Home
OBCHODY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ W III LO IM. ŚW. JANA KANTEGO W POZNANIU
Flaga-Polski-lub-Polska-z-godlem-150x90-cm-Polski

OBCHODY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ W III LO IM. ŚW. JANA KANTEGO W POZNANIU

Święto Odzyskania Niepodległości stwarza niezwykłą okazję zarówno do świętowania, jak i też refleksji o patriotyzmie. W naszej szkole obchody odbyły się w piątek, 8 listopada 2019 r.. Uczniowie z każdej klasy mieli okazję uczestniczyć w apelu, poświęconym rocznicy tego ważnego wydarzenia. Pierwszym – obowiązkowym punktem programu- było odśpiewanie Hymnu Narodowego. Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji “Szkoła do hymnu”, uroczyście wykonując Pieśń Legionów Polskich o symbolicznej godzinie 11:11. Zgodnie z tradycją, Pani Dyrektor Katarzyna Kordus wraz z uczniami złożyła kwiaty pod tablicą byłych uczniów i nauczycieli zasłużonych dla Państwa Polskiego w walce o niepodległość i zaangażowanych w kształtowaniu postaw patriotycznych. Następnie, w zwięzły sposób Maja Włodarczyk nakreśliła sytuację Polski w XX wieku, prezentując odwagę i męstwo osób, które przyczyniły się w różnych aspektach do poprawy sytuacji kraju. Obszernie nakreślony został proces odzyskiwania ziem zagarniętych przez zaborców. Przywołane zostały postaci takie jak:            J. Piłsudski, R. Dmowski, I. Daszyński, J. Haller, J. Dowbor – Muśnicki i  S. Szeptycki. Poruszone zostały także inne elementy, niekoniecznie te związane z walką zbrojną. Prelegentka opowiedziała o problemach z jakimi borykała się w odrodzonej Rzeczypospolitej: edukacja, opieka medyczna czy też transport. Sytuacja ta była  spowodowana różnicami w rozwoju państw zaborczych. Motywem, o którym także była mowa był sport, a szczególnie wyścig kolarski Tour de Pologne. Miał on swoją pierwszą edycję w 1928 r. Podjęto także temat sukcesów Polaków, które dały nadzieję na stworzenie silnego państwa. Przedstawione zostały              m. in.: osiągnięcia w dziedzinie transportu lądowego (pociągi Lukstorpedy) oraz morskiego (słynne Transatlantyki), budowa portu w Gdyni, a także przemysłu( COP). Dla wielu, zaskakującym elementem prezentacji był przygotowany wykres “polskiej mozaiki”, który traktował o strukturze narodowościowej osób zamieszkujących tereny Drugiej Rzeczypospolitej. W dalszej części prezentacji mowa była o wybitnych  polskich literatach: Stefanie Żeromskim, Marii Dąbrowskiej czy Zofii Nałkowskiej. Nie zabrakło także informacji o przedwojennej modzie, a także elementów związanych z architekturą oraz rzeźbą okresu międzywojennego. Prezentacja zakończona została słowami ówczesnego premiera Jędrzeja Moraczewskiego: “Cztery pokolenia czekały nadaremnie na tę chwilę, piąte doczekało”. Stanowiły one motyw do zastanowienia się nad burzliwymi dziejami narodu polskiego.

Oprócz tematycznego apelu, tego dnia uczniowie mogli ze sobą rywalizować w słynnej zabawie Kahoot, przygotowanej przez Pana Mateusza Raszyńskiego. Głos zabrali także nauczyciele historii, organizatorzy konkursu na komiks “11 klatek na 11-ego listopada” i konkursu na fotografię “Wywalczyliśmy wolność. Co dalej ?”. Pani Agnieszka Jankowiak-Maik oraz Pan Mateusz Raszyński wręczyli upominki zwyciężczyniom konkursów. Najlepszy komiks wykonała Zosia Małynicz, a w drugiej konkurencji na najwyższym miejscu podium znalazły się Marta Kropacz, Aleksandra Jędruszuk i Katarzyna Firlik.

 

Koordynatorem uroczystości była  Pani Violetta Dworecka.

Opracowanie: Maja Włodarczyk kl.2d