Home
SPONSORING INTELEKTUALNY

SPONSORING INTELEKTUALNY

SPONSORING INTELEKTUALNY
Program realizowany w III Liceum Ogólnokształcącym jako innowacja pedagogiczna

Innowacja ma charakter organizacyjno-metodyczny i polega na zorganizowaniu w szkole ok. 10 szkoleń prowadzonych przez uczniów-ekspertów dla kilkunastoosobowych grup osób zainteresowanych (uczniowie, nauczyciele). Tematyka szkoleń poszerza wiedzę uczniów o zagadnienia nieobjęte programem nauczania (np. montaż filmów, grafika komputerowa, programowanie, tworzenie stron WWW, fotografia itd.) lub rozwija kompetencje społeczne (np. wystąpienia publiczne, zwiększanie pewności siebie, zarządzanie czasem, coaching). Uczniowie prowadzą szkolenia z wykorzystaniem technologii informacyjnej, technik animacji, form warsztatowych lub innych.
Nauczyciele – opiekunowie pomagają uczniom-ekspertom w opracowaniu programu szkolenia oraz są na nim obecni, w ramach zajęć dodatkowych.
Uczniowie mają okazję doświadczyć swego rodzaju zamiany ról – w proponowanej innowacji to oni staną się nauczycielami i ekspertami w wybranej przez siebie, wąskiej dziedzinie.
Po realizacji programu uczniowie poszerzą swoją wiedzę o zagadnienia, które nie są objęte programem szkolnym, a mogą przydać się w czasie dalszego kształcenia i wyboru drogi życiowej. Wzrośnie świadomość uczniów w sprawie wzajemnego wspierania się oraz współpracy.

Cele ogólne:
– Rozwijanie samopomocy uczniowskiej
– Podnoszenie kompetencji kluczowych
– Rozszerzanie zainteresowań uczniów
– Rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych
– Promowanie idei kształcenia przez całe życie

Opracowanie:
Agnieszka Jankowiak-Maik
Krzysztof Kubacki