Home
Miłośnicy historii w natarciu

Miłośnicy historii w natarciu

Miłośnicy historii w natarciu.
Konkurs Wiedzy o II Wojnie Światowej rozstrzygnięty.

Konkurs był okazją do sprawdzenia wiedzy historycznej 58 uczestników, w tym również uczniów klas pierwszych. Zwycięskie laury przypadły jednak uczniom klas starszych. Nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy z rąk pani dyrektor Katarzyny Kordus – Kaźmierczak odebrali:

1. Miłosz Ląg IIb
2. Wiktor Łapa IIf
3. Miłosz Czetowicz IIIe
4. Mateusz Piotrowski IIIf
5. Jakub Polcyn IIIe

Wyróżnienia otrzymali:
1. Dariusz Mróz IIc
2. Łukasz Sawicki IIIc
3. Bartosz Nowak IIIf

Organizacją konkursu zajęły się panie Joanna Budnicka–Szmid i Agnieszka Jankowiak.