Oliwa Aleksandra - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. angielski
1 G-d-j.a-2/2 (s.212)
j. angielski
1 G-a-j.a-1/2 (s.212)
j. angielski
1 P-b-j.a-2/2 (s.212)
2 08:55-09:40 j. angielski
1 P-a-j.a-1/2 (s.212)
j. angielski
1 P-d-j.a-1/2 (s.212)
3 09:50-10:35 j. angielski
1 G-a-j.a-1/2 (s.212)
j. angielski
1 P-d-j.a-1/2 (s.212)
j. angielski
3 ac-j.a-1/4 (s.212)
j. angielski
3 ef-j.a-1/4 (s.212)
4 10:45-11:30 j. angielski
3 ef-j.a-1/4 (s.212)
j. angielski
1 G-d-j.a-2/2 (s.212)
5 11:40-12:25 j. angielski
2 bd-j.a-1/4 (s.212)
j. angielski
2 bd-j.a-1/4 (s.212)
j. angielski
3 ac-j.a-1/4 (s.212)
j. angielski
2 ef-j.a-3/4 (s.212)
j. angielski
1 P-a-j.a-1/2 (s.212)
6 12:45-13:30 j. angielski
2 ef-j.a-3/4 (s.212)
j. angielski
1 P-b-j.a-2/2 (s.212)
j. angielski
1 P-b-j.a-2/2 (s.212)
j. angielski
2 ef-j.a-3/4 (s.212)
7 13:40-14:25 j. angielski
3 ef-j.a-1/4 (s.212)
j. angielski
3 ac-j.a-1/4 (s.212)
j. angielski
1 G-a-j.a-1/2 (s.212)
j. angielski
2 bd-j.a-1/4 (s.212)
8 14:35-15:20 j. angielski
1 P-d-j.a-1/2 (s.212)
j. angielski
1 P-a-j.a-1/2 (s.212)
9 15:30-16:15 j. angielski
1 G-d-j.a-2/2 (s.212)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Polowczyk Rafał - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 edukacja dla bezpieczeństwa
1 P-d (s.204)
2 08:55-09:40 zajęcia z wychowawcą
3 e (s.210)
chemia
1 P-d (s.210)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 G-a (s.204)
3 09:50-10:35 chemia
3 e (s.210)
chemia
1 G-c (s.210)
chemia
1 P-d (s.209)
przyroda
3 d (s.210)
4 10:45-11:30 edukacja dla bezpieczeństwa
1 G-c (s.204)
chemia
3 e (s.210)
chemia
3 e (s.210)
5 11:40-12:25 przyroda
3 d (s.210)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 P-a (s.204)
chemia
3 e (s.210)
6 12:45-13:30 edukacja dla bezpieczeństwa
1 G-b (s.204)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 P-c (s.204)
chemia
3 e (s.207)
7 13:40-14:25 edukacja dla bezpieczeństwa
1 G-d (s.204)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 P-b (s.204)
chemia
1 P-d (s.210)
8 14:35-15:20 chemia
1 P-a (s.210)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Połeć Róża - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 j. polski
3 e (s.108)
j. polski
1 P-b (s.108)
j. polski
2 a (s.108)
3 09:50-10:35 j. polski
3 e (s.108)
j. polski
2 a (s.108)
j. polski
1 P-b (s.108)
j. polski
2 a (s.108)
4 10:45-11:30 j. polski
3 e (s.108)
j. polski
1 G-a (s.108)
j. polski
2 a (s.108)
j. polski
1 G-a (s.108)
j. polski
1 P-b (s.108)
5 11:40-12:25 j. polski
1 P-b (s.108)
j. polski
2 c (s.210)
j. polski
2 c (s.109)
j. polski
1 G-a (s.108)
j. polski
1 G-a (s.108)
6 12:45-13:30 j. polski
2 a (s.108)
j. polski
3 e (s.108)
7 13:40-14:25 j. polski
2 c (s.210)
j. polski
2 c (s.108)
8 14:35-15:20 j. polski
2 c (s.108)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Pużanowski Jan - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 fizyka
3 a (s.110)
fizyka
1 P-d (s.110)
2 08:55-09:40 fizyka doświadczalna
3 a (s.110)
fizyka medyczna
2 e (s.110)
3 09:50-10:35 fizyka
1 G-b (s.110)
4 10:45-11:30 fizyka
1 G-d (s.8)
fizyka
1 G-c (s.210)
fizyka
3 a (s.204)
fizyka
3 a (s.110)
5 11:40-12:25 fizyka
3 a (s.208)
fizyka
1 P-b (s.208)
fizyka doświadczalna
3 a (s.110)
6 12:45-13:30 fizyka
3 a (s.208)
fizyka
1 G-a (s.208)
fizyka
1 G-a (s.110)
zajęcia z wychowawcą
1 G-a (s.8)
7 13:40-14:25 fizyka doświadczalna
2 a (s.108)
fizyka medyczna
2 f (s.110)
fizyka
1 G-c (s.110)
8 14:35-15:20 fizyka doświadczalna
2 a (s.110)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Raszyński Mateusz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 historia
1 P-d (s.13)
historia
1 P-b (s.13)
3 09:50-10:35 historia i społeczeństwo
3 f (s.13)
historia
2 d (s.13)
historia i społeczeństwo
2 c (s.13)
historia
1 G-d (s.13)
4 10:45-11:30 historia
2 d (s.13)
historia i społeczeństwo
2 f (s.13)
historia
3 d (s.13)
5 11:40-12:25 historia i społeczeństwo
2 a (s.13)
historia
1 G-d (s.13)
wos
1 P-d (s.13)
kultura polityczna
3 d (s.13)
historia
3 d (s.13)
6 12:45-13:30 historia i społeczeństwo
2 c (s.13)
historia
1 P-d (s.13)
zajęcia z wychowawcą
1 G-d (s.13)
historia
2 d (s.13)
7 13:40-14:25 historia
3 d (s.13)
historia i społeczeństwo
3 f (s.13)
historia
2 d (s.13)
historia
2 d (s.13)
historia i społeczeństwo
2 f (s.13)
8 14:35-15:20 historia
3 d (s.13)
wos
1 G-d (s.13)
historia i społeczeństwo
2 a (s.13)
historia
1 P-b (s.13)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Skrycka-Gryc Liliana - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 matematyka
3 f (s.8)
matematyka
1 G-b (s.8)
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
3 a-niwpś-1/2 (s.104) Lekcja zapisana dla dni: 2019-12-13, 2019-12-27, 2020-01-10, 2020-01-24, 2020-02-07, 2020-02-21, 2020-03-06, 2020-03-20, 2020-04-03, 2020-04-17, 2020-05-01, 2020-05-15, 2020-05-29, 2020-06-12, 2020-06-26,
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
3 a-niwpś-2/2 (s.104) Lekcja zapisana dla dni: 2019-12-06, 2019-12-20, 2020-01-03, 2020-01-17, 2020-01-31, 2020-02-14, 2020-02-28, 2020-03-13, 2020-03-27, 2020-04-10, 2020-04-24, 2020-05-08, 2020-05-22, 2020-06-05, 2020-06-19,
3 09:50-10:35 matematyka
3 d (s.8)
matematyka
1 G-b (s.8)
matematyka
1 G-b (s.8)
matematyka
3 d (s.8)
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
3 a-niwpś-1/2 (s.104) Lekcja zapisana dla dni: 2019-12-13, 2019-12-27, 2020-01-10, 2020-01-24, 2020-02-07, 2020-02-21, 2020-03-06, 2020-03-20, 2020-04-03, 2020-04-17, 2020-05-01, 2020-05-15, 2020-05-29, 2020-06-12, 2020-06-26,
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
3 a-niwpś-2/2 (s.104) Lekcja zapisana dla dni: 2019-12-06, 2019-12-20, 2020-01-03, 2020-01-17, 2020-01-31, 2020-02-14, 2020-02-28, 2020-03-13, 2020-03-27, 2020-04-10, 2020-04-24, 2020-05-08, 2020-05-22, 2020-06-05, 2020-06-19,
4 10:45-11:30 matematyka
2 d (s.12)
matematyka
2 d (s.8)
matematyka
2 d (s.8)
5 11:40-12:25 matematyka
1 P-d (s.8)
matematyka
3 f (s.8)
matematyka
1 P-d (s.10)
6 12:45-13:30 matematyka
1 P-d (s.8)
matematyka
3 d (s.8)
matematyka
3 f (s.8)
7 13:40-14:25 matematyka
1 G-b (s.8)
matematyka
3 d (s.8)
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
2 a-niwpś-1/2 (s.104) Lekcja zapisana dla dni: 2019-12-05, 2019-12-19, 2020-01-02, 2020-01-16, 2020-01-30, 2020-02-13, 2020-02-27, 2020-03-12, 2020-03-26, 2020-04-09, 2020-04-23, 2020-05-07, 2020-05-21, 2020-06-04, 2020-06-18,
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
2 a-niwpś-2/2 (s.104) Lekcja zapisana dla dni: 2019-12-12, 2020-01-09, 2020-01-23, 2020-02-06, 2020-02-20, 2020-03-05, 2020-03-19, 2020-04-02, 2020-04-16, 2020-04-30, 2020-05-14, 2020-05-28, 2020-06-11, 2020-06-25,
8 14:35-15:20 narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
2 a-niwpś-1/2 (s.104) Lekcja zapisana dla dni: 2019-12-05, 2019-12-19, 2020-01-02, 2020-01-16, 2020-01-30, 2020-02-13, 2020-02-27, 2020-03-12, 2020-03-26, 2020-04-09, 2020-04-23, 2020-05-07, 2020-05-21, 2020-06-04, 2020-06-18,
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
2 a-niwpś-2/2 (s.104) Lekcja zapisana dla dni: 2019-12-12, 2020-01-09, 2020-01-23, 2020-02-06, 2020-02-20, 2020-03-05, 2020-03-19, 2020-04-02, 2020-04-16, 2020-04-30, 2020-05-14, 2020-05-28, 2020-06-11, 2020-06-25,
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Sroka Elżbieta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 podstawy przedsiębiorczości
1 G-b (s.16)
podstawy przedsiębiorczości
1 G-c (s.16)
2 08:55-09:40 podstawy przedsiębiorczości
1 G-b (s.16)
podstawy przedsiębiorczości
1 G-a (s.16)
3 09:50-10:35 podstawy przedsiębiorczości
1 G-d (s.16)
podstawy przedsiębiorczości
1 G-a (s.106)
4 10:45-11:30 ekonomia w praktyce
2 b (s.16)
podstawy przedsiębiorczości
1 G-d (s.106)
5 11:40-12:25 podstawy przedsiębiorczości
1 G-c (s.106)
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Staszak Ewa - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 j. angielski
3 bd-j.a-4/4 (s.201b)
j. angielski
1 P-a-j.a-2/2 (s.201b)
j. angielski
1 P-a-j.a-2/2 (s.201b)
j. angielski
3 bd-j.a-4/4 (s.201b)
3 09:50-10:35 j. angielski
3 ac-j.a-3/4 (s.201b)
j. angielski
3 ef-j.a-4/4 (s.201b)
4 10:45-11:30 j. angielski
2 ac-j.a-4/4 (s.201b)
j. angielski
3 ef-j.a-4/4 (s.201b)
zajęcia z wychowawcą
3 c (s.1)
j. angielski
2 ac-j.a-4/4 (s.201b)
j. angielski
1 P-a-j.a-2/2 (s.201b)
5 11:40-12:25 j. angielski
2 bd-j.a-2/4 (s.201b)
j. angielski
2 bd-j.a-2/4 (s.201b)
j. angielski
3 ac-j.a-3/4 (s.201b)
j. angielski
2 ef-j.a-4/4 (s.201b)
j. angielski
1 G-b-j.a-1/2 (s.201b)
6 12:45-13:30 j. angielski
1 G-b-j.a-1/2 (s.201b)
j. angielski
2 ef-j.a-4/4 (s.201b)
j. angielski
1 G-b-j.a-1/2 (s.201b)
j. angielski
2 ef-j.a-4/4 (s.201b)
7 13:40-14:25 j. angielski
3 ef-j.a-4/4 (s.201b)
j. angielski
3 ac-j.a-3/4 (s.201b)
j. angielski
3 bd-j.a-4/4 (s.201b)
j. angielski
2 bd-j.a-2/4 (s.201b)
8 14:35-15:20 j. angielski
2 ac-j.a-4/4 (s.201b)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Ślęzak Małgorzata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 religia
1 P-b-rel (s.13)
religia
1 G-cd-rel (s.7)
2 08:55-09:40 religia
1 P-b-rel (s.13)
religia
1 G-cd-rel (s.7)
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25 religia
1 P-d-rel (s.8)
6 12:45-13:30 religia
1 P-d-rel (s.16)
7 13:40-14:25 religia
2 b-rel (s.1)
religia
1 G-b-rel (s.8)
religia
3 ef-rel (s.10)
8 14:35-15:20 religia
3 c-rel (s.8)
religia
1 G-b-rel (s.8)
religia
2 ef-rel (s.10)
9 15:30-16:15 religia
2 b-rel (s.8)
religia
2 ef-rel (s.10)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Witkowska Agata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. niemiecki
3 a-j.n-2/2 (s.201b)
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25 zajęcia z wychowawcą
3 a (s.8)
6 12:45-13:30 j. niemiecki
3 a-j.n-1/2 (s.201a)
7 13:40-14:25 j. niemiecki
3 a-j.n-1/2 (s.201a)
j. niemiecki
3 a-j.n-2/2 (s.8)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Włodarczak Anna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. angielski
1 G-a-j.a-2/2 (s.207)
2 08:55-09:40 j. angielski
3 bd-j.a-3/4 (s.207)
j. angielski
3 bd-j.a-3/4 (s.207)
3 09:50-10:35 j. angielski
1 G-c-j.a-2/2 (s.207)
j. angielski
1 G-a-j.a-2/2 (s.207)
j. angielski
3 ac-j.a-4/4 (s.207)
j. angielski
3 ef-j.a-2/4 (s.207)
4 10:45-11:30 j. angielski
2 ac-j.a-2/4 (s.203)
j. angielski
3 ef-j.a-2/4 (s.207)
j. angielski
2 ac-j.a-2/4 (s.203)
j. angielski
1 G-c-j.a-2/2 (s.207)
5 11:40-12:25 j. angielski
2 bd-j.a-3/4 (s.203)
j. angielski
2 bd-j.a-3/4 (s.207)
j. angielski
3 ac-j.a-4/4 (s.201c)
j. angielski
2 ef-j.a-2/4 (s.203)
j. angielski
1 G-b-j.a-2/2 (s.203)
6 12:45-13:30 j. angielski
1 G-b-j.a-2/2 (s.207)
j. angielski
2 ef-j.a-2/4 (s.207)
j. angielski
1 G-b-j.a-2/2 (s.201c)
j. angielski
2 ef-j.a-2/4 (s.207)
7 13:40-14:25 j. angielski
3 ef-j.a-2/4 (s.207)
j. angielski
3 ac-j.a-4/4 (s.207)
j. angielski
1 G-a-j.a-2/2 (s.207)
j. angielski
3 bd-j.a-3/4 (s.207)
j. angielski
2 bd-j.a-3/4 (s.207)
8 14:35-15:20 j. angielski
2 ac-j.a-2/4 (s.207)
j. angielski
1 G-c-j.a-2/2 (s.207)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Wryk Anna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. francuski
3 d-j.f-2/2 (s.203)
2 08:55-09:40 j. francuski
2 d-j.f-2/2 (s.203)
j. francuski
3 d-j.f-2/2 (s.203)
3 09:50-10:35 j. francuski
3 ef-j.f (s.203)
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25 j. francuski
2 d-j.f-1/2 (s.203)
j. francuski
2 ef-j.f (s.203)
j. francuski
2 ef-j.f (s.203)
8 14:35-15:20 j. francuski
3 ef-j.f (s.203)
j. francuski
3 d-j.f-1/2 (s.203)
j. francuski
2 d-j.f-1/2 (s.203)
9 15:30-16:15 j. francuski
3 d-j.f-1/2 (s.203)
j. francuski
2 d-j.f-2/2 (s.203)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Zientek Katarzyna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35 matematyka
1 P-b (s.7)
4 10:45-11:30 matematyka
1 P-b (s.7)
matematyka
2 f (s.8)
matematyka
2 f (s.7)
analityczne metody rozwiązywania zadań
3 f (s.1)
5 11:40-12:25 analityczne metody rozwiązywania zadań
3 e (s.7)
matematyka
2 f (s.7)
matematyka
1 P-b (s.1)
6 12:45-13:30 matematyka
1 P-b (s.1)
7 13:40-14:25 matematyka
1 P-b (s.1)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10