Home
Sprawozdanie z konferencji nt. doradztwa zawodowego

Sprawozdanie z konferencji nt. doradztwa zawodowego

13 marca 2019 r. w III LO im św. Jana Kantego odbyła się konferencja naukowo-metodyczna „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w teorii, praktyce edukacyjnej i doświadczeniu osobistym – z perspektywy potrzeb uczniów liceów ogólnokształcących”, która została podzielona na 3 części.

Do udziału w 4-godzinnej części wykładowej zaprosiliśmy doradców zawodowych, pedagogów, psychologów, koordynatorów doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, wychowawców klas, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, burs, uczelni wyższych oraz osoby zainteresowane rozwijaniem tego obszaru wsparcia w swoich miejscach pracy. Z naszego zaproszenia skorzystały 74 osoby, pracujące w placówkach i instytucjach z terenu woj. wielkopolskiego. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli: Pani Aleksandra Kuź – Wicekurator Oświaty oraz Pani Renata Jocz z Urzędu Miasta Poznania. Podczas I części konferencji w charakterze prelegentów wystąpili: dr hab. Małgorzata Rosalska, dr Joanna Kozielska, mgr Filip Zaręba, mgr Maciej Barczak oraz mgr Dorota Pisula. Część wykładową zakończył panel dyskusyjny.

Z II części konferencji, w ramach której odbyły się dwa szkolenia pt. „Metody i narzędzia w doradztwie zawodowym”, skorzystało 40 doradców zawodowych lub osób zajmujących się doradztwem zawodowym. Spotkania zostały poprowadzone przez p. mgr Agnieszkę Ciereszko oraz p. Natalię Kęsek z Akademii Webinaru.

Integralną część konferencji stanowiły cztery popołudniowe warsztaty skierowane do rodziców i opiekunów prawnych, z których skorzystało 30 osób. Spotkania zostały poprowadzone przez pracowników Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM: p. dr Magdalenę Barańską, p. dr Bożenę Kanclerz, p. dr Lucynę Myszkę-Strychalską oraz pracownika Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży: p. mgr Urszulę Ksenycz. Podczas warsztatów poruszono następujące zagadnienia: Zastosowanie kapeluszy myślowych E. de Bono w procesie wspierania wyborów edukacyjno-zawodowych młodzieży; Mocne strony współczesnego nastolatka – kilka wskazówek na temat skutecznej motywacji; Skuteczna komunikacja we wspieraniu dziecka w wyborze edukacyjno-zawodowym, Dziecko w procesie wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej – rola rodzica w planowaniu kariery zawodowej.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu – mgr Elżbiety Leszczyńskiej oraz Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej. Partnerami merytorycznymi byli Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Doradców Kariery WIDOK. Patronat medialny objęła Akademia Webinaru.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane podczas wystąpień oraz warsztatów założenia i koncepcje oddziaływań stały się inspiracją dla uczestników i będą pomocą w podejmowaniu efektywnych działań, wspierających holistyczny rozwój adolescentów. Liczymy na to, iż niebawem uda się nam wszystkim spotkać ponownie.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z przebiegu wydarzenia.

Katarzyna Banaszak – doradca zawodowy
Agnieszka Klimek – pedagog
Aleksandra Misiak – psycholog

IMG_20190313_090701 IMG_20190313_090727

IMG_20190313_091410 IMG_20190313_102946

IMG_20190313_114330 IMG_20190313_102356

IMG_20190313_120616 IMG_20190313_124043

IMG_20190313_094831 Szkolenie 1c Szkolenie 2b

Szkolenie 1a Szkolenie 1b

Szkolenie 2a