Home
UAM w III LO,  III LO w Collegium Maius

UAM w III LO,  III LO w Collegium Maius

UAM w III LO,  III LO w Collegium Maius

 

W listopadzie wznowiliśmy dotychczasowy charakter współpracy z Wydziałem Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, czyli skorzystaliśmy z oferty UAM i zaproponowanego nam cyklu wykładów przeznaczonych dla uczniów szkół patronackich. W tym roku w harmonogramie znalazło się 8 wykładów. Ze względów pandemicznych mogliśmy wybrać jeden, w którym będziemy uczestniczyć stacjonarnie, a pozostałe będziemy mogli obejrzeć w czasie rzeczywistym online.

Pierwszy z wykładów miał miejsce 3 listopada i krótko opisały go Maja Rybarczyk oraz Patrycja Tora, które wraz z pozostałymi uczniami kl. II d doskonaliły sztukę interpretacji i analizy tekstu z wykorzystaniem różnorodnych kontekstów. Oto treść tej relacji:

,,3 listopada w ramach zajęć akademickich klasa 2D brała udział w wykładzie dr. hab. Krzysztofa Gajdy. Tematem wykładu był ,,Tekst piosenki w kontekstach kultury”. Omówione zostały utwory ,,Suchość w gardle” Jacka Gutorowa oraz ,,Język to dzikie mięso” Ryszarda Krynickiego.

Wykładowca analizował i porównywał oba utwory, skupiając się na kwestii języka. Podkreślił znaczenie komunikacji oraz jej konsekwencji. Rozpatrywał wiersze pod kątem środków stylistycznych i ich funkcji. Zostało przywołanych wiele kontekstów, takich jak poetyka Nowej Fali reprezentowanej przez Stanisława Barańczaka, ,,Rok 1984” G. Orwella czy fragment poematu dygresyjnego ,,Beniowski” Juliusza Słowackiego, poruszający tematykę metajęzyka.

Uczestnictwo w tym wydarzeniu było dla nas okazją do poszerzenia wiedzy.”

 

Wstępny harmonogram pozostałych wykładów przedstawia się następująco:

 

  1. 12. 2021- Mitologie Z. Herberta– prof. M. Jaworski -kl. II d (stacjonarnie, Collegium Maius)

 

  1. 12.2021- F. Karpiński- poeta samoświadomy– dr P. Bąkowska -kl. Id (online)

 

  1. 01.2022- wykład w trakcie ustalania

 

  1. 03.2022- Wskazówki dotyczące konstruowania rozprawki, interpretacji czy wypowiedzi argumentacyjne– prof. B. Udzik- kl. III Gd (online)

 

  1. 03, 6.04 ,27.04. 2022- wykłady w trakcie ustalania

 

Beata  Błaszczyk