Home
Projekt edukacyjny klasy Id. Poznań w cieniu totalitaryzmów.
1. Fort VIIU wejscie

Projekt edukacyjny klasy Id. Poznań w cieniu totalitaryzmów.

Klasa Id (humanistyczna) została podzielona na grupy, które dokonały:
a. analizy porównawczej: ideologii, propagandy i metod aparatu represji nazizmu i komunizmu
b. dwie grupy przedstawiły i krótko opisały miejsca związane z represjami obu totalitaryzmów w Poznaniu
c. podsumowaniem były wycieczki do miejsc związanych z represjami