Home
Informacja o przystąpieniu nauczycieli do strajku

Informacja o przystąpieniu nauczycieli do strajku

Informujemy, że z powodu przystąpienia nauczycieli do strajku od dnia 8 kwietnia br.  zajęcia lekcyjne nadal pozostają zawieszone – do 26 kwietnia br.
Dyrekcja
III Liceum Ogólnokształcącego
im. św. Jana Kantego w Poznaniu