Home
Odbiór wyników maturalnych

Odbiór wyników maturalnych

Wydawanie wyników egzaminów maturalnych odbędzie się w dniu 05.07.2021r.

Wydawanie wyników egzaminów maturalnych odbędzie się w dniu 05.07.2021r.
Wyniki wydawane będą w tymczasowej siedzibie III LO w Poznaniu   – w budynku Politechniki Poznańskiej przy ul. Strzeleckiej 11 (naprzeciwko dotychczasowego budynku szkoły).
 Godziny wydawania:
10:00 – 11:00 dwie klasy  3a, 3b,
11:00 – 12:00 dwie klasy 3c, 3d,
12:00  – 13:00 klasy 3e, 3f, Absolwenci z poprzednich lat.
Czekając na wejście do szkoły w celu odebrania dokumentów, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.