Home
Program Mentorski MENTORusznik

Program Mentorski MENTORusznik

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł.

– Robert Kiyosaki

Three-Frame Tea Set Photo Facebook Cover (5)

Rozpoczęła się rekrutacja do Programu MENTORusznik!

Serdecznie zapraszamy uczniów oraz uczennice I klas III LO w Poznaniu do udziału w pierwszym szkolno-studenckim programie mentorskim w Wielkopolsce. Projekt realizowany jest przez III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu oraz Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w okresie od listopada 2019 roku do czerwca 2020 roku.

Na czym polega projekt?

Głównym celem Programu MENTORusznik jest wsparcie uczniów oraz uczennic I klas w świadomym rozwoju edukacyjno-zawodowym oraz osobistym poprzez wymianę doświadczeń i uczenie się z zastosowaniem metod aktywnych. Podczas 6-miesięcznego trwania projektu mentorzy i mentorowani spotykają się „twarzą w twarz” oraz wspólnie pracują nad indywidualnym celem mentorowanego, który ma związek z jego zainteresowaniami, dążeniami i aspiracjami. Natomiast mentorzy mają okazję zastosowania posiadanej wiedzy oraz umiejętności w nowym kontekście, doskonaląc umiejętności coachingowo-mentorskie, przydatne i wysoce cenione na rynku pracy. Spotkania będą odbywać się co 3 tygodnie i będą trwały ok. 1-1,5 godziny.

Program rozpocznie się spotkaniem inauguracyjnym, które odbędzie się 9 stycznia 2020 r. w Sali Senatu UAM przy ul. Wieniawskiego 1, a zakończy się w czerwcu 2020 r. podczas spotkania podsumowującego Program MENTORusznik.

Jakie będziesz miał (-ła) korzyści z udziału w projekcie jako mentorowany / mentorowana?

– wsparcie ze strony mentora / mentorki w realizacji założonych celów;
– udział w szkoleniach dotyczących predyspozycji zawodowych, wyznaczania i realizacji celów oraz liderstwa;
– dostęp do materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do działań projektowych;
– możliwość skorzystania z pomocy merytoryczno-logistycznej od organizatorów projektu;
– możliwość skorzystania ze wsparcia tutora podczas działań projektowych;
– zdobycie cennego doświadczenia jako mentorowany / mentorowana;
– nawiązanie nowych znajomości;
– certyfikat potwierdzający udział w Programie.

Jesteś zainteresowany / zainteresowana? 

Zajrzyj na stronę www.programmentorski.amu.edu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Liczba miejsc jest ograniczona. Rekrutacja trwa do 20 grudnia 2019 r.