Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 Ga » 1 Gb » 1 Gc » 1 Gd » 1 Pa » 1 Pb » 1 Pc » 1 Pd » 2 a » 2 b » 2 c » 2 d » 2 e » 2 f » 3 a » 3 b » 3 c » 3 d » 3 e » 3 f

Plany nauczycieli

» Baron-Grzesiak J. » Bartłomiejczak B. » Berdzik K. » Bilicka-Jaranowska A. » Błaszczyk B. » Chwałowski K. » Czosnowska A. » Dudek K. » Dworecka V. » Framska E. » Francuz A. » Gołębiewska H. » Jaborkhel A. » Jankiewicz A. » Jankowiak-Maik A. » Jekel M. » Kolasińska T. » Komorowski M. » Kordus K. » Kotecka K. » Kubacki K. » Kubzdyl Ł. » Kurek K. » Kwiatkowska B. » Lewandowska V. » Linka I. » Maciejewski P. » Marciniak S. » Misch E. » Nadobnik W. » Nowak J. » Oliwa A. » Polowczyk R. » Połeć R. » Pużanowski J. » Raszyński M. » Skrycka-Gryc L. » Sroka E. » Staszak E. » Ślęzak M. » Witkowska A. » Włodarczak A. » Wryk A. » Zientek K.

Klasa 1 Ga - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 podstawy przedsiębiorczości
1 Ga - Sroka E. (s.16)
informatyka
1 Ga inf. gr. 2 - Jaborkhel A. (s.105)
język angielski
1 Ga j.ang. gr. 1 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
1 Ga j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.204)
2 08:55-09:40 historia
1 Ga - Dworecka V. (s.12)
historia
1 Ga - Dworecka V. (s.12)
biologia
1 Ga - Kolasińska T. (s.10)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 Ga - Polowczyk R. (s.204)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
1 Ga wf.chł gr. 1 - Dudek K. (sg 1)
język angielski
1 Ga j.ang. gr. 1 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
1 Ga j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.207)
matematyka
1 Ga - Chwałowski K. (s.208)
podstawy przedsiębiorczości
1 Ga - Sroka E. (s.106)
chemia
1 Ga - Framska E. (s.208)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
1 Ga wf.chł gr. 1 - Dudek K. (sg 1)
język polski
1 Ga - Połeć R. (s.108)
matematyka
1 Ga - Chwałowski K. (s.208)
język polski
1 Ga - Połeć R. (s.108)
wos
1 Ga - Dworecka V. (s.12)
5 11:40-12:25 język niemiecki
1 Ga j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
1 Ga j.niem. gr. 2 - Berdzik K. (s.204)
wiedza o kulturze
1 Ga - Kordus K. (s.106)
geografia
1 Ga - Kubacki K. (s.15)
język polski
1 Ga - Połeć R. (s.108)
zajęcia z wychowawcą
1 Ga - Pużanowski J. (s.110)
6 12:45-13:30 język polski
1 Ga - Połeć R. (s.108)
język niemiecki
1 Ga j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
1 Ga j.niem. gr. 2 - Berdzik K. (s.203)
fizyka
1 Ga - Pużanowski J. (s.208)
fizyka
1 Ga - Pużanowski J. (s.110)
informatyka
1 Ga inf. gr. 1 - Jaborkhel A. (s.105)
7 13:40-14:25 matematyka
1 Ga - Chwałowski K. (s.8)
wychowanie fizyczne
1 Ga c wf.dz gr. 2 - Linka I. (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 Ga wf.chł gr. 1 - Dudek K. (sg 1)
język angielski
1 Ga j.ang. gr. 1 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
1 Ga j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.201c)
wychowanie fizyczne
1 Ga c wf.dz gr. 2 - Linka I. (sg 1)
8 14:35-15:20 wychowanie do życia w rodzinie
1 Gab-wdżr - Jankowiak-Maik A. (s.16)
matematyka
1 Ga - Chwałowski K. (s.1)
religia
1 Ga rel. gr. 1 - Maciejewski P. (s.1)
wychowanie fizyczne
1 Ga c wf.dz gr. 2 - Linka I. (sg 3)
9 15:30-16:15 religia
1 Ga rel. gr. 1 - Maciejewski P. (s.1)
10 16:25-17:10

Klasa 1 Gb - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 geografia
1 Gb - Kubacki K. (s.15)
język polski
1 Gb - Marciniak S. (s.106)
język polski
1 Gb - Marciniak S. (s.106)
2 08:55-09:40 język niemiecki
1 Gb j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
1 Gb j.niem. gr. 2 - Berdzik K. (s.8)
podstawy przedsiębiorczości
1 Gb - Sroka E. (s.16)
biologia
1 Gb - Kolasińska T. (s.10)
podstawy przedsiębiorczości
1 Gb - Sroka E. (s.12)
język polski
1 Gb - Marciniak S. (s.106)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
1 Gb d wf.chł. gr. 1 - Kubzdyl Ł. (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 Gb wf.dz gr. 2 - Kurek K. (sg 3)
wychowanie fizyczne
1 Gb wf.dz gr. 3 - Linka I. (aula)
matematyka
1 Gb - Skrycka-Gryc L. (s.8)
zajęcia z wychowawcą
1 Gb - Jankowiak-Maik A. (s.12)
fizyka
1 Gb - Pużanowski J. (s.110)
biologia
1 Gb - Kolasińska T. (s.10)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
1 Gb d wf.chł. gr. 1 - Kubzdyl Ł. (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 Gb wf.dz gr. 2 - Kurek K. (aula)
wychowanie fizyczne
1 Gb wf.dz gr. 3 - Linka I. (sg 3)
biologia
1 Gb - Kolasińska T. (s.10)
historia
1 Gb - Jankowiak-Maik A. (s.104)
matematyka
1 Gb - Skrycka-Gryc L. (s.8)
matematyka
1 Gb - Skrycka-Gryc L. (s.8)
5 11:40-12:25 historia
1 Gb - Jankowiak-Maik A. (s.16)
język polski
1 Gb - Marciniak S. (s.8)
wiedza o kulturze
1 Gb - Kordus K. (s.106)
matematyka
1 Gb - Skrycka-Gryc L. (s.8)
język angielski
1 Gb j.ang. gr. 1 - Staszak E. (s.201b)
język angielski
1 Gb j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.207)
6 12:45-13:30 język angielski
1 Gb j.ang. gr. 1 - Staszak E. (s.201b)
język angielski
1 Gb j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.207)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 Gb - Polowczyk R. (s.204)
język angielski
1 Gb j.ang. gr. 1 - Staszak E. (s.201b)
język angielski
1 Gb j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.201c)
wychowanie fizyczne
1 Gb wf.dz gr. 2 - Kurek K. (sg 2)
chemia
1 Gb - Framska E. (s.209)
7 13:40-14:25 wos
1 Gb - Jankowiak-Maik A. (s.16)
informatyka
1 Gb inf. gr. 2 - Jaborkhel A. (s.105)
język niemiecki
1 Gb j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
religia
1 Gb rel. - Ślęzak M. (s.8)
wychowanie fizyczne
1 Gb d wf.chł. gr. 1 - Kubzdyl Ł. (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 Gb wf.dz gr. 3 - Linka I. (aula)
8 14:35-15:20 wychowanie do życia w rodzinie
1 Gab-wdżr - Jankowiak-Maik A. (s.16)
informatyka
1 Gb inf. gr. 1 - Jaborkhel A. (s.105)
język niemiecki
1 Gb j.niem. gr. 2 - Berdzik K. (s.104)
religia
1 Gb rel. - Ślęzak M. (s.8)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Klasa 1 Gc - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie do życia w rodzinie
1 Gcd-wdżr - Jankowiak-Maik A. (s.7)
podstawy przedsiębiorczości
1 Gc - Sroka E. (s.12)
religia
1 Gc d rel. - Ślęzak M. (s.12)
2 08:55-09:40 biologia
1 Gc - Kolasińska T. (s.10)
matematyka
1 Gc - Lewandowska V. (s.7)
język polski
1 Gc - Francuz A. (s.208)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 Gc - Polowczyk R. (s.204)
religia
1 Gc d rel. - Ślęzak M. (s.12)
3 09:50-10:35 język angielski
1 Gc j.ang. gr. 1 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
1 Gc j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.207)
wiedza o kulturze
1 Gc - Kordus K. (s.106)
chemia
1 Gc - Polowczyk R. (s.210)
informatyka
1 Gc inf. gr. 2 - Jaborkhel A. (s.105)
język niemiecki
1 Gc j.niem. gr. 1 - Berdzik K. (s.201c)
matematyka
1 Gc - Lewandowska V. (s.7)
4 10:45-11:30 język polski
1 Gc - Francuz A. (s.209)
fizyka
1 Gc - Pużanowski J. (s.208)
język niemiecki
1 Gc j.niem. gr. 1 - Berdzik K. (s.203)
język niemiecki
1 Gc j.niem. gr. 2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
informatyka
1 Gc inf. gr. 1 - Jaborkhel A. (s.105)
język niemiecki
1 Gc j.niem. gr. 2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język angielski
1 Gc j.ang. gr. 1 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
1 Gc j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.207)
5 11:40-12:25 język polski
1 Gc - Francuz A. (s.209)
historia
1 Gc - Dworecka V. (s.12)
matematyka
1 Gc - Lewandowska V. (s.16)
podstawy przedsiębiorczości
1 Gc - Sroka E. (s.106)
geografia
1 Gc - Kubacki K. (s.15)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
1 Gc wf.chł gr. 1 - Dudek K. (sg 3)
język polski
1 Gc - Francuz A. (s.209)
matematyka
1 Gc - Lewandowska V. (s.16)
zajęcia z wychowawcą
1 Gc - Francuz A. (s.209)
wos
1 Gc - Dworecka V. (s.12)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
1 Gc wf.chł gr. 1 - Dudek K. (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 Ga c wf.dz gr. 2 - Linka I. (sg 2)
historia
1 Gc - Dworecka V. (s.12)
wychowanie fizyczne
1 Ga c wf.dz gr. 2 - Linka I. (sg 1)
fizyka
1 Gc - Pużanowski J. (s.110)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
1 Ga c wf.dz gr. 2 - Linka I. (sg 3)
język angielski
1 Gc j.ang. gr. 1 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
1 Gc j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.207)
9 15:30-16:15 wychowanie fizyczne
1 Gc wf.chł gr. 1 - Dudek K. (sg 2)
10 16:25-17:10

Klasa 1 Gd - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie do życia w rodzinie
1 Gcd-wdżr - Jankowiak-Maik A. (s.7)
język angielski
1 Gd j.ang. gr. 1 - Kotecka K. (s.204)
język angielski
1 Gd j.ang. gr. 2 - Oliwa A. (s.212)
wychowanie fizyczne
1 Gd wf.dz gr. 2 - Kurek K. (sg 2)
religia
1 Gc d rel. - Ślęzak M. (s.12)
2 08:55-09:40 geografia
1 Gd - Kubacki K. (s.15)
matematyka
1 Gd - Chwałowski K. (s.13)
wychowanie fizyczne
1 Gd wf.dz gr. 2 - Kurek K. (sg 2)
religia
1 Gc d rel. - Ślęzak M. (s.12)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
1 Gb d wf.chł. gr. 1 - Kubzdyl Ł. (sg 2)
podstawy przedsiębiorczości
1 Gd - Sroka E. (s.16)
język polski
1 Gd - Błaszczyk B. (s.109)
matematyka
1 Gd - Chwałowski K. (s.208)
historia
1 Gd - Raszyński M. (s.13)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
1 Gb d wf.chł. gr. 1 - Kubzdyl Ł. (sg 2)
matematyka
1 Gd - Chwałowski K. (s.1)
wiedza o kulturze
1 Gd - Kordus K. (s.106)
podstawy przedsiębiorczości
1 Gd - Sroka E. (s.106)
język angielski
1 Gd j.ang. gr. 2 - Oliwa A. (s.212)
język hiszpański
1 Gd j.hiszp. gr. 1 - Bilicka-Jaranowska A. (s.201a)
5 11:40-12:25 informatyka
1 Gd inf. gr. 1 - Gołębiewska H. (s.104)
język hiszpański
1 Gd j.hiszp. gr. 2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
matematyka
1 Gd - Chwałowski K. (s.1)
chemia
1 Gd - Framska E. (s.210)
biologia
1 Gd - Komorowski M. (s.10)
język angielski
1 Gd j.ang. gr. 1 - Kotecka K. (s.204)
język hiszpański
1 Gd j.hiszp. gr. 2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.201a)
6 12:45-13:30 informatyka
1 Gd inf. gr. 2 - Gołębiewska H. (s.104)
język hiszpański
1 Gd j.hiszp. gr. 1 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
język polski
1 Gd - Błaszczyk B. (s.109)
wos
1 Gd - Raszyński M. (s.108)
zajęcia z wychowawcą
1 Gd - Raszyński M. (s.13)
fizyka
1 Gd - Pużanowski J. (s.110)
7 13:40-14:25 język polski
1 Gd - Błaszczyk B. (s.109)
wychowanie fizyczne
1 Gd wf.dz gr. 2 - Kurek K. (sg 3)
historia
1 Gd - Raszyński M. (s.16)
język polski
1 Gd - Błaszczyk B. (s.109)
wychowanie fizyczne
1 Gb d wf.chł. gr. 1 - Kubzdyl Ł. (sg 1)
8 14:35-15:20 język angielski
1 Gd j.ang. gr. 2 - Oliwa A. (s.212)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 Gd - Polowczyk R. (s.204)
język polski
1 Gd - Błaszczyk B. (s.109)
9 15:30-16:15 język angielski
1 Gd j.ang. gr. 1 - Kotecka K. (s.204)
10 16:25-17:10

Klasa 1 Pa - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
1 Pa wf.chł. gr. 1 - Kubzdyl Ł. (sg 3)
wychowanie do życia w rodzinie
1 Pa rel. - Jankowiak-Maik A. (s.108)
język polski
1 Pa - Francuz A. (s.209)
2 08:55-09:40 chemia
1 Pa - Polowczyk R. (s.210)
język angielski
1 Pa j.a gr. 1 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
1 Pa j.a gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
język angielski
1 Pa j.a gr. 1 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
1 Pa j.a gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
język polski
1 Pa - Francuz A. (s.209)
3 09:50-10:35 plastyka
1 Pa - Jankiewicz A. (s.16)
fizyka
1 Pa - Misch E. (s.110)
język niemiecki
1 Pa j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
1 Pa j.niem. gr. 2 - Berdzik K. (s.203)
język polski
1 Pa - Francuz A. (s.209)
wos
1 Pa - Dworecka V. (s.12)
4 10:45-11:30 język niemiecki
1 Pa j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
1 Pa j.niem. gr. 2 - Berdzik K. (s.108)
wychowanie fizyczne
1 Pa wf.chł. gr. 1 - Kubzdyl Ł. (sg 3)
wychowanie fizyczne
1 Pac wf.dz gr. 2 - Kurek K. (aula)
historia
1 Pa - Dworecka V. (s.12)
fizyka
1 Pa - Misch E. (s.208)
informatyka
1 Pa inf. gr. 2 - Jaborkhel A. (s.105)
język angielski
1 Pa j.a gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
5 11:40-12:25 fizyka
1 Pa - Misch E. (s.110)
język polski
1 Pa - Francuz A. (s.209)
zajęcia z wychowawcą
1 Pa - Misch E. (s.110)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 Pa - Polowczyk R. (s.204)
informatyka
1 Pa inf. gr. 1 - Jaborkhel A. (s.105)
język angielski
1 Pa j.a gr. 1 - Oliwa A. (s.212)
6 12:45-13:30 matematyka
1 Pa - Lewandowska V. (s.7)
historia
1 Pa - Dworecka V. (s.12)
geografia
1 Pa - Kubacki K. (s.15)
matematyka
1 Pa - Lewandowska V. (s.7)
biologia
1 Pa - Kolasińska T. (s.10)
7 13:40-14:25 religia
1 Pa rel. - Maciejewski P. (s.12)
matematyka
1 Pa - Lewandowska V. (s.7)
matematyka
1 Pa - Lewandowska V. (s.7)
wychowanie fizyczne
1 Pa wf.chł. gr. 1 - Kubzdyl Ł. (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 Pac wf.dz gr. 2 - Kurek K. (sg 2)
8 14:35-15:20 religia
1 Pa rel. - Maciejewski P. (s.12)
matematyka
1 Pa - Lewandowska V. (s.7)
wychowanie fizyczne
1 Pac wf.dz gr. 2 - Kurek K. (sg 3)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Klasa 1 Pb - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
1 Pbd wf.chł gr. 1 - Dudek K. (aula)
religia
1 Pb rel. - Ślęzak M. (s.7)
2 08:55-09:40 historia
1 Pb - Jekel M. (s.13)
religia
1 Pb rel. - Ślęzak M. (s.7)
język polski
1 Pb - Połeć R. (s.108)
język angielski
1 Pb j.ang. gr. 2 - Oliwa A. (s.212)
3 09:50-10:35 informatyka
1 Pb inf. gr. 1 - Gołębiewska H. (s.104)
język hiszpański
1 Pb j.hiszp. gr. 2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.201b)
wychowanie fizyczne
1 Pbd wf.chł gr. 1 - Dudek K. (sg 1)
matematyka
1 Pb - Zientek K. (s.7)
język polski
1 Pb - Połeć R. (s.108)
zajęcia z wychowawcą
1 Pb - Bilicka-Jaranowska A. (s.8)
4 10:45-11:30 matematyka
1 Pb - Zientek K. (s.8)
wychowanie fizyczne
1 Pbd wf.chł gr. 1 - Dudek K. (sg 1)
historia
1 Pb - Jekel M. (s.13)
geografia
1 Pb - Kubacki K. (s.15)
język polski
1 Pb - Połeć R. (s.108)
5 11:40-12:25 język polski
1 Pb - Połeć R. (s.108)
geografia
1 Pb - Kubacki K. (s.15)
fizyka
1 Pb - Pużanowski J. (s.208)
matematyka
1 Pb - Zientek K. (s.1)
chemia
1 Pb - Framska E. (s.209)
6 12:45-13:30 plastyka
1 Pb - Jankiewicz A. (s.106)
matematyka
1 Pb - Zientek K. (s.1)
język angielski
1 Pb j.ang. gr. 1 - Kotecka K. (s.203)
język angielski
1 Pb j.ang. gr. 2 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
1 Pb j.ang. gr. 1 - Kotecka K. (s.106)
język angielski
1 Pb j.ang. gr. 2 - Oliwa A. (s.212)
geografia
1 Pb - Kubacki K. (s.15)
7 13:40-14:25 informatyka
1 Pb inf. gr. 2 - Gołębiewska H. (s.104)
język hiszpański
1 Pb j.hiszp. gr. 1 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
matematyka
1 Pb - Zientek K. (s.1)
wychowanie fizyczne
1 Pb wf.dz gr. 2 - Linka I. (sg 1)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 Pb - Polowczyk R. (s.204)
język angielski
1 Pb j.ang. gr. 1 - Kotecka K. (s.204)
język hiszpański
1 Pb j.hiszp. gr. 2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.201a)
8 14:35-15:20 biologia
1 Pb - Kolasińska T. (s.10)
wychowanie fizyczne
1 Pb wf.dz gr. 2 - Linka I. (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 Pb wf.dz gr. 2 - Linka I. (sg 1)
wos
1 Pb - Jekel M. (s.13)
9 15:30-16:15 wychowanie do życia w rodzinie
1 Pbd-wdżr - Jankowiak-Maik A. (s.16)
język hiszpański
1 Pb j.hiszp. gr. 1 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
10 16:25-17:10

Klasa 1 Pc - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 religia
1 Pc rel. - Maciejewski P. (s.1)
język angielski
1 Pc j.ang. gr. 1 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
2 08:55-09:40 religia
1 Pc rel. - Maciejewski P. (s.1)
wychowanie do życia w rodzinie
1 Pc-wdżr - Jankowiak-Maik A. (s.108)
język polski
1 Pc - Błaszczyk B. (s.109)
historia
1 Pc - Raszyński M. (s.13)
3 09:50-10:35 matematyka
1 Pc - Chwałowski K. (s.13)
informatyka
1 Pc inf. gr. 2 - Jaborkhel A. (s.105)
język angielski
1 Pc j.ang. gr. 1 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język polski
1 Pc - Błaszczyk B. (s.109)
informatyka
1 Pc inf. gr. 1 - Jaborkhel A. (s.105)
język angielski
1 Pc j.ang. gr. 2 - Kotecka K. (s.203)
4 10:45-11:30 fizyka
1 Pc - Misch E. (s.110)
wychowanie fizyczne
1 Pac wf.dz gr. 2 - Kurek K. (aula)
informatyka
1 Pc inf. gr. 1 - Jaborkhel A. (s.105)
język angielski
1 Pc j.ang. gr. 2 - Kotecka K. (s.204)
matematyka
1 Pc - Chwałowski K. (s.212)
język polski
1 Pc - Błaszczyk B. (s.109)
5 11:40-12:25 plastyka
1 Pc - Jankiewicz A. (s.106)
fizyka
1 Pc - Misch E. (s.110)
język niemiecki
1 Pc j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
1 Pc j.niem. gr. 2 - Berdzik K. (s.104)
geografia
1 Pc - Kubacki K. (s.15)
zajęcia z wychowawcą
1 Pc - Bartłomiejczak B. (s.201c)
6 12:45-13:30 język niemiecki
1 Pc j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
1 Pc j.niem. gr. 2 - Berdzik K. (s.204)
matematyka
1 Pc - Chwałowski K. (s.106)
biologia
1 Pc - Komorowski M. (s.10)
informatyka
1 Pc inf. gr. 2 - Jaborkhel A. (s.105)
język angielski
1 Pc j.ang. gr. 1 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
wos
1 Pc - Raszyński M. (s.13)
7 13:40-14:25 chemia
1 Pc - Framska E. (s.210)
matematyka
1 Pc - Chwałowski K. (s.106)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 Pc - Polowczyk R. (s.204)
fizyka
1 Pc - Misch E. (s.208)
wychowanie fizyczne
1 Pac wf.dz gr. 2 - Kurek K. (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 Pc wf.chł gr. 1 - Dudek K. (sg 3)
8 14:35-15:20 język polski
1 Pc - Błaszczyk B. (s.109)
wychowanie fizyczne
1 Pc wf.chł gr. 1 - Dudek K. (sg 2)
historia
1 Pc - Raszyński M. (s.16)
język angielski
1 Pc j.ang. gr. 2 - Kotecka K. (s.204)
wychowanie fizyczne
1 Pac wf.dz gr. 2 - Kurek K. (sg 3)
wychowanie fizyczne
1 Pc wf.chł gr. 1 - Dudek K. (sg 2)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Klasa 1 Pd - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
1 Pbd wf.chł gr. 1 - Dudek K. (aula)
język polski
1 Pd - Marciniak S. (s.106)
fizyka
1 Pd - Pużanowski J. (s.110)
2 08:55-09:40 plastyka
1 Pd - Jankiewicz A. (s.16)
język polski
1 Pd - Marciniak S. (s.106)
chemia
1 Pd - Polowczyk R. (s.210)
język angielski
1 Pd j.ang. gr. 1 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
1 Pd j.ang. gr. 2 - Kotecka K. (s.104)
3 09:50-10:35 język niemiecki
1 Pd j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
1 Pd j.niem. gr. 2 - Berdzik K. (s.108)
wychowanie fizyczne
1 Pbd wf.chł gr. 1 - Dudek K. (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 Pd wf.dz gr. 2 - Linka I. (aula)
język angielski
1 Pd j.ang. gr. 1 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
1 Pd j.ang. gr. 2 - Kotecka K. (s.204)
chemia
1 Pd - Polowczyk R. (s.16)
wychowanie fizyczne
1 Pd wf.dz gr. 2 - Linka I. (sg 1)
4 10:45-11:30 informatyka
1 Pd inf. gr. 2 - Gołębiewska H. (s.104)
język angielski
1 Pd j.ang. gr. 1 - Oliwa A. (s.212)
wychowanie fizyczne
1 Pbd wf.chł gr. 1 - Dudek K. (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 Pd wf.dz gr. 2 - Linka I. (sg 2)
język polski
1 Pd - Marciniak S. (s.109)
biologia
1 Pd - Komorowski M. (s.10)
biologia
1 Pd - Komorowski M. (s.16)
5 11:40-12:25 matematyka
1 Pd - Skrycka-Gryc L. (s.8)
chemia
1 Pd - Polowczyk R. (s.210)
historia
1 Pd - Jekel M. (s.13)
historia
1 Pd - Jekel M. (s.13)
zajęcia z wychowawcą
1 Pd - Komorowski M. (s.16)
6 12:45-13:30 matematyka
1 Pd - Skrycka-Gryc L. (s.8)
religia
1 Pd rel. - Ślęzak M. (s.16)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 Pd - Polowczyk R. (s.204)
matematyka
1 Pd - Skrycka-Gryc L. (s.8)
język polski
1 Pd - Marciniak S. (s.106)
7 13:40-14:25 wos
1 Pd - Jekel M. (s.13)
religia
1 Pd rel. - Ślęzak M. (s.16)
biologia
1 Pd - Komorowski M. (s.10)
geografia
1 Pd - Kubacki K. (s.15)
8 14:35-15:20 informatyka
1 Pd inf. gr. 1 - Gołębiewska H. (s.104)
język niemiecki
1 Pd j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
1 Pd j.niem. gr. 2 - Berdzik K. (s.104)
język angielski
1 Pd j.ang. gr. 2 - Kotecka K. (s.204)
9 15:30-16:15 wychowanie do życia w rodzinie
1 Pbd-wdżr - Jankowiak-Maik A. (s.16)
10 16:25-17:10

Klasa 2 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
2 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
język niemiecki
2 a-j.n-2/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
2 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 a-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 2)
język niemiecki
2 a-j.n-1/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
wychowanie fizyczne
2 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
matematyka
2 a - Nowak J. (s.1)
język polski
2 a - Połeć R. (s.108)
3 09:50-10:35 matematyka
2 a - Nowak J. (s.1)
religia
2 a-rel - Maciejewski P. (s.10)
zaj. op-wych
2 a-zaj.opiek.rel - Lewandowska H. (s.104)
fizyka doświadczalna
2 a - Pużanowski J. (s.108)
matematyka
2 a - Nowak J. (s.1)
język polski
2 a - Połeć R. (s.108)
4 10:45-11:30 język angielski
2 ac j.ang. gr. 1 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
2 ac j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.203)
język angielski
2 ac-j.a-3/4 - Kotecka K. (s.204)
język angielski
2 ac-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
fizyka
2 a - Misch E. (s.110)
matematyka
2 a - Nowak J. (s.1)
język angielski
2 ac j.ang. gr. 1 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
2 ac j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.204)
język angielski
2 ac-j.a-3/4 - Kotecka K. (s.104)
język angielski
2 ac-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
fizyka
2 a - Misch E. (s.110)
5 11:40-12:25 historia i społeczeństwo
2 a - Jekel M. (s.13)
język polski
2 a - Połeć R. (s.108)
matematyka
2 a - Nowak J. (s.1)
fizyka
2 a - Misch E. (s.208)
matematyka
2 a - Nowak J. (s.1)
6 12:45-13:30 religia
2 a-rel - Maciejewski P. (s.110)
zaj. op-wych
2 a-zaj.opiek.rel - Lewandowska H. (@)
matematyka
2 a - Nowak J. (s.13)
fizyka
2 a - Misch E. (s.110)
język polski
2 a - Połeć R. (s.108)
matematyka
2 a - Nowak J. (s.1)
7 13:40-14:25 język polski
2 a - Połeć R. (s.108)
fizyka doświadczalna
2 a - Pużanowski J. (s.208)
fizyka
2 a - Misch E. (s.110)
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
2 a-niwpś-1/2 - Skrycka-Gryc L. (s.104)
zajęcia z wychowawcą
2 a - Nowak J. (s.1)
8 14:35-15:20 język niemiecki
2 a-j.n-2/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język angielski
2 ac j.ang. gr. 1 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
2 ac j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
2 ac-j.a-3/4 - Kotecka K. (s.204)
język angielski
2 ac-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
historia i społeczeństwo
2 a - Jekel M. (s.13)
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
2 a-niwpś-1/2 - Skrycka-Gryc L. (s.104)
wychowanie fizyczne
2 a-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
9 15:30-16:15 język niemiecki
2 a-j.n-1/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
wychowanie fizyczne
2 a-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
10 16:25-17:10

Klasa 2 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
2 bf-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 b-wf-dz - Linka I. (sg 2)
język polski
2 b - Francuz A. (s.208)
geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
język hiszpański
2 b-j.h-2/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
2 08:55-09:40 matematyka
2 b - Lewandowska V. (s.7)
wychowanie fizyczne
2 bf-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 2)
język hiszpański
2 b-j.h-2/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
matematyka
2 b - Lewandowska V. (s.16)
historia i społeczeństwo
2 b - Jekel M. (s.13)
geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
3 09:50-10:35 język polski
2 b - Francuz A. (s.209)
elementy statystyki
2 b - Nowak J. (s.1)
matematyka
2 b - Lewandowska V. (s.16)
matematyka
2 b - Lewandowska V. (s.7)
język polski
2 b - Francuz A. (s.209)
4 10:45-11:30 matematyka
2 b - Lewandowska V. (s.7)
ekonomia w praktyce
2 b - Sroka E. (s.16)
geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
język polski
2 b - Francuz A. (s.209)
zajęcia z wychowawcą
2 b - Kubacki K. (s.15)
5 11:40-12:25 język angielski
2 bd-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
2 bd-j.a-2/4 - Staszak E. (s.201b)
język angielski
2 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.203)
język angielski
2 bd-j.a-4/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
2 bd-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
2 bd-j.a-2/4 - Staszak E. (s.201b)
język angielski
2 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
2 bd-j.a-4/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język hiszpański
2 b-j.h-1/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.203)
wychowanie fizyczne
2 b-wf-dz - Linka I. (sg 1)
język polski
2 b - Francuz A. (s.209)
matematyka
2 b - Lewandowska V. (s.7)
6 12:45-13:30 historia i społeczeństwo
2 b - Jekel M. (s.13)
geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
wychowanie fizyczne
2 b-wf-dz - Linka I. (sg 2)
wychowanie fizyczne
2 bf-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
matematyka
2 b - Lewandowska V. (s.7)
7 13:40-14:25 religia
2 b-rel - Ślęzak M. (s.1)
geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
język hiszpański
2 b-j.h-1/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.209)
język angielski
2 bd-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
2 bd-j.a-2/4 - Staszak E. (s.201b)
język angielski
2 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
2 bd-j.a-4/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
8 14:35-15:20 religia
2 b-rel - Ślęzak M. (s.1)
matematyka
2 b - Lewandowska V. (s.7)
geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Klasa 2 c - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 fizyka
2 c - Misch E. (s.110)
religia
2 cd-rel - Maciejewski P. (s.13)
wychowanie fizyczne
2 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
informatyka
2 c-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
informatyka
2 c-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
2 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 c-wf-chł - Dudek K. (sg 3)
religia
2 cd-rel - Maciejewski P. (s.13)
wychowanie fizyczne
2 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
informatyka
2 c-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
język niemiecki
2 c-j.n-1/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
informatyka
2 c-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
3 09:50-10:35 fizyka doświadczalna
2 c - Misch E. (s.110)
informatyka
2 c-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
język niemiecki
2 c-j.n-1/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
fizyka
2 c - Misch E. (s.110)
historia i społeczeństwo
2 c - Jekel M. (s.13)
matematyka
2 c - Nowak J. (s.1)
4 10:45-11:30 język angielski
2 ac j.ang. gr. 1 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
2 ac j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.203)
język angielski
2 ac-j.a-3/4 - Kotecka K. (s.204)
język angielski
2 ac-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
informatyka
2 c-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
język niemiecki
2 c-j.n-2/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
fizyka
2 c - Misch E. (s.110)
język angielski
2 ac j.ang. gr. 1 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
2 ac j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.204)
język angielski
2 ac-j.a-3/4 - Kotecka K. (s.104)
język angielski
2 ac-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
matematyka
2 c - Nowak J. (s.1)
5 11:40-12:25 matematyka
2 c - Nowak J. (s.1)
historia i społeczeństwo
2 c - Jekel M. (s.13)
zajęcia z wychowawcą
2 c - Jaborkhel A. (s.10)
matematyka
2 c - Nowak J. (s.207)
język polski
2 c - Połeć R. (s.108)
6 12:45-13:30 matematyka
2 c - Nowak J. (s.1)
język polski
2 c - Połeć R. (s.108)
matematyka
2 c - Nowak J. (s.1)
matematyka
2 c - Nowak J. (s.207)
język polski
2 c - Połeć R. (s.108)
7 13:40-14:25 język niemiecki
2 c-j.n-2/2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
fizyka
2 c - Misch E. (s.110)
matematyka
2 c - Nowak J. (s.1)
język polski
2 c - Połeć R. (s.108)
8 14:35-15:20 język angielski
2 ac j.ang. gr. 1 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
2 ac j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
2 ac-j.a-3/4 - Kotecka K. (s.204)
język angielski
2 ac-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
wychowanie fizyczne
2 c-wf-chł - Dudek K. (sg 2)
język polski
2 c - Połeć R. (s.108)
9 15:30-16:15 wychowanie fizyczne
2 c-wf-chł - Dudek K. (sg 2)
10 16:25-17:10

Klasa 2 d - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 religia
2 cd-rel - Maciejewski P. (s.13)
język polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
wychowanie fizyczne
2 d-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
2 08:55-09:40 język francuski
2 d-j.f-2/2 - Wryk A. (s.203)
religia
2 cd-rel - Maciejewski P. (s.13)
język polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
wychowanie fizyczne
2 d-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
3 09:50-10:35 język polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
historia
2 d - Jekel M. (s.13)
matematyka
2 d - Skrycka-Gryc L. (s.8)
wychowanie fizyczne
2 d-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
język polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
4 10:45-11:30 historia
2 d - Jekel M. (s.13)
wos
2 d - Dworecka V. (s.12)
matematyka
2 d - Skrycka-Gryc L. (s.8)
wos
2 d - Dworecka V. (s.12)
edukacja medialna
2 d - Francuz A. (s.208)
5 11:40-12:25 język angielski
2 bd-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
2 bd-j.a-2/4 - Staszak E. (s.201b)
język angielski
2 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.203)
język angielski
2 bd-j.a-4/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
2 bd-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
2 bd-j.a-2/4 - Staszak E. (s.201b)
język angielski
2 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
2 bd-j.a-4/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
wos
2 d - Dworecka V. (s.12)
język polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
język polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
6 12:45-13:30 przyroda
2 d - Komorowski M. (s.15)
przyroda
2 d - Komorowski M. (s.10)
historia
2 d - Jekel M. (s.13)
język polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
matematyka
2 d - Skrycka-Gryc L. (s.8)
7 13:40-14:25 język francuski
2 d-j.f-1/2 - Wryk A. (s.203)
zajęcia z wychowawcą
2 d - Dworecka V. (s.12)
historia
2 d - Jekel M. (s.13)
historia
2 d - Jekel M. (s.13)
język angielski
2 bd-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
2 bd-j.a-2/4 - Staszak E. (s.201b)
język angielski
2 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
2 bd-j.a-4/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
8 14:35-15:20 język polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
język francuski
2 d-j.f-1/2 - Wryk A. (s.203)
wychowanie fizyczne
2 de-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
wos
2 d - Dworecka V. (s.12)
9 15:30-16:15 język francuski
2 d-j.f-2/2 - Wryk A. (s.203)
wychowanie fizyczne
2 de-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 de-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
10 16:25-17:10

Klasa 2 e - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język niemiecki
2 ef-j.n-p - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
2 e-j.n-k - Berdzik K. (s.201c)
2 08:55-09:40 biologia
2 e - Komorowski M. (s.15)
chemia
2 e - Framska E. (s.210)
chemia
2 e - Framska E. (s.207)
fizyka medyczna
2 e - Pużanowski J. (s.110)
3 09:50-10:35 biologia
2 e - Komorowski M. (s.15)
język polski
2 e - Francuz A. (s.209)
biologia
2 e - Komorowski M. (s.10)
biologia
2 e - Komorowski M. (s.10)
wychowanie fizyczne
2 e-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
4 10:45-11:30 chemia
2 e - Framska E. (s.210)
język polski
2 e - Francuz A. (s.209)
język polski
2 e - Francuz A. (s.209)
chemia
2 e - Framska E. (s.210)
wychowanie fizyczne
2 e-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
5 11:40-12:25 matematyka
2 e - Chwałowski K. (s.12)
biologia
2 e - Komorowski M. (s.16)
matematyka
2 e - Chwałowski K. (s.209)
język angielski
2 ef-j.a-1/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
2 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.203)
język angielski
2 ef-j.a-3/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
2 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
historia i społeczeństwo
2 e - Dworecka V. (s.12)
6 12:45-13:30 język polski
2 e - Francuz A. (s.209)
język angielski
2 ef-j.a-1/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
2 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
2 ef-j.a-3/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
2 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
matematyka
2 e - Chwałowski K. (s.209)
zajęcia z wychowawcą
2 e - Framska E. (s.210)
język angielski
2 ef-j.a-1/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
2 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
2 ef-j.a-3/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
2 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
7 13:40-14:25 język polski
2 e - Francuz A. (s.209)
język francuski
2 ef-j.f - Wryk A. (s.203)
język francuski
2 ef-j.f - Wryk A. (s.203)
język niemiecki
2 ef-j.n-p - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
2 e-j.n-k - Berdzik K. (s.104)
historia i społeczeństwo
2 e - Dworecka V. (s.12)
chemia
2 e - Framska E. (s.209)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
2 e-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
biologia
2 e - Komorowski M. (s.10)
wychowanie fizyczne
2 de-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
religia
2 ef-rel - Ślęzak M. (s.1)
9 15:30-16:15 wychowanie fizyczne
2 de-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 de-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
religia
2 ef-rel - Ślęzak M. (s.1)
10 16:25-17:10

Klasa 2 f - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język niemiecki
2 ef-j.n-p - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
2 f-j.n-k - Berdzik K. (s.8)
wychowanie fizyczne
2 bf-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
język polski
2 f - Marciniak S. (s.106)
biologia
2 f - Kolasińska T. (s.10)
wychowanie fizyczne
2 f-wf-dz - Linka I. (sg 1)
2 08:55-09:40 język polski
2 f - Marciniak S. (s.106)
wychowanie fizyczne
2 bf-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 2)
język polski
2 f - Marciniak S. (s.106)
chemia
2 f - Framska E. (s.210)
wychowanie fizyczne
2 f-wf-dz - Linka I. (sg 1)
3 09:50-10:35 biologia
2 f - Kolasińska T. (s.10)
język polski
2 f - Marciniak S. (s.109)
historia i społeczeństwo
2 f - Jekel M. (s.13)
chemia
2 f - Framska E. (s.210)
język polski
2 f - Marciniak S. (s.106)
4 10:45-11:30 biologia
2 f - Kolasińska T. (s.10)
matematyka
2 f - Zientek K. (s.8)
matematyka
2 f - Zientek K. (s.7)
historia i społeczeństwo
2 f - Jekel M. (s.13)
biologia
2 f - Kolasińska T. (s.10)
5 11:40-12:25 chemia
2 f - Framska E. (s.210)
biologia
2 f - Kolasińska T. (s.10)
matematyka
2 f - Zientek K. (s.7)
język angielski
2 ef-j.a-1/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
2 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.203)
język angielski
2 ef-j.a-3/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
2 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
biologia
2 f - Kolasińska T. (s.10)
6 12:45-13:30 chemia
2 f - Framska E. (s.210)
język angielski
2 ef-j.a-1/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
2 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
2 ef-j.a-3/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
2 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
chemia
2 f - Framska E. (s.210)
wychowanie fizyczne
2 bf-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 f-wf-dz - Linka I. (sg 3)
język angielski
2 ef-j.a-1/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
2 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
2 ef-j.a-3/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
2 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
7 13:40-14:25 język francuski
2 ef-j.f - Wryk A. (s.203)
język niemiecki
2 f-j.n-k - Berdzik K. (s.104)
język francuski
2 ef-j.f - Wryk A. (s.203)
język niemiecki
2 ef-j.n-p - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
fizyka medyczna
2 f - Pużanowski J. (s.110)
zajęcia z wychowawcą
2 f - Kolasińska T. (s.10)
8 14:35-15:20 język łaciński w przedmiotach przyrodniczych i medycznych
2 f - Nadobnik W. (s.1)
religia
2 ef-rel - Ślęzak M. (s.1)
9 15:30-16:15 język łaciński w przedmiotach przyrodniczych i medycznych
2 f - Nadobnik W. (s.1)
religia
2 ef-rel - Ślęzak M. (s.1)
10 16:25-17:10

Klasa 3 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język polski
3 a - Francuz A. (s.209)
język niemiecki
3 a-j.n-2/2 - Witkowska A. (s.201b)
fizyka
3 a - Pużanowski J. (s.110)
matematyka
3 a - Lewandowska V. (s.7)
2 08:55-09:40 język polski
3 a - Francuz A. (s.209)
język polski
3 a - Francuz A. (s.209)
fizyka doświadczalna
3 a - Pużanowski J. (s.110)
matematyka
3 a - Lewandowska V. (s.7)
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
3 a-niwpś-1/2 - Skrycka-Gryc L. (s.104)
3 09:50-10:35 matematyka
3 a - Lewandowska V. (s.7)
matematyka
3 a - Lewandowska V. (s.7)
język polski
3 a - Francuz A. (s.209)
język angielski
3 ac-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
3 ac-j.a-2/4 - Kotecka K. (s.104)
język angielski
3 ac-j.a-3/4 - Staszak E. (s.201b)
język angielski
3 ac-j.a-4/4 - Włodarczak A. (s.204)
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
3 a-niwpś-1/2 - Skrycka-Gryc L. (s.104)
4 10:45-11:30 historia i społeczeństwo
3 a - Dworecka V. (s.12)
matematyka
3 a - Lewandowska V. (s.7)
fizyka
3 a - Pużanowski J. (s.108)
fizyka
3 a - Pużanowski J. (s.110)
matematyka
3 a - Lewandowska V. (s.7)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
3 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
fizyka
3 a - Pużanowski J. (s.208)
język angielski
3 ac-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
3 ac-j.a-2/4 - Kotecka K. (s.204)
język angielski
3 ac-j.a-3/4 - Staszak E. (s.201b)
język angielski
3 ac-j.a-4/4 - Włodarczak A. (s.201c)
fizyka doświadczalna
3 a - Pużanowski J. (s.110)
zajęcia z wychowawcą
3 a - Witkowska A. (s.8)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
3 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
fizyka
3 a - Pużanowski J. (s.208)
historia i społeczeństwo
3 a - Dworecka V. (s.12)
język niemiecki
3 a-j.n-1/2 - Witkowska A. (s.201a)
wychowanie fizyczne
3 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
wychowanie fizyczne
3 a-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 3)
7 13:40-14:25 język angielski
3 ac-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
3 ac-j.a-2/4 - Kotecka K. (s.204)
język angielski
3 ac-j.a-3/4 - Staszak E. (s.201b)
język angielski
3 ac-j.a-4/4 - Włodarczak A. (s.207)
wychowanie fizyczne
3 a-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 2)
język niemiecki
3 a-j.n-1/2 - Witkowska A. (s.201a)
język niemiecki
3 a-j.n-2/2 - Witkowska A. (s.8)
8 14:35-15:20 religia
3 a-rel - Maciejewski P. (s.106)
wychowanie fizyczne
3 a-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 3)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Klasa 3 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język hiszpański
3 b-j.h-2/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.201b)
język hiszpański
3 b-j.h-1/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
wychowanie fizyczne
3 bd-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
matematyka
3 b - Lewandowska V. (s.7)
2 08:55-09:40 język angielski
3 bd-j.a-1/4 - Kotecka K. (s.204)
język angielski
3 bd-j.a-2/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
3 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
3 bd-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
wychowanie fizyczne
3 bd-wf-chł - Dudek K. (sg 3)
wychowanie fizyczne
3 b-wf-dz - Linka I. (sg 1)
geografia
3 b - Kubacki K. (s.15)
wychowanie fizyczne
3 bd-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
język angielski
3 bd-j.a-1/4 - Kotecka K. (s.203)
język angielski
3 bd-j.a-2/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
3 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
3 bd-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
3 09:50-10:35 język polski
3 b - Marciniak S. (s.106)
geografia
3 b - Kubacki K. (s.15)
geografia
3 b - Kubacki K. (s.15)
geografia
3 b - Kubacki K. (s.15)
geografia
3 b - Kubacki K. (s.15)
4 10:45-11:30 zajęcia z wychowawcą
3 b - Marciniak S. (s.106)
język polski
3 b - Marciniak S. (s.106)
matematyka
3 b - Lewandowska V. (s.16)
matematyka
3 b - Lewandowska V. (s.7)
wychowanie fizyczne
3 b-wf-dz - Linka I. (sg 1)
5 11:40-12:25 matematyka
3 b - Lewandowska V. (s.7)
matematyka
3 b - Lewandowska V. (s.7)
język polski
3 b - Marciniak S. (s.109)
matematyka
3 b - Lewandowska V. (s.7)
wychowanie fizyczne
3 b-wf-dz - Linka I. (sg 1)
6 12:45-13:30 historia i społeczeństwo
3 b - Jankowiak-Maik A. (s.16)
matematyka
3 b - Lewandowska V. (s.7)
język polski
3 b - Marciniak S. (s.106)
geografia
3 b - Kubacki K. (s.15)
7 13:40-14:25 matematyka
3 b - Lewandowska V. (s.7)
historia i społeczeństwo
3 b - Jankowiak-Maik A. (s.108)
język angielski
3 bd-j.a-1/4 - Kotecka K. (s.106)
język angielski
3 bd-j.a-2/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
3 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.203)
język angielski
3 bd-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
8 14:35-15:20 język hiszpański
3 b-j.h-1/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
język hiszpański
3 b-j.h-2/2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.208)
9 15:30-16:15 religia
3 bd-rel - Maciejewski P. (s.12)
10 16:25-17:10

Klasa 3 c - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język polski
3 c - Marciniak S. (s.106)
matematyka
3 c - Nowak J. (s.1)
matematyka
3 c - Nowak J. (s.1)
2 08:55-09:40 fizyka
3 c - Misch E. (s.110)
informatyka
3 c-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
język niemiecki
3 c-j.n-2/2 - Berdzik K. (s.203)
matematyka
3 c - Nowak J. (s.1)
3 09:50-10:35 historia i społeczeństwo
3 c - Dworecka V. (s.12)
wychowanie fizyczne
3 c-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 2)
język polski
3 c - Marciniak S. (s.106)
język angielski
3 ac-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
3 ac-j.a-2/4 - Kotecka K. (s.104)
język angielski
3 ac-j.a-3/4 - Staszak E. (s.201b)
język angielski
3 ac-j.a-4/4 - Włodarczak A. (s.204)
fizyka
3 c - Misch E. (s.110)
4 10:45-11:30 matematyka
3 c - Nowak J. (s.1)
matematyka
3 c - Nowak J. (s.13)
zajęcia z wychowawcą
3 c - Staszak E. (s.207)
matematyka
3 c - Nowak J. (s.207)
język polski
3 c - Marciniak S. (s.106)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
3 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 c-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 2)
informatyka
3 c-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
język niemiecki
3 c-j.n-1/2 - Berdzik K. (s.203)
język angielski
3 ac-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
3 ac-j.a-2/4 - Kotecka K. (s.204)
język angielski
3 ac-j.a-3/4 - Staszak E. (s.201b)
język angielski
3 ac-j.a-4/4 - Włodarczak A. (s.201c)
historia i społeczeństwo
3 c - Dworecka V. (s.12)
język polski
3 c - Marciniak S. (s.106)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
3 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 c-wf-chł - Kubzdyl Ł. (sg 2)
fizyka
3 c - Misch E. (s.110)
informatyka
3 c-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
język niemiecki
3 c-j.n-1/2 - Berdzik K. (s.104)
fizyka
3 c - Misch E. (s.208)
wychowanie fizyczne
3 ac-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
7 13:40-14:25 informatyka
3 c-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
język niemiecki
3 c-j.n-2/2 - Berdzik K. (s.204)
język angielski
3 ac-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
3 ac-j.a-2/4 - Kotecka K. (s.204)
język angielski
3 ac-j.a-3/4 - Staszak E. (s.201b)
język angielski
3 ac-j.a-4/4 - Włodarczak A. (s.207)
informatyka
3 c-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
informatyka
3 c-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
8 14:35-15:20 informatyka
3 c-inf-1/2 - Jaborkhel A. (s.105)
religia
3 c-rel - Ślęzak M. (s.8)
informatyka
3 c-inf-2/2 - Jaborkhel A. (s.105)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Klasa 3 d - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język francuski
3 d-j.f-2/2 - Wryk A. (s.203)
wychowanie fizyczne
3 bd-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
2 08:55-09:40 język angielski
3 bd-j.a-1/4 - Kotecka K. (s.204)
język angielski
3 bd-j.a-2/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
3 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
3 bd-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
wychowanie fizyczne
3 bd-wf-chł - Dudek K. (sg 3)
wychowanie fizyczne
3 bd-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
język francuski
3 d-j.f-2/2 - Wryk A. (s.203)
język angielski
3 bd-j.a-1/4 - Kotecka K. (s.203)
język angielski
3 bd-j.a-2/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
3 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
3 bd-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
3 09:50-10:35 matematyka
3 d - Skrycka-Gryc L. (s.8)
wos
3 d - Dworecka V. (s.12)
wychowanie fizyczne
3 d-wf-dz - Linka I. (sg 1)
matematyka
3 d - Skrycka-Gryc L. (s.8)
przyroda
3 d - Polowczyk R. (s.210)
4 10:45-11:30 zajęcia z wychowawcą
3 d - Błaszczyk B. (s.109)
język polski
3 d - Błaszczyk B. (s.109)
wychowanie fizyczne
3 d-wf-dz - Linka I. (sg 1)
język polski
3 d - Błaszczyk B. (s.109)
historia
3 d - Raszyński M. (s.13)
5 11:40-12:25 język polski
3 d - Błaszczyk B. (s.109)
język polski
3 d - Błaszczyk B. (s.109)
przyroda
3 d - Polowczyk R. (s.207)
historia
3 d - Raszyński M. (s.104)
kultura polityczna
3 d - Raszyński M. (s.13)
6 12:45-13:30 język polski
3 d - Błaszczyk B. (s.109)
matematyka
3 d - Skrycka-Gryc L. (s.8)
język polski
3 d - Błaszczyk B. (s.109)
wos
3 d - Dworecka V. (s.12)
wychowanie fizyczne
3 d-wf-dz - Linka I. (sg 1)
7 13:40-14:25 historia
3 d - Raszyński M. (s.15)
matematyka
3 d - Skrycka-Gryc L. (s.8)
język polski
3 d - Błaszczyk B. (s.109)
język angielski
3 bd-j.a-1/4 - Kotecka K. (s.106)
język angielski
3 bd-j.a-2/4 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
3 bd-j.a-3/4 - Włodarczak A. (s.203)
język angielski
3 bd-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
8 14:35-15:20 historia
3 d - Raszyński M. (s.15)
język francuski
3 d-j.f-1/2 - Wryk A. (s.203)
9 15:30-16:15 religia
3 bd-rel - Maciejewski P. (s.12)
język francuski
3 d-j.f-1/2 - Wryk A. (s.203)
10 16:25-17:10

Klasa 3 e - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
3 e-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
język niemiecki
3 ef-j.n-p - Berdzik K. (s.104)
język niemiecki
3 e-j.n-k - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
3 e-j.n-k - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
biologia
3 e - Kolasińska T. (s.10)
2 08:55-09:40 język polski
3 e - Połeć R. (s.108)
język polski
3 e - Połeć R. (s.108)
matematyka
3 e - Nowak J. (s.1)
biologia
3 e - Kolasińska T. (s.10)
3 09:50-10:35 zajęcia z wychowawcą
3 e - Polowczyk R. (s.210)
język polski
3 e - Połeć R. (s.108)
matematyka
3 e - Nowak J. (s.1)
język francuski
3 ef-j.f - Wryk A. (s.203)
język angielski
3 ef-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
3 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
3 ef-j.a-3/3 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
3 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
4 10:45-11:30 historia i społeczeństwo
3 e - Jankowiak-Maik A. (s.16)
język angielski
3 ef-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
3 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
3 ef-j.a-3/3 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
3 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
chemia
3 e - Polowczyk R. (s.210)
biologia
3 e - Kolasińska T. (s.16)
chemia
3 e - Polowczyk R. (s.210)
5 11:40-12:25 biologia
3 e - Kolasińska T. (s.10)
wychowanie fizyczne
3 ef-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 e-wf-dz - Kurek K. (sg 2)
historia i społeczeństwo
3 e - Jankowiak-Maik A. (s.108)
biologia
3 e - Kolasińska T. (s.16)
chemia
3 e - Polowczyk R. (s.210)
6 12:45-13:30 biologia
3 e - Kolasińska T. (s.10)
wychowanie fizyczne
3 ef-wf-chł - Dudek K. (sg 2)
wychowanie fizyczne
3 e-wf-dz - Kurek K. (sg 1)
analityczne metody rozwiązywania zadań
3 e - Zientek K. (s.7)
chemia
3 e - Polowczyk R. (s.16)
religia
3 ef-rel - Ślęzak M. (s.16)
7 13:40-14:25 język angielski
3 ef-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
3 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
3 ef-j.a-3/3 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
3 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
chemia
3 e - Polowczyk R. (s.210)
wychowanie fizyczne
3 ef-wf-chł - Dudek K. (sg 3)
matematyka
3 e - Nowak J. (s.1)
8 14:35-15:20 język francuski
3 ef-j.f - Wryk A. (s.203)
język niemiecki
3 ef-j.n-p - Berdzik K. (s.204)
język polski
3 e - Połeć R. (s.108)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Klasa 3 f - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język niemiecki
3 ef-j.n-p - Berdzik K. (s.104)
matematyka
3 f - Skrycka-Gryc L. (s.8)
historia i społeczeństwo
3 f - Raszyński M. (s.13)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
3 f-wf-dz - Linka I. (aula)
matematyka
3 f - Skrycka-Gryc L. (s.8)
język niemiecki
3 f-j.n-k - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
matematyka
3 f - Skrycka-Gryc L. (s.8)
zajęcia z wychowawcą
3 f - Kwiatkowska B. (s.8)
3 09:50-10:35 chemia
3 f - Framska E. (s.208)
chemia
3 f - Framska E. (s.210)
chemia
3 f - Framska E. (s.207)
język francuski
3 ef-j.f - Wryk A. (s.203)
język niemiecki
3 f-j.n-k - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język angielski
3 ef-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
3 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
3 ef-j.a-3/3 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
3 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
4 10:45-11:30 biologia
3 f - Komorowski M. (s.15)
język angielski
3 ef-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
3 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
3 ef-j.a-3/3 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
3 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
biologia
3 f - Komorowski M. (s.10)
analityczne metody rozwiązywania zadań
3 f - Zientek K. (s.1)
chemia
3 f - Framska E. (s.209)
5 11:40-12:25 biologia
3 f - Komorowski M. (s.15)
wychowanie fizyczne
3 ef-wf-chł - Dudek K. (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 f-wf-dz - Linka I. (sg 3)
język polski
3 f - Kwiatkowska B. (s.8)
chemia
3 f - Framska E. (s.210)
język polski
3 f - Kwiatkowska B. (s.208)
6 12:45-13:30 język polski
3 f - Kwiatkowska B. (s.12)
wychowanie fizyczne
3 ef-wf-chł - Dudek K. (sg 2)
wychowanie fizyczne
3 f-wf-dz - Linka I. (sg 3)
język polski
3 f - Kwiatkowska B. (s.8)
biologia
3 f - Komorowski M. (s.10)
religia
3 ef-rel - Ślęzak M. (s.16)
7 13:40-14:25 język angielski
3 ef-j.a-1/4 - Oliwa A. (s.212)
język angielski
3 ef-j.a-2/4 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
3 ef-j.a-3/3 - Bartłomiejczak B. (s.201c)
język angielski
3 ef-j.a-4/4 - Staszak E. (s.201b)
biologia
3 f - Komorowski M. (s.10)
wychowanie fizyczne
3 ef-wf-chł - Dudek K. (sg 3)
biologia
3 f - Komorowski M. (s.10)
8 14:35-15:20 język francuski
3 ef-j.f - Wryk A. (s.203)
język niemiecki
3 ef-j.n-p - Berdzik K. (s.204)
historia i społeczeństwo
3 f - Raszyński M. (s.13)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Baron-Grzesiak Joanna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język niemiecki
2 ef-j.n-p (s.201a)
język niemiecki
3 e-j.n-k (s.201a)
język niemiecki
3 e-j.n-k (s.201a)
język niemiecki
2 a-j.n-2/2 (s.201a)
2 08:55-09:40 język niemiecki
1 Gb j.niem. gr. 1 (s.201a)
język niemiecki
2 a-j.n-1/2 (s.201a)
język niemiecki
3 f-j.n-k (s.201a)
język niemiecki
2 c-j.n-1/2 (s.201a)
3 09:50-10:35 język niemiecki
1 Pd j.niem. gr. 1 (s.201a)
język niemiecki
2 c-j.n-1/2 (s.201a)
język niemiecki
1 Pa j.niem. gr. 1 (s.201a)
język niemiecki
3 f-j.n-k (s.201a)
4 10:45-11:30 język niemiecki
1 Pa j.niem. gr. 1 (s.201a)
język niemiecki
2 c-j.n-2/2 (s.201a)
język niemiecki
1 Gc j.niem. gr. 2 (s.201a)
język niemiecki
1 Gc j.niem. gr. 2 (s.201a)
5 11:40-12:25 język niemiecki
1 Ga j.niem. gr. 1 (s.201a)
język niemiecki
1 Pc j.niem. gr. 1 (s.201a)
6 12:45-13:30 język niemiecki
1 Pc j.niem. gr. 1 (s.201a)
język niemiecki
1 Ga j.niem. gr. 1 (s.201a)
7 13:40-14:25 język niemiecki
2 c-j.n-2/2 (s.201a)
język niemiecki
1 Gb j.niem. gr. 1 (s.201a)
język niemiecki
2 ef-j.n-p (s.201a)
8 14:35-15:20 język niemiecki
2 a-j.n-2/2 (s.201a)
język niemiecki
1 Pd j.niem. gr. 1 (s.201a)
9 15:30-16:15 język niemiecki
2 a-j.n-1/2 (s.201a)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Bartłomiejczak Beata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język angielski
1 Pc j.ang. gr. 1 (s.201c)
2 08:55-09:40 język angielski
3 bd-j.a-2/4 (s.201c)
język angielski
3 bd-j.a-2/4 (s.201c)
3 09:50-10:35 język angielski
1 Gc j.ang. gr. 1 (s.201c)
język angielski
1 Pc j.ang. gr. 1 (s.201c)
język angielski
3 ef-j.a-3/3 (s.201c)
4 10:45-11:30 język angielski
2 ac j.ang. gr. 1 (s.201c)
język angielski
3 ef-j.a-3/3 (s.201c)
język angielski
2 ac j.ang. gr. 1 (s.201c)
język angielski
1 Gc j.ang. gr. 1 (s.201c)
5 11:40-12:25 język angielski
2 bd-j.a-4/4 (s.201c)
język angielski
2 bd-j.a-4/4 (s.201c)
język angielski
2 ef-j.a-1/4 (s.201c)
zajęcia z wychowawcą
1 Pc (s.201c)
6 12:45-13:30 język angielski
2 ef-j.a-1/4 (s.201c)
język angielski
1 Pc j.ang. gr. 1 (s.201c)
język angielski
2 ef-j.a-1/4 (s.201c)
7 13:40-14:25 język angielski
3 ef-j.a-3/3 (s.201c)
język angielski
3 bd-j.a-2/4 (s.201c)
język angielski
2 bd-j.a-4/4 (s.201c)
8 14:35-15:20 język angielski
2 ac j.ang. gr. 1 (s.201c)
język angielski
1 Gc j.ang. gr. 1 (s.201c)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Berdzik Karolina - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język niemiecki
2 f-j.n-k (s.8)
język niemiecki
3 ef-j.n-p (s.104)
język niemiecki
2 e-j.n-k (s.201c)
2 08:55-09:40 język niemiecki
1 Gb j.niem. gr. 2 (s.8)
język niemiecki
3 c-j.n-2/2 (s.203)
3 09:50-10:35 język niemiecki
1 Pd j.niem. gr. 2 (s.108)
język niemiecki
1 Pa j.niem. gr. 2 (s.203)
język niemiecki
1 Gc j.niem. gr. 1 (s.201c)
4 10:45-11:30 język niemiecki
1 Pa j.niem. gr. 2 (s.108)
język niemiecki
1 Gc j.niem. gr. 1 (s.203)
5 11:40-12:25 język niemiecki
1 Ga j.niem. gr. 2 (s.204)
język niemiecki
3 c-j.n-1/2 (s.203)
język niemiecki
1 Pc j.niem. gr. 2 (s.104)
6 12:45-13:30 język niemiecki
1 Pc j.niem. gr. 2 (s.204)
język niemiecki
1 Ga j.niem. gr. 2 (s.203)
język niemiecki
3 c-j.n-1/2 (s.104)
7 13:40-14:25 język niemiecki
3 c-j.n-2/2 (s.204)
język niemiecki
2 f-j.n-k (s.104)
język niemiecki
2 e-j.n-k (s.104)
8 14:35-15:20 język niemiecki
3 ef-j.n-p (s.204)
język niemiecki
1 Gb j.niem. gr. 2 (s.104)
język niemiecki
1 Pd j.niem. gr. 2 (s.104)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Bilicka-Jaranowska Alicja - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język hiszpański
3 b-j.h-2/2 (s.201b)
język hiszpański
3 b-j.h-1/2 (s.208)
język hiszpański
2 b-j.h-2/2 (s.208)
2 08:55-09:40 język hiszpański
2 b-j.h-2/2 (s.208)
3 09:50-10:35 język hiszpański
1 Pb j.hiszp. gr. 2 (s.201b)
zajęcia z wychowawcą
1 Pb (s.8)
4 10:45-11:30 język hiszpański
1 Gd j.hiszp. gr. 1 (s.201a)
5 11:40-12:25 język hiszpański
1 Gd j.hiszp. gr. 2 (s.208)
język hiszpański
2 b-j.h-1/2 (s.203)
język hiszpański
1 Gd j.hiszp. gr. 2 (s.201a)
6 12:45-13:30 język hiszpański
1 Gd j.hiszp. gr. 1 (s.208)
7 13:40-14:25 język hiszpański
1 Pb j.hiszp. gr. 1 (s.208)
język hiszpański
2 b-j.h-1/2 (s.209)
język hiszpański
1 Pb j.hiszp. gr. 2 (s.201a)
8 14:35-15:20 język hiszpański
3 b-j.h-1/2 (s.208)
język hiszpański
3 b-j.h-2/2 (s.208)
9 15:30-16:15 język hiszpański
1 Pb j.hiszp. gr. 1 (s.208)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Błaszczyk Beata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język polski
2 d (s.109)
2 08:55-09:40 język polski
2 d (s.109)
język polski
1 Pc (s.109)
3 09:50-10:35 język polski
2 d (s.109)
język polski
1 Gd (s.109)
język polski
1 Pc (s.109)
język polski
2 d (s.109)
4 10:45-11:30 zajęcia z wychowawcą
3 d (s.109)
język polski
3 d (s.109)
język polski
3 d (s.109)
język polski
1 Pc (s.109)
5 11:40-12:25 język polski
3 d (s.109)
język polski
3 d (s.109)
język polski
2 d (s.109)
język polski
2 d (s.109)
6 12:45-13:30 język polski
3 d (s.109)
język polski
1 Gd (s.109)
język polski
3 d (s.109)
język polski
2 d (s.109)
7 13:40-14:25 język polski
1 Gd (s.109)
język polski
3 d (s.109)
język polski
1 Gd (s.109)
8 14:35-15:20 język polski
1 Pc (s.109)
język polski
2 d (s.109)
język polski
1 Gd (s.109)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Chwałowski Konrad - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 matematyka
1 Gd (s.13)
3 09:50-10:35 matematyka
1 Pc (s.13)
matematyka
1 Ga (s.208)
matematyka
1 Gd (s.208)
4 10:45-11:30 matematyka
1 Gd (s.1)
matematyka
1 Ga (s.208)
matematyka
1 Pc (s.212)
5 11:40-12:25 matematyka
2 e (s.12)
matematyka
1 Gd (s.1)
matematyka
2 e (s.209)
6 12:45-13:30 matematyka
1 Pc (s.106)
matematyka
2 e (s.209)
7 13:40-14:25 matematyka
1 Ga (s.8)
matematyka
1 Pc (s.106)
8 14:35-15:20 matematyka
1 Ga (s.1)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Czosnowska Alicja - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Dudek Krzysztof - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
1 Pbd wf.chł gr. 1 (aula)
wychowanie fizyczne
3 bd-wf-chł (sg 1)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
2 c-wf-chł (sg 3)
wychowanie fizyczne
3 bd-wf-chł (sg 3)
wychowanie fizyczne
3 bd-wf-chł (sg 1)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
1 Ga wf.chł gr. 1 (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 Pbd wf.chł gr. 1 (sg 1)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
1 Ga wf.chł gr. 1 (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 Pbd wf.chł gr. 1 (sg 1)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
3 ef-wf-chł (sg 1)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
1 Gc wf.chł gr. 1 (sg 3)
wychowanie fizyczne
3 ef-wf-chł (sg 2)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
1 Gc wf.chł gr. 1 (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 Ga wf.chł gr. 1 (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 ef-wf-chł (sg 3)
wychowanie fizyczne
1 Pc wf.chł gr. 1 (sg 3)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
1 Pc wf.chł gr. 1 (sg 2)
wychowanie fizyczne
2 c-wf-chł (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 Pc wf.chł gr. 1 (sg 2)
9 15:30-16:15 wychowanie fizyczne
2 c-wf-chł (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 Gc wf.chł gr. 1 (sg 2)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Dworecka Violetta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 historia
1 Ga (s.12)
historia
1 Ga (s.12)
3 09:50-10:35 historia i społeczeństwo
3 c (s.12)
wos
3 d (s.12)
wos
1 Pa (s.12)
4 10:45-11:30 historia i społeczeństwo
3 a (s.12)
wos
2 d (s.12)
historia
1 Pa (s.12)
wos
2 d (s.12)
wos
1 Ga (s.12)
5 11:40-12:25 historia
1 Gc (s.12)
wos
2 d (s.12)
historia i społeczeństwo
3 c (s.12)
historia i społeczeństwo
2 e (s.12)
6 12:45-13:30 historia
1 Pa (s.12)
historia i społeczeństwo
3 a (s.12)
wos
3 d (s.12)
wos
1 Gc (s.12)
7 13:40-14:25 zajęcia z wychowawcą
2 d (s.12)
historia
1 Gc (s.12)
historia i społeczeństwo
2 e (s.12)
8 14:35-15:20 wos
2 d (s.12)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Framska Ewelina - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 chemia
2 e (s.210)
chemia
2 e (s.207)
chemia
2 f (s.210)
3 09:50-10:35 chemia
3 f (s.208)
chemia
3 f (s.210)
chemia
3 f (s.207)
chemia
2 f (s.210)
chemia
1 Ga (s.208)
4 10:45-11:30 chemia
2 e (s.210)
chemia
2 e (s.210)
chemia
3 f (s.209)
5 11:40-12:25 chemia
2 f (s.210)
chemia
1 Gd (s.210)
chemia
3 f (s.210)
chemia
1 Pb (s.209)
6 12:45-13:30 chemia
2 f (s.210)
chemia
2 f (s.210)
zajęcia z wychowawcą
2 e (s.210)
chemia
1 Gb (s.209)
7 13:40-14:25 chemia
1 Pc (s.210)
chemia
2 e (s.209)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Francuz Aleksandra - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język polski
3 a (s.209)
język polski
2 b (s.208)
język polski
1 Pa (s.209)
2 08:55-09:40 język polski
3 a (s.209)
język polski
3 a (s.209)
język polski
1 Gc (s.208)
język polski
1 Pa (s.209)
3 09:50-10:35 język polski
2 b (s.209)
język polski
2 e (s.209)
język polski
3 a (s.209)
język polski
1 Pa (s.209)
język polski
2 b (s.209)
4 10:45-11:30 język polski
1 Gc (s.209)
język polski
2 e (s.209)
język polski
2 e (s.209)
język polski
2 b (s.209)
edukacja medialna
2 d (s.208)
5 11:40-12:25 język polski
1 Gc (s.209)
język polski
1 Pa (s.209)
język polski
2 b (s.209)
6 12:45-13:30 język polski
2 e (s.209)
język polski
1 Gc (s.209)
zajęcia z wychowawcą
1 Gc (s.209)
7 13:40-14:25 język polski
2 e (s.209)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Gołębiewska Hanna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35 informatyka
1 Pb inf. gr. 1 (s.104)
4 10:45-11:30 informatyka
1 Pd inf. gr. 2 (s.104)
5 11:40-12:25 informatyka
1 Gd inf. gr. 1 (s.104)
6 12:45-13:30 informatyka
1 Gd inf. gr. 2 (s.104)
7 13:40-14:25 informatyka
1 Pb inf. gr. 2 (s.104)
8 14:35-15:20 informatyka
1 Pd inf. gr. 1 (s.104)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Jaborkhel Anna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 informatyka
1 Ga inf. gr. 2 (s.105)
informatyka
2 c-inf-2/2 (s.105)
informatyka
2 c-inf-1/2 (s.105)
2 08:55-09:40 informatyka
3 c-inf-1/2 (s.105)
informatyka
2 c-inf-2/2 (s.105)
informatyka
2 c-inf-1/2 (s.105)
3 09:50-10:35 informatyka
2 c-inf-2/2 (s.105)
informatyka
1 Pc inf. gr. 2 (s.105)
informatyka
1 Gc inf. gr. 2 (s.105)
informatyka
1 Pc inf. gr. 1 (s.105)
4 10:45-11:30 informatyka
2 c-inf-1/2 (s.105)
informatyka
1 Pc inf. gr. 1 (s.105)
informatyka
1 Gc inf. gr. 1 (s.105)
informatyka
1 Pa inf. gr. 2 (s.105)
5 11:40-12:25 informatyka
3 c-inf-2/2 (s.105)
zajęcia z wychowawcą
2 c (s.10)
informatyka
1 Pa inf. gr. 1 (s.105)
6 12:45-13:30 informatyka
3 c-inf-2/2 (s.105)
informatyka
1 Pc inf. gr. 2 (s.105)
informatyka
1 Ga inf. gr. 1 (s.105)
7 13:40-14:25 informatyka
3 c-inf-1/2 (s.105)
informatyka
1 Gb inf. gr. 2 (s.105)
informatyka
3 c-inf-1/2 (s.105)
informatyka
3 c-inf-2/2 (s.105)
8 14:35-15:20 informatyka
3 c-inf-1/2 (s.105)
informatyka
1 Gb inf. gr. 1 (s.105)
informatyka
3 c-inf-2/2 (s.105)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Jankiewicz Agnieszka - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 plastyka
1 Pd (s.16)
3 09:50-10:35 plastyka
1 Pa (s.16)
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25 plastyka
1 Pc (s.106)
6 12:45-13:30 plastyka
1 Pb (s.106)
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Jankowiak-Maik Agnieszka - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie do życia w rodzinie
1 Gcd-wdżr (s.7)
wychowanie do życia w rodzinie
1 Pa rel. (s.108)
2 08:55-09:40 wychowanie do życia w rodzinie
1 Pc-wdżr (s.108)
3 09:50-10:35 zajęcia z wychowawcą
1 Gb (s.12)
4 10:45-11:30 historia i społeczeństwo
3 e (s.16)
historia
1 Gb (s.104)
5 11:40-12:25 historia
1 Gb (s.16)
historia i społeczeństwo
3 e (s.108)
6 12:45-13:30 historia i społeczeństwo
3 b (s.16)
7 13:40-14:25 wos
1 Gb (s.16)
historia i społeczeństwo
3 b (s.108)
8 14:35-15:20 wychowanie do życia w rodzinie
1 Gab-wdżr (s.16)
9 15:30-16:15 wychowanie do życia w rodzinie
1 Pbd-wdżr (s.16)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Jekel Marek - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 historia
1 Pb (s.13)
historia i społeczeństwo
2 b (s.13)
3 09:50-10:35 historia
2 d (s.13)
historia i społeczeństwo
2 f (s.13)
historia i społeczeństwo
2 c (s.13)
4 10:45-11:30 historia
2 d (s.13)
historia
1 Pb (s.13)
historia i społeczeństwo
2 f (s.13)
5 11:40-12:25 historia i społeczeństwo
2 a (s.13)
historia i społeczeństwo
2 c (s.13)
historia
1 Pd (s.13)
historia
1 Pd (s.13)
6 12:45-13:30 historia i społeczeństwo
2 b (s.13)
historia
2 d (s.13)
7 13:40-14:25 wos
1 Pd (s.13)
historia
2 d (s.13)
historia
2 d (s.13)
8 14:35-15:20 historia i społeczeństwo
2 a (s.13)
wos
1 Pb (s.13)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Kolasińska Teresa - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 biologia
2 f (s.10)
biologia
3 e (s.10)
2 08:55-09:40 biologia
1 Gc (s.10)
biologia
1 Gb (s.10)
biologia
1 Ga (s.10)
biologia
3 e (s.10)
3 09:50-10:35 biologia
2 f (s.10)
biologia
1 Gb (s.10)
4 10:45-11:30 biologia
2 f (s.10)
biologia
1 Gb (s.10)
biologia
3 e (s.16)
biologia
2 f (s.10)
5 11:40-12:25 biologia
3 e (s.10)
biologia
2 f (s.10)
biologia
3 e (s.16)
biologia
2 f (s.10)
6 12:45-13:30 biologia
3 e (s.10)
biologia
1 Pa (s.10)
7 13:40-14:25 zajęcia z wychowawcą
2 f (s.10)
8 14:35-15:20 biologia
1 Pb (s.10)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Komorowski Mikołaj - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 biologia
2 e (s.15)
3 09:50-10:35 biologia
2 e (s.15)
biologia
2 e (s.10)
biologia
2 e (s.10)
4 10:45-11:30 biologia
3 f (s.15)
biologia
3 f (s.10)
biologia
1 Pd (s.10)
biologia
1 Pd (s.16)
5 11:40-12:25 biologia
3 f (s.15)
biologia
2 e (s.16)
biologia
1 Gd (s.10)
zajęcia z wychowawcą
1 Pd (s.16)
6 12:45-13:30 przyroda
2 d (s.15)
przyroda
2 d (s.10)
biologia
1 Pc (s.10)
biologia
3 f (s.10)
7 13:40-14:25 biologia
3 f (s.10)
biologia
1 Pd (s.10)
biologia
3 f (s.10)
8 14:35-15:20 biologia
2 e (s.10)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Kordus Katarzyna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35 wiedza o kulturze
1 Gc (s.106)
4 10:45-11:30 wiedza o kulturze
1 Gd (s.106)
5 11:40-12:25 wiedza o kulturze
1 Ga (s.106)
wiedza o kulturze
1 Gb (s.106)
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Kotecka Katarzyna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język angielski
1 Gd j.ang. gr. 1 (s.204)
2 08:55-09:40 język angielski
3 bd-j.a-1/4 (s.204)
język angielski
1 Pd j.ang. gr. 2 (s.104)
język angielski
3 bd-j.a-1/4 (s.203)
3 09:50-10:35 język angielski
1 Pd j.ang. gr. 2 (s.204)
język angielski
3 ac-j.a-2/4 (s.104)
język angielski
1 Pc j.ang. gr. 2 (s.203)
4 10:45-11:30 język angielski
2 ac-j.a-3/4 (s.204)
język angielski
1 Pc j.ang. gr. 2 (s.204)
język angielski
2 ac-j.a-3/4 (s.104)
5 11:40-12:25 język angielski
3 ac-j.a-2/4 (s.204)
język angielski
1 Gd j.ang. gr. 1 (s.204)
6 12:45-13:30 język angielski
1 Pb j.ang. gr. 1 (s.203)
język angielski
1 Pb j.ang. gr. 1 (s.106)
7 13:40-14:25 język angielski
3 ac-j.a-2/4 (s.204)
język angielski
3 bd-j.a-1/4 (s.106)
język angielski
1 Pb j.ang. gr. 1 (s.204)
8 14:35-15:20 język angielski
2 ac-j.a-3/4 (s.204)
język angielski
1 Pc j.ang. gr. 2 (s.204)
język angielski
1 Pd j.ang. gr. 2 (s.204)
9 15:30-16:15 język angielski
1 Gd j.ang. gr. 1 (s.204)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Kubacki Krzysztof - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 geografia
1 Gb (s.15)
geografia
2 b (s.15)
2 08:55-09:40 geografia
1 Gd (s.15)
geografia
3 b (s.15)
geografia
2 b (s.15)
3 09:50-10:35 geografia
3 b (s.15)
geografia
3 b (s.15)
geografia
3 b (s.15)
geografia
3 b (s.15)
4 10:45-11:30 geografia
2 b (s.15)
geografia
1 Pb (s.15)
zajęcia z wychowawcą
2 b (s.15)
5 11:40-12:25 geografia
1 Pb (s.15)
geografia
1 Ga (s.15)
geografia
1 Pc (s.15)
geografia
1 Gc (s.15)
6 12:45-13:30 geografia
2 b (s.15)
geografia
1 Pa (s.15)
geografia
3 b (s.15)
geografia
1 Pb (s.15)
7 13:40-14:25 geografia
2 b (s.15)
geografia
1 Pd (s.15)
8 14:35-15:20 geografia
2 b (s.15)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Kubzdyl Łukasz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
1 Pa wf.chł. gr. 1 (sg 3)
wychowanie fizyczne
2 bf-wf-chł (sg 1)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
2 a-wf-chł (sg 2)
wychowanie fizyczne
2 bf-wf-chł (sg 2)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
1 Gb d wf.chł. gr. 1 (sg 2)
wychowanie fizyczne
3 c-wf-chł (sg 2)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
1 Gb d wf.chł. gr. 1 (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 Pa wf.chł. gr. 1 (sg 3)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
3 c-wf-chł (sg 2)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
3 c-wf-chł (sg 2)
wychowanie fizyczne
2 bf-wf-chł (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 a-wf-chł (sg 3)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
3 a-wf-chł (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 Pa wf.chł. gr. 1 (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 Gb d wf.chł. gr. 1 (sg 1)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
3 a-wf-chł (sg 3)
wychowanie fizyczne
2 de-wf-chł (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 a-wf-chł (sg 1)
9 15:30-16:15 wychowanie fizyczne
2 de-wf-chł (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 de-wf-chł (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 a-wf-chł (sg 1)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Kurek Karolina - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
3 e-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 ac-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 Gd wf.dz gr. 2 (sg 2)
wychowanie fizyczne
2 d-wf-dz (sg 2)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
2 ac-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 ac-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 Gd wf.dz gr. 2 (sg 2)
wychowanie fizyczne
2 d-wf-dz (sg 2)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
1 Gb wf.dz gr. 2 (sg 3)
wychowanie fizyczne
2 d-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 e-wf-dz (sg 2)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
1 Gb wf.dz gr. 2 (aula)
wychowanie fizyczne
1 Pac wf.dz gr. 2 (aula)
wychowanie fizyczne
2 e-wf-dz (sg 2)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
3 ac-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 e-wf-dz (sg 2)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
3 ac-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 e-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 Gb wf.dz gr. 2 (sg 2)
wychowanie fizyczne
3 ac-wf-dz (sg 2)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
1 Gd wf.dz gr. 2 (sg 3)
wychowanie fizyczne
1 Pac wf.dz gr. 2 (sg 2)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
2 e-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 Pac wf.dz gr. 2 (sg 3)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Kwiatkowska Beata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 zajęcia z wychowawcą
3 f (s.8)
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25 język polski
3 f (s.8)
język polski
3 f (s.208)
6 12:45-13:30 język polski
3 f (s.12)
język polski
3 f (s.8)
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Lewandowska Violetta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
3 a (s.7)
matematyka
3 b (s.7)
2 08:55-09:40 matematyka
2 b (s.7)
matematyka
1 Gc (s.7)
matematyka
2 b (s.16)
matematyka
3 a (s.7)
3 09:50-10:35 matematyka
3 a (s.7)
matematyka
3 a (s.7)
matematyka
2 b (s.16)
matematyka
2 b (s.7)
matematyka
1 Gc (s.7)
4 10:45-11:30 matematyka
2 b (s.7)
matematyka
3 a (s.7)
matematyka
3 b (s.16)
matematyka
3 b (s.7)
matematyka
3 a (s.7)
5 11:40-12:25 matematyka
3 b (s.7)
matematyka
3 b (s.7)
matematyka
1 Gc (s.16)
matematyka
3 b (s.7)
matematyka
2 b (s.7)
6 12:45-13:30 matematyka
1 Pa (s.7)
matematyka
3 b (s.7)
matematyka
1 Gc (s.16)
matematyka
1 Pa (s.7)
matematyka
2 b (s.7)
7 13:40-14:25 matematyka
3 b (s.7)
matematyka
1 Pa (s.7)
matematyka
1 Pa (s.7)
8 14:35-15:20 matematyka
2 b (s.7)
matematyka
1 Pa (s.7)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Linka Irena - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
2 b-wf-dz (sg 2)
wychowanie fizyczne
2 f-wf-dz (sg 1)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
3 f-wf-dz (aula)
wychowanie fizyczne
3 b-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
2 f-wf-dz (sg 1)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
1 Gb wf.dz gr. 3 (aula)
wychowanie fizyczne
1 Pd wf.dz gr. 2 (aula)
wychowanie fizyczne
3 d-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 Pd wf.dz gr. 2 (sg 1)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
1 Gb wf.dz gr. 3 (sg 3)
wychowanie fizyczne
1 Pd wf.dz gr. 2 (sg 2)
wychowanie fizyczne
3 d-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 b-wf-dz (sg 1)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
3 f-wf-dz (sg 3)
wychowanie fizyczne
2 b-wf-dz (sg 1)
wychowanie fizyczne
3 b-wf-dz (sg 1)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
3 f-wf-dz (sg 3)
wychowanie fizyczne
2 b-wf-dz (sg 2)
wychowanie fizyczne
2 f-wf-dz (sg 3)
wychowanie fizyczne
3 d-wf-dz (sg 1)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
1 Ga c wf.dz gr. 2 (sg 2)
wychowanie fizyczne
1 Pb wf.dz gr. 2 (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 Ga c wf.dz gr. 2 (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 Gb wf.dz gr. 3 (aula)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
1 Pb wf.dz gr. 2 (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 Pb wf.dz gr. 2 (sg 1)
wychowanie fizyczne
1 Ga c wf.dz gr. 2 (sg 3)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Maciejewski Paweł - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 religia
1 Pc rel. (s.1)
religia
2 cd-rel (s.13)
2 08:55-09:40 religia
1 Pc rel. (s.1)
religia
2 cd-rel (s.13)
3 09:50-10:35 religia
2 a-rel (s.10)
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25
6 12:45-13:30 religia
2 a-rel (s.110)
7 13:40-14:25 religia
1 Pa rel. (s.12)
8 14:35-15:20 religia
1 Pa rel. (s.12)
religia
3 a-rel (s.106)
religia
1 Ga rel. gr. 1 (s.1)
9 15:30-16:15 religia
3 bd-rel (s.12)
religia
1 Ga rel. gr. 1 (s.1)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Marciniak Sylwia - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język polski
3 c (s.106)
język polski
1 Pd (s.106)
język polski
2 f (s.106)
język polski
1 Gb (s.106)
język polski
1 Gb (s.106)
2 08:55-09:40 język polski
2 f (s.106)
język polski
1 Pd (s.106)
język polski
2 f (s.106)
język polski
1 Gb (s.106)
3 09:50-10:35 język polski
3 b (s.106)
język polski
2 f (s.109)
język polski
3 c (s.106)
język polski
2 f (s.106)
4 10:45-11:30 zajęcia z wychowawcą
3 b (s.106)
język polski
3 b (s.106)
język polski
1 Pd (s.109)
język polski
3 c (s.106)
5 11:40-12:25 język polski
1 Gb (s.8)
język polski
3 b (s.109)
język polski
3 c (s.106)
6 12:45-13:30 język polski
3 b (s.106)
język polski
1 Pd (s.106)
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Misch Emilia - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 fizyka
2 c (s.110)
2 08:55-09:40 fizyka
3 c (s.110)
3 09:50-10:35 fizyka doświadczalna
2 c (s.110)
fizyka
1 Pa (s.110)
fizyka
2 c (s.110)
fizyka
3 c (s.110)
4 10:45-11:30 fizyka
1 Pc (s.110)
fizyka
2 a (s.110)
fizyka
2 c (s.110)
fizyka
1 Pa (s.208)
fizyka
2 a (s.110)
5 11:40-12:25 fizyka
1 Pa (s.110)
fizyka
1 Pc (s.110)
zajęcia z wychowawcą
1 Pa (s.110)
fizyka
2 a (s.208)
6 12:45-13:30 fizyka
3 c (s.110)
fizyka
2 a (s.110)
fizyka
3 c (s.208)
7 13:40-14:25 fizyka
2 c (s.110)
fizyka
2 a (s.110)
fizyka
1 Pc (s.208)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Nadobnik Wojciech - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20 język łaciński w przedmiotach przyrodniczych i medycznych
2 f (s.1)
9 15:30-16:15 język łaciński w przedmiotach przyrodniczych i medycznych
2 f (s.1)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Nowak Justyna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
3 c (s.1)
matematyka
3 c (s.1)
2 08:55-09:40 matematyka
3 e (s.1)
matematyka
2 a (s.1)
matematyka
3 c (s.1)
3 09:50-10:35 matematyka
2 a (s.1)
elementy statystyki
2 b (s.1)
matematyka
3 e (s.1)
matematyka
2 a (s.1)
matematyka
2 c (s.1)
4 10:45-11:30 matematyka
3 c (s.1)
matematyka
3 c (s.13)
matematyka
2 a (s.1)
matematyka
3 c (s.207)
matematyka
2 c (s.1)
5 11:40-12:25 matematyka
2 c (s.1)
matematyka
2 a (s.1)
matematyka
2 c (s.207)
matematyka
2 a (s.1)
6 12:45-13:30 matematyka
2 c (s.1)
matematyka
2 a (s.13)
matematyka
2 c (s.1)
matematyka
2 c (s.207)
matematyka
2 a (s.1)
7 13:40-14:25 matematyka
2 c (s.1)
matematyka
3 e (s.1)
zajęcia z wychowawcą
2 a (s.1)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Oliwa Aleksandra - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język angielski
1 Gd j.ang. gr. 2 (s.212)
język angielski
1 Ga j.ang. gr. 1 (s.212)
2 08:55-09:40 język angielski
1 Pa j.a gr. 1 (s.212)
język angielski
1 Pa j.a gr. 1 (s.212)
język angielski
1 Pd j.ang. gr. 1 (s.212)
język angielski
1 Pb j.ang. gr. 2 (s.212)
3 09:50-10:35 język angielski
1 Ga j.ang. gr. 1 (s.212)
język angielski
1 Pd j.ang. gr. 1 (s.212)
język angielski
3 ac-j.a-1/4 (s.212)
język angielski
3 ef-j.a-1/4 (s.212)
4 10:45-11:30 język angielski
1 Pd j.ang. gr. 1 (s.212)
język angielski
3 ef-j.a-1/4 (s.212)
język angielski
1 Gd j.ang. gr. 2 (s.212)
5 11:40-12:25 język angielski
2 bd-j.a-1/4 (s.212)
język angielski
2 bd-j.a-1/4 (s.212)
język angielski
3 ac-j.a-1/4 (s.212)
język angielski
2 ef-j.a-3/4 (s.212)
język angielski
1 Pa j.a gr. 1 (s.212)
6 12:45-13:30 język angielski
2 ef-j.a-3/4 (s.212)
język angielski
1 Pb j.ang. gr. 2 (s.212)
język angielski
1 Pb j.ang. gr. 2 (s.212)
język angielski
2 ef-j.a-3/4 (s.212)
7 13:40-14:25 język angielski
3 ef-j.a-1/4 (s.212)
język angielski
3 ac-j.a-1/4 (s.212)
język angielski
1 Ga j.ang. gr. 1 (s.212)
język angielski
2 bd-j.a-1/4 (s.212)
8 14:35-15:20 język angielski
1 Gd j.ang. gr. 2 (s.212)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Polowczyk Rafał - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 chemia
1 Pa (s.210)
chemia
1 Pd (s.210)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 Gc (s.204)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 Ga (s.204)
3 09:50-10:35 zajęcia z wychowawcą
3 e (s.210)
chemia
1 Gc (s.210)
chemia
1 Pd (s.16)
przyroda
3 d (s.210)
4 10:45-11:30 chemia
3 e (s.210)
chemia
3 e (s.210)
5 11:40-12:25 chemia
1 Pd (s.210)
przyroda
3 d (s.207)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 Pa (s.204)
chemia
3 e (s.210)
6 12:45-13:30 edukacja dla bezpieczeństwa
1 Gb (s.204)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 Pd (s.204)
chemia
3 e (s.16)
7 13:40-14:25 chemia
3 e (s.210)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 Pc (s.204)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 Pb (s.204)
8 14:35-15:20 edukacja dla bezpieczeństwa
1 Gd (s.204)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Połeć Róża - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 język polski
3 e (s.108)
język polski
3 e (s.108)
język polski
1 Pb (s.108)
język polski
2 a (s.108)
3 09:50-10:35 język polski
3 e (s.108)
język polski
1 Pb (s.108)
język polski
2 a (s.108)
4 10:45-11:30 język polski
1 Ga (s.108)
język polski
1 Ga (s.108)
język polski
1 Pb (s.108)
5 11:40-12:25 język polski
1 Pb (s.108)
język polski
2 a (s.108)
język polski
1 Ga (s.108)
język polski
2 c (s.108)
6 12:45-13:30 język polski
1 Ga (s.108)
język polski
2 c (s.108)
język polski
2 a (s.108)
język polski
2 c (s.108)
7 13:40-14:25 język polski
2 a (s.108)
język polski
2 c (s.108)
8 14:35-15:20 język polski
3 e (s.108)
język polski
2 c (s.108)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Pużanowski Jan - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 fizyka
3 a (s.110)
fizyka
1 Pd (s.110)
2 08:55-09:40 fizyka doświadczalna
3 a (s.110)
fizyka medyczna
2 e (s.110)
3 09:50-10:35 fizyka doświadczalna
2 a (s.108)
fizyka
1 Gb (s.110)
4 10:45-11:30 fizyka
1 Gc (s.208)
fizyka
3 a (s.108)
fizyka
3 a (s.110)
5 11:40-12:25 fizyka
3 a (s.208)
fizyka
1 Pb (s.208)
fizyka doświadczalna
3 a (s.110)
zajęcia z wychowawcą
1 Ga (s.110)
6 12:45-13:30 fizyka
3 a (s.208)
fizyka
1 Ga (s.208)
fizyka
1 Ga (s.110)
fizyka
1 Gd (s.110)
7 13:40-14:25 fizyka doświadczalna
2 a (s.208)
fizyka medyczna
2 f (s.110)
fizyka
1 Gc (s.110)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Raszyński Mateusz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 historia i społeczeństwo
3 f (s.13)
2 08:55-09:40 historia
1 Pc (s.13)
3 09:50-10:35 historia
1 Gd (s.13)
4 10:45-11:30 historia
3 d (s.13)
5 11:40-12:25 historia
3 d (s.104)
kultura polityczna
3 d (s.13)
6 12:45-13:30 wos
1 Gd (s.108)
zajęcia z wychowawcą
1 Gd (s.13)
wos
1 Pc (s.13)
7 13:40-14:25 historia
3 d (s.15)
historia
1 Gd (s.16)
8 14:35-15:20 historia
3 d (s.15)
historia i społeczeństwo
3 f (s.13)
historia
1 Pc (s.16)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Skrycka-Gryc Liliana - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
3 f (s.8)
2 08:55-09:40 matematyka
3 f (s.8)
matematyka
3 f (s.8)
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
3 a-niwpś-1/2 (s.104)
3 09:50-10:35 matematyka
3 d (s.8)
matematyka
1 Gb (s.8)
matematyka
2 d (s.8)
matematyka
3 d (s.8)
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
3 a-niwpś-1/2 (s.104)
4 10:45-11:30 matematyka
2 d (s.8)
matematyka
1 Gb (s.8)
matematyka
1 Gb (s.8)
5 11:40-12:25 matematyka
1 Pd (s.8)
matematyka
1 Gb (s.8)
6 12:45-13:30 matematyka
1 Pd (s.8)
matematyka
3 d (s.8)
matematyka
1 Pd (s.8)
matematyka
2 d (s.8)
7 13:40-14:25 matematyka
3 d (s.8)
narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
2 a-niwpś-1/2 (s.104)
8 14:35-15:20 narzędzia informatyczne w przedmiotach ścisłych
2 a-niwpś-1/2 (s.104)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Sroka Elżbieta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 podstawy przedsiębiorczości
1 Ga (s.16)
podstawy przedsiębiorczości
1 Gc (s.12)
2 08:55-09:40 podstawy przedsiębiorczości
1 Gb (s.16)
podstawy przedsiębiorczości
1 Gb (s.12)
3 09:50-10:35 podstawy przedsiębiorczości
1 Gd (s.16)
podstawy przedsiębiorczości
1 Ga (s.106)
4 10:45-11:30 ekonomia w praktyce
2 b (s.16)
podstawy przedsiębiorczości
1 Gd (s.106)
5 11:40-12:25 podstawy przedsiębiorczości
1 Gc (s.106)
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Staszak Ewa - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 język angielski
3 bd-j.a-4/4 (s.201b)
język angielski
1 Pa j.a gr. 2 (s.201b)
język angielski
1 Pa j.a gr. 2 (s.201b)
język angielski
3 bd-j.a-4/4 (s.201b)
3 09:50-10:35 język angielski
3 ac-j.a-3/4 (s.201b)
język angielski
3 ef-j.a-4/4 (s.201b)
4 10:45-11:30 język angielski
2 ac-j.a-4/4 (s.201b)
język angielski
3 ef-j.a-4/4 (s.201b)
zajęcia z wychowawcą
3 c (s.207)
język angielski
2 ac-j.a-4/4 (s.201b)
język angielski
1 Pa j.a gr. 2 (s.201b)
5 11:40-12:25 język angielski
2 bd-j.a-2/4 (s.201b)
język angielski
2 bd-j.a-2/4 (s.201b)
język angielski
3 ac-j.a-3/4 (s.201b)
język angielski
2 ef-j.a-4/4 (s.201b)
język angielski
1 Gb j.ang. gr. 1 (s.201b)
6 12:45-13:30 język angielski
1 Gb j.ang. gr. 1 (s.201b)
język angielski
2 ef-j.a-4/4 (s.201b)
język angielski
1 Gb j.ang. gr. 1 (s.201b)
język angielski
2 ef-j.a-4/4 (s.201b)
7 13:40-14:25 język angielski
3 ef-j.a-4/4 (s.201b)
język angielski
3 ac-j.a-3/4 (s.201b)
język angielski
3 bd-j.a-4/4 (s.201b)
język angielski
2 bd-j.a-2/4 (s.201b)
8 14:35-15:20 język angielski
2 ac-j.a-4/4 (s.201b)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Ślęzak Małgorzata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 religia
1 Pb rel. (s.7)
religia
1 Gc d rel. (s.12)
2 08:55-09:40 religia
1 Pb rel. (s.7)
religia
1 Gc d rel. (s.12)
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25
6 12:45-13:30 religia
1 Pd rel. (s.16)
religia
3 ef-rel (s.16)
7 13:40-14:25 religia
2 b-rel (s.1)
religia
1 Pd rel. (s.16)
religia
1 Gb rel. (s.8)
8 14:35-15:20 religia
2 b-rel (s.1)
religia
3 c-rel (s.8)
religia
1 Gb rel. (s.8)
religia
2 ef-rel (s.1)
9 15:30-16:15 religia
2 ef-rel (s.1)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Witkowska Agata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język niemiecki
3 a-j.n-2/2 (s.201b)
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25 zajęcia z wychowawcą
3 a (s.8)
6 12:45-13:30 język niemiecki
3 a-j.n-1/2 (s.201a)
7 13:40-14:25 język niemiecki
3 a-j.n-1/2 (s.201a)
język niemiecki
3 a-j.n-2/2 (s.8)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Włodarczak Anna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język angielski
1 Ga j.ang. gr. 2 (s.204)
2 08:55-09:40 język angielski
3 bd-j.a-3/4 (s.207)
język angielski
3 bd-j.a-3/4 (s.207)
3 09:50-10:35 język angielski
1 Gc j.ang. gr. 2 (s.207)
język angielski
1 Ga j.ang. gr. 2 (s.207)
język angielski
3 ac-j.a-4/4 (s.204)
język angielski
3 ef-j.a-2/4 (s.207)
4 10:45-11:30 język angielski
2 ac j.ang. gr. 2 (s.203)
język angielski
3 ef-j.a-2/4 (s.207)
język angielski
2 ac j.ang. gr. 2 (s.204)
język angielski
1 Gc j.ang. gr. 2 (s.207)
5 11:40-12:25 język angielski
2 bd-j.a-3/4 (s.203)
język angielski
2 bd-j.a-3/4 (s.207)
język angielski
3 ac-j.a-4/4 (s.201c)
język angielski
2 ef-j.a-2/4 (s.203)
język angielski
1 Gb j.ang. gr. 2 (s.207)
6 12:45-13:30 język angielski
1 Gb j.ang. gr. 2 (s.207)
język angielski
2 ef-j.a-2/4 (s.207)
język angielski
1 Gb j.ang. gr. 2 (s.201c)
język angielski
2 ef-j.a-2/4 (s.207)
7 13:40-14:25 język angielski
3 ef-j.a-2/4 (s.207)
język angielski
3 ac-j.a-4/4 (s.207)
język angielski
1 Ga j.ang. gr. 2 (s.201c)
język angielski
3 bd-j.a-3/4 (s.203)
język angielski
2 bd-j.a-3/4 (s.207)
8 14:35-15:20 język angielski
2 ac j.ang. gr. 2 (s.207)
język angielski
1 Gc j.ang. gr. 2 (s.207)
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10

Nauczyciel Wryk Anna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 język francuski
3 d-j.f-2/2 (s.203)
2 08:55-09:40 język francuski
2 d-j.f-2/2 (s.203)
język francuski
3 d-j.f-2/2 (s.203)
3 09:50-10:35 język francuski
3 ef-j.f (s.203)
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25 język francuski
2 d-j.f-1/2 (s.203)
język francuski
2 ef-j.f (s.203)
język francuski
2 ef-j.f (s.203)
8 14:35-15:20 język francuski
3 ef-j.f (s.203)
język francuski
3 d-j.f-1/2 (s.203)
język francuski
2 d-j.f-1/2 (s.203)
9 15:30-16:15 język francuski
3 d-j.f-1/2 (s.203)
język francuski
2 d-j.f-2/2 (s.203)
10 16:25-17:10

Nauczyciel Zientek Katarzyna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35 matematyka
1 Pb (s.7)
4 10:45-11:30 matematyka
1 Pb (s.8)
matematyka
2 f (s.8)
matematyka
2 f (s.7)
analityczne metody rozwiązywania zadań
3 f (s.1)
5 11:40-12:25 matematyka
2 f (s.7)
matematyka
1 Pb (s.1)
6 12:45-13:30 matematyka
1 Pb (s.1)
analityczne metody rozwiązywania zadań
3 e (s.7)
7 13:40-14:25 matematyka
1 Pb (s.1)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15
10 16:25-17:10