Home
Nawiązanie nowej współpracy – akademickich klas humanistycznych z Instytutem Wschodnim UAM
IMG_0692

Nawiązanie nowej współpracy – akademickich klas humanistycznych z Instytutem Wschodnim UAM

Nawiązanie nowej współpracy – akademickich klas humanistycznych z Instytutem Wschodnim na podstawie umowy podpisanej przez Panią Dyrektor Katarzynę Kordus z Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

IMG_0692

Pasjonujący wykład prof. Krzysztofa Pietkiewicza o Mongołach