Home
OBCHODY ROKU NIEPODLEGŁOŚCI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
5

OBCHODY ROKU NIEPODLEGŁOŚCI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

2018

luty – czerwiec

Początek projektów edukacyjnych:

Konfederacja Barska w Wielkopolsce (IId)

Powstanie Wielkopolskie (Id)

czerwiec

Poznań – szlakiem Powstania Wielkopolskiego (Id)

Prezentacje i koncert – Konfederacja barska

wrzesień

Cud nad Wisłą – wycieczka

Zwiedzania Muzeum Walk o Niepodległość (do grudnia)

Zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego (do grudnia)

Tradycje rodzinne i regionalne odzyskania Niepodległości– konkurs (do grudnia)

Wielkopolska w walce o Niepodległość – reportaż historyczny (do grudnia)

październik

Wycieczka do Wilna (uczniowie najbardziej aktywni w projektach edukacyjnych)

Praca organiczna w Poznaniu – gra uliczna

Niepodległość 1918 (publikacja uczniowska)

Niepodległość – wybór źródeł historycznych(publikacja uczniowska)

Wkład Kościoła katolickiego  w odzyskanie Niepodległości (publikacja uczniowska)

Powstanie Wielkopolskie (publikacja uczniowska)

Wielkopolanie w walce o Niepodległość (publikacja uczniowska)

 

listopad

Koncert Niepodległości

Wieczór filmów o odzyskaniu Niepodległości

Niepodległość (film uczniowski)

Konkurs poezji patriotycznej

Konkurs piosenki patriotycznej

Debata oksfordzka: Józef Piłsudski miał większe zasługi dla odzyskania niepodległości niż Roman Dmowski.

Odzyskanie Niepodległości – wystawa

grudzień

Powstanie Wielkopolskie – gra uliczna

 

2019

styczeń

Reportaż z obchodów Roku Niepodległości

 

Opracował:

Marek Jekel