Home
Nagrody i stypendia dla Uczniów III LO – 2021

Nagrody i stypendia dla Uczniów III LO – 2021

Z wielką radością informuję o przyznaniu w grudniu 2021 r. nagród i stypendiów dla naszych Uczniów.

  1. Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół” otrzymali:

1) nagrody – kategoria – naukowe: Zofia Bizan, Natalia Nowak, Milena Oelschlegel,

2) nagrody- kategoria – sportowe: Filip Glapa, Stanisław Kozłowski, Grzegorz Pawlak, Sebastian Wieczorek.

  1. Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego uzyskała Milena Oelschlegel.

 

 

III. Stypendium Ministra Edukacji i Nauki  uzyskał Sebastian Wieczorek.

 

  1. Jesienią 2021 Stypendia Prezesa Rady Ministrów uzyskali Magdalena Mączyńska oraz Igor Adam Piotrowski.

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję i dziękuję oraz życzę dalszego  rozwoju własnych pasji i zainteresowań.

 

W imieniu społeczności szkolnej –

Katarzyna Kordus

Dyrektor III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu