Home
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 – 4 września 2017r.
witaj

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 – 4 września 2017r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017r.

Msza św. (dla uczniów uczęszczających na zajęcia religii)– kościół Św. Marcina (odp. nauczyciele-katecheci, poczet sztandarowy) – godz. 8.00

Spotkanie społeczności szkolnej w auli – klasy pierwsze (odp. dyrektor, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, poczet sztandarowy) – godz. 9.00

Spotkania organizacyjne uczniów klas pierwszych z wychowawcami  salach dydaktycznych (odp. wychowawcy klas pierwszych) – godz. 10.00

Obowiązkowa diagnoza kompetencji z języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych (odp. nauczyciele języka angielskiego) – godz. 10.30

Spotkania organizacyjne uczniów klas drugich  z wychowawcami (nadzór wicedyrektor)  w wyznaczonych salach dyd. – szkolna tablica informacyjna (odp. wychowawcy klas drugich) – godz. 9.00

Spotkania organizacyjne uczniów klas trzecich z dyrektorem i wychowawcami w auli szkolnej (odp. wychowawcy klas trzecich) – godz. 10.00