Home
NIE TYLKO DLA HUMANISTÓW

NIE TYLKO DLA HUMANISTÓW

Pomimo pandemii, w bieżącym roku szkolnym, w ramach historii i wiedzy o społeczeństwie uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu mieli okazję uczestniczenia w wielu ciekawych przedsięwzięciach.

W marcu i kwietniu klasa 2a brała udział w cyklu spotkań przeprowadzonych przez radcę prawnego Panią Sylwię Kozłowską. Dzięki tym wykładom uczniowie zapoznali się z zawodem prawnika oraz zaznajomili się z zawiłościami prawa spadkowego. Klasa 1d uczestniczyła w zajęciach dziennikarskich przeprowadzonych przez Pana dra Marcina Hermanowskiego, który wprowadził młodzież w świat polskiej radiofonii.

Historię poznawaliśmy podczas wycieczek. Podczas nich klasa 3pa odkrywała historię dziewiętnastowiecznego Poznania. Rozpoznawała miejsca i postaci dotyczące walki z germanizacją. Z kolei klasa 1a uczestniczyła w lekcji muzealnej dotyczącej pradziejów ziem polskich i powstania państwa polskiego.

Za pomoc w organizacji i realizacji przedsięwzięć dziękuję uczniom i ich rodzicom: Pani Sylwii Kozłowskiej, Pani Edycie Błaszkowiak, Tosi Tarkowskiej z klasy 2a i Martynce Błaszkowiak z klasy 1d.

 

Violetta Dworecka