Home
Maturzyści PILNE!

Maturzyści PILNE!

Maturzyści PILNE!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzyma za pośrednictwem szkoły.
Po odbiór loginów i haseł zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu 8.00 – 15.00.

Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br. (nie wcześniej).

Przypominamy, że odbiór świadectw w szkole będzie możliwy od godz. 12.00  3 lipca br.