Home
Poznaj Poznań, Tej!
DSC_0012

Poznaj Poznań, Tej!

Od 3 do 28 kwietnia trwał projekt „Poznaj Poznań, Tej!” organizowany przez V Liceum
Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej, w którym brałem udział.
Podzieleni na cztery grupy – przestrzeń miejska, kultura, społeczeństwo, rozwój miasta – braliśmy
udział w wykładach na temat naszego miasta oraz przygotowaliśmy działania praktyczne w ramach
drugiego etapu projektu.
Moja grupa odbyła wykłady na temat wizerunku Poznania wśród innych miast Polski, jego
rozpoznawalności na świecie. Dowiedzieliśmy się również wiele o kamienicach, które codziennie
mijamy chodząc pieszo czy jeżdżąc tramwajem.
Jakub Poźniak, 1C