Home
Statystyka mnie dotyka
images

Statystyka mnie dotyka

Serdecznie zapraszamy do udziału w dziewiątej edycji Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka mnie dotyka”. Od 2 października br. na stronie: http://stat.gov.pl/pts_konkurs/konkurs/index.html zostaną opublikowane zadania konkursowe, kryteria oceny prac, lista nagród oraz terminarz wydarzenia.

Zadanie konkursowe polegać będzie na przygotowaniu, z wykorzystaniem danych statystycznych, plakatu opisującego wybrane zjawisko społeczno-ekonomiczne w ramach samodzielnie sformułowanego tematu.

Do drugiego, finałowego etapu, zaproszonych zostanie sześć zespołów – autorów najwyżej ocenionych w pierwszym etapie prac. Finaliści publicznie omówią opracowane plakaty w trakcie uroczystych obchodów Dnia Statystyki Polskiej w marcu 2018 r.

Nagrodzone zostaną trzy zespoły, których prace i wystąpienia Komisja Konkursowa uzna za najlepsze merytorycznie, najciekawsze i najbardziej kreatywne.

Zapraszamy do rywalizacji dwuosobowe zespoły uczniów. Kandydatury prosimy zgłaszać do Pani Katarzyny Zientek, która koordynuje projekt. Pomoc merytoryczną możecie uzyskać także od Pani Elżbiety Sroki.

Nauczyciele matematyki i przedsiębiorczości.