Home
Wielkopolskie Mistrzostwa Ortograficzne

Wielkopolskie Mistrzostwa Ortograficzne

12 marca odbędzie się finał Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych „Dyktando o Laur Kantego”. W roku szkolnym 2011/2012 konkurs został objęty honorowym patronatem przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i był wówczas skierowany do uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast w 2012 roku konkurs zmienił swoją formułę i nazwę na Wielkopolskie       Mistrzostwa Ortograficzne ,,Dyktando o Laur Kantego” i objął swoim zasięgiem uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Wielkopolski. Mistrzostwa składają się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego.
Współorganizatorem Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych jest Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wielkopolskie Mistrzostwa Ortograficzne ,,Dyktando o Laur Kantego” zostały również objęte honorowym patronatem przez Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.
W założeniu organizatorów inicjatywa promująca zasady poprawnej pisowni ma stanowić przyczynek do rozwijania wśród uczniów kompetencji językowych. Jest to kwestia kluczowa, zwłaszcza dziś – w dobie spadku czytelnictwa, osłabnięcia elit i kształtowanych przez nie wzorców polszczyzny. Opublikowany w maju 2011 roku raport ,,Polityki” pt. „Powoli tracimy wspólny język” sygnalizuje problemy językowej sprawności młodych Polaków, m. in. zacieranie się granic między mówioną i pisemną odmianą polszczyzny.

Aleksandra Francuz