Home
Prestiżowy konkurs UE dla uczniów-naukowców. Wkrótce upływa termin zgłoszeń.

Prestiżowy konkurs UE dla uczniów-naukowców. Wkrótce upływa termin zgłoszeń.

Młodzi badacze poszukiwani!

KFnrD
Do 15 grudnia Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czeka na zgłoszenia uczniowskich projektów badawczych do Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (European Union Contest for Young Scientists – EUCYS).

Do Konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim (np. na olimpiadzie przedmiotowej), lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem naukowym minimum doktora. Przyjmowane są prace z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, społecznych. Projekty mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów (niekoniecznie z jednej klasy lub szkoły). Muszą jednak powstać przed rozpoczęciem studiów na wyższej uczelni przez każdego z autorów.

Polska od lat bierze udział w Konkursie z imponującymi sukcesami. Z kilkudziesięciu krajów reprezentowanych w EUCYS, pod względem liczby zdobytych dotąd nagród, lepsi od nas są tylko Niemcy! Z wrześniowych finałów w Sofii polska reprezentacja wróciła z dwiema nagrodami – Antoni Lis (na zdjęciu), absolwent XVIII LO im. J. Zamoyskiego w Warszawie zdobył jedną z czterech równorzędnych trzecich nagród głównych (wartości 3.500 euro) za pracę „Synteza magnetycznych nośników leków przeciwnowotworowych oraz badanie ich oddziaływania z modelowymi układami błon biologicznych”. Natomiast projekt Łukasza Gałeckiego, Mateusza Mazurkiewicza i Jana Struzińskiego, absolwentów III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni, pt. „Dron stratosferyczny” został wyróżniony nagrodą specjalną w postaci tygodniowej wizyty w ośrodku CERN w Genewie.

Udział w Konkursie jest niezwykle cennym doświadczeniem dla uczniów i często początkiem błyskotliwej kariery badawczej. Daje też rzadką możliwość omówienia wyników badań ze autorytetami naukowymi różnych dziedzin oraz zaprezentowania ich przed rówieśnikami o równie zaawansowanych zainteresowaniach.

Informacje na temat konkursu i regulamin publikujemy na stronach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci:

Udział w konkursie jest bezpłatny, a finalistom zwracamy koszty podróży na Finały w Warszawie i wydatki na przygotowanie finałowych prezentacji (plakatu naukowego).

Do udziału w EUCYS mogą się zgłosić bezpośrednio uczniowie, a dokumenty przyjmujemy drogą mailową na adres konkurs@fundusz.org.

Serdecznie prosimy o przekazanie informacji o Konkursie EU dla Młodych Naukowców nauczycielom i uczniom Państwa szkoły.

Termin nadsyłania prac do EUCYS 2020 mija 15 grudnia 2019.

Prestiżowy konkurs unijny

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią programu ramowego Horyzont 2020 – największego w historii w Unii Europejskiej programu finansowania badań naukowych i innowacji. Konkurs obejmuje nauki ścisłe, przyrodnicze, technikę, nauki ekonomiczne i społeczne. Ma on ułatwiać współpracę uczniów krajów Wspólnoty Europejskiej oraz państw akredytowanych przy Konkursie, w tym: Szwajcarii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Chin, Izraela, Turcji, Egiptu, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Celem Konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do rozwijania zainteresowań oraz rozpoczęcia kariery naukowej.

Od początku polskiego udziału w EUCYS, czyli od 1995 roku, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest organizatorem Polskiej Edycji Konkursu. Jury, w skład którego weszli profesorowie wyższych uczelni i instytutów badawczych PAN, przewodniczy obecnie dr Piotr Chrząstowski-Wachtel z Instytutu Informatyki UW (niegdyś członek międzynarodowego Jury EUCYS). Krajowym Organizatorem Konkursu, towarzyszącym każdego roku polskim reprezentantom podczas międzynarodowych finałów jest prof. Jan Madey z Instytutu Informatyki UW, jednocześnie Przewodniczący Zarządu Funduszu.

Polska Edycja EUCYS

Każda z nadesłanych prac, która spełnia wymogi formalne Konkursu jest przesyłana do recenzji specjalistycznych. Jury złożone ze autorytetów naukowych różnych dziedzin wybiera finalistów po przeczytaniu prac, na podstawie wiedzy własnej, wspartej opiniami recenzentów. Finały EUCYS w Polsce odbywają się każdego roku wiosną. Prezentowanych jest na nich 20 najlepszych uczniowskich projektów badawczych. Przebieg Polskiej Edycji Konkursu jest podobny do finałów międzynarodowych. W czasie finałów krajowych uczniowie prezentują swoje badania przys stanowisku plakatowym, w bezpośredniej rozmowie z jurorem, a każdy juror rozmawia z wszystkimi finalistami osobno.

Międzynarodowe Finały EUCYS odbywają się we wrześniu, każdego roku w innym kraju. W ostatnim czasie najlepsze uczniowskie projekty badawcze gościły w Lizbonie (2010), Helsinkach (2011), Bratysławie (2012), Pradze (2013), Warszawie (2014), Mediolanie (2015), Brukseli (2016), Tallinnie (2017), Dublinie (2018) i Sofii (2019). W finałach biorą udział laureaci pierwszych nagród w konkursach krajowych – w sumie każdego roku międzynarodowe Jury ocenia około 90-100 projektów, których autorami jest około 150 najzdolniejszych młodych naukowców z całego świata.

Mocna pozycja Młodych Naukowców z Polski

Mimo konkurencji z kilkudziesięciu krajów, wysyłanym na finały Polkom i Polakom idzie znakomicie – od lat jesteśmy w czołówce, a więcej nagród zgromadzili tylko młodzi Niemcy. Od kiedy Polska po raz pierwszy wzięła udział w Konkursie, międzynarodowe Jury nagrodziło kilkadziesiąt projektów z naszego kraju. Polacy zdobyli aż 25 nagród głównych i 29 specjalnych, honorowych i dodatkowych.

Tylko do 15 grudnia uczennice i uczniowie z całej Polski mogą zgłosić się i powalczyć o miejsce w reprezentacji kraju na EUCYS 2020 w Salamance.