Home
Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół

Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół

Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół

Szanowni Państwo,

z wielką  radością i satysfakcją informuję społeczność szkolną, iż Kapituła Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół”

przyznała nagrody wymienionym niżej uczniom naszego Liceum:

Sebastianowi Wieczorkowi,

Jakubowi Kasperskiemu,

Idze Krzysztofiak,

Tymoteuszowi Sobczykowi,

Filipowi Glapie.

W imieniu własnym, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego serdecznie gratuluję Laureatom Konkursu, życząc Wam dalszego rozwoju Waszych pasji.

Katarzyna Kordus

Dyrektor III LO w Poznaniu