Home
O dziejach starożytnego i współczesnego Izraela z uwzględnieniem metod interpretacji tekstu hebrajskiego
baner

O dziejach starożytnego i współczesnego Izraela z uwzględnieniem metod interpretacji tekstu hebrajskiego

 

O dziejach starożytnego i współczesnego Izraela  z uwzględnieniem metod interpretacji tekstu hebrajskiego.

 

11 października 2018 r. uczestniczyliśmy w zajęciach akademickich, których głównym tematem była Tora, czyli pięcioksiąg biblijny. Prowadził je hebraista, Piotr Szyszka. Pasjonat religii judaistycznej w ciągu godziny przekazał nam niezwykle ciekawe informacje. Przedstawił krótko zagadnienia z różnych kategorii, bo w przypadku tak obszernej kultury opowiedzenie wyczerpująco chociaż o jednym temacie w tak krótkim czasie jest wręcz niemożliwe.

Lekcje zaczęliśmy od krótkiej historii i uporządkowania sobie ważnych wydarzeń starożytnego świata. Poruszaliśmy zagadnienie stworzenia świata, potem też niewoli babilońskiej, która miała miejsce w 585 roku. Dowiedzieliśmy się, że Babilon był miastem, w czasach swej świetności uznawanym za najpiękniejsze. Prelegent nawiązał również do głównego ośrodka kultury żydowskiej, Izraela, którego rządy w początkowych latach były bardzo burzliwe.

Podczas wykładu wiele dowiedzieliśmy się o Torze, najważniejszym tekście objawionym judaizmu. Jej głównym tematem jest przymierze, które Bóg zawarł z narodem Izraela za pośrednictwem Mojżesza. Pięcioksiąg jest spisany ręcznie na białym, wykonanym z jagnięcej skóry zwoju, zwiniętym na dwóch wałkach. Tora stanowi centrum życia żydowskiego, wszelkie poczynania wyznawcy są uwarunkowane nakazami i zakazami w niej zawartymi. Oprócz Tory pisanej istnieje także ta mówiona, która jest jej uzupełnieniem i składa się z wielu komentarzy czy przypowieści. Zaskakujące dla nas było to, czym tak naprawdę jest Talmud. Składa się on bowiem z miszny, która jest wytłumaczeniem Tory oraz Gemary, która jest z kolei wytłumaczeniem miszny.

Zdecydowanie jednym z ciekawszych elementów wykładu był język hebrajski. Zaproszony gość wielokrotnie zapisywał polskie odpowiedniki nazw miast lub postaci historycznych w ich oryginalnym języku. Co zaskakujące – Torę powinno czytać się od tyłu, a rodzaje języka hebrajskiego zmieniają się wraz z postępującymi księgami.

Zajęcia uznaliśmy za bardzo ciekawe. Zdobyliśmy wiele cennych informacji, dzięki czemu religia i kultura żydowska stały się jeszcze bardziej interesujące. Jedynym minusem naszego spotkania był czas, który płynął nieubłagalnie i zabrał nam możliwość dowiedzenia się czegoś jeszcze. Z chęcią powtórzymy te zajęcia i ponownie zaprosimy Piotra Szyszkę, by podzielił się jeszcze wieloma fascynującymi wiadomościami.

Maja Włodarczyk, kl. Id

spotkanie z hebraistą-p.P.Szyszką