Home
Tanach, czyli Tora, Prorocy, Pisma…
baner

Tanach, czyli Tora, Prorocy, Pisma…

16 października nasza klasa miała przyjemność uczestniczyć w niezwykle ciekawych zajęciach. Prowadził je absolwent wydziału hebraistyki UAM w Poznaniu , Pan Piotr Szyszka. Wykład miał na celu przedstawienie nam istoty Tory, Talmudu i języka hebrajskiego.

Po wyjaśnieniu znaczenia słowa „Tora” w języku hebrajskim (תנ״ך – Tanach, czyli Tora, Prorocy, Pisma) dowiedzieliśmy się, że ludność żydowska dzieli Stary Testament na trzy części – Torę, Newiim i Ketuwim. Następnym punktem było przedstawienie w wielkim skrócie  treści zawartych w Pięcioksięgu z przywołaniem kontekstu historycznego.

Po przywołaniu teorii źródeł J. Wellhausena oraz problematyki powstania judaizmu przeszliśmy do ustalenia, czym jest Talmud oraz do historii jego powstawania. Zapoznaliśmy się także z pojęciem Miszny i Gemary oraz dowiedzieliśmy się, dlaczego powstanie Gemary było na tyle potrzebne, by poprawnie odczytać Misznę.

Ostatni punkt naszego spotkania dotyczył istoty języka hebrajskiego. Dowiedzieliśmy się niezwykle ciekawych rzeczy – dlaczego współczesny język hebrajski diametralnie różni się od biblijnego języka hebrajskiego, dlaczego występują dwa alfabety hebrajskie oraz dlaczego Biblia nie powinna być tłumaczona dosłownie.

Wykład niezmiernie się nam podobał. Poszerzyliśmy naszą wiedzę nie tylko o zagadnienia historyczne, ale także o całkiem nowe zagadnienia językowe. Dotknęliśmy także wielu nowych kwestii, które mogą okazać się przydatne przy wyborze kierunku dalszej edukacji.

 

Julia Brandt, kl. Id