Home
Lekcja pokazowa uczniów III LO w Muzeum Narodowym
20180120_145317

Lekcja pokazowa uczniów III LO w Muzeum Narodowym

Karta pracy  dla ucznia – MIĘDZY TEKSTEM A OBRAZEM

Lekcja pokazowa w Galerii Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Poznaniu

 

20 stycznia 2018r.

Czas zajęć: 120 minut

 

Prowadzenie: Róża Połeć z Uczniami kl. 2a, 3a  III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu

 

EKFRAZA – „wiersz o obrazie”, rodzaj „legendy epigraficznej” – czyli niezbędnego objaśnienia nieznanych znaków na mapie płótna, zestaw wskazówek ułatwiających poruszanie się w sferze plastycznej. Głównym celem ekfrazy był wyraz emocji związanych z patrzeniem na dzieła sztuki, jednak od początku towarzyszyły jej także walory użyteczne i edukacyjne. Starożytne epigramy               o sztuce służyły gloryfikacji artysty, mecenasa lub kręgu kulturowego, w którym powstało opisywane dzieło.

Ekfraza informacyjna – polega na prezentacji obrazu poprzez narrację i opis, początkowo obowiązuje w niej zasada wierności wobec obrazu, sumiennego wyjaśniania zastosowanych scen, alegorii i znaków malarskich, z czasem opisy stają się coraz bardziej swobodne; ta forma przekształca się w powieść ożywiającą obraz.

Ekfraza dyskursywna – przyjmuje formę wypowiedzi osób z obrazu, może to być kazanie, monolog lub dialog; najczęściej stanowi rozwinięcie wszelkich gestów przemowy zastosowanych przez malarza; rodzaj prototypu komiksu.

Ekfraza inwokacyjna – forma prośby, modlitwy, zwrotu hipotetycznego widza do namalowanej postaci; początkowo stosowana głównie w odniesieniu do obrazów religijnych, sporadycznie również przez artystów współczesnych (np. Cz. Miłosz, J. Kaczmarski).

Ekfraza syntetyczna – przyjmuje formę sentencji, krótkiego komentarza, zawiera zwięźle ujętą główną myśl obrazu, może stanowić rodzaj wypowiedzi odautorskiej, przynależą do niej różnego typu „monografie”, „medaliony”.

Ekfraza ekstatyczna – forma zapisu doświadczeń percepcyjnych, nacechowana subiektywnie, skupiona na analizie warstwy malarskiej (koloru, przestrzeni, tworzywa).

 

POLECENIE gr. I

Dokonaj interpretacji cyklu obrazów Jacka Malczewskiego Zatruta studnia.

 

Wykorzystaj kontekst literacki:

* wiersz Lucjana Rydla Zatruta studnia.

* komentarz z albumu nt. twórczości J. Malczewskiego

Forma:

* karta pracy – style odbioru literatury/ tekstów kultury

* ekfraza dyskursywna

 

POLECENIE gr. II

Dokonaj interpretacji obrazu Jacka Malczewskiego Błędne koło.

 

Wykorzystaj kontekst literacki:

* wiersz Adama Krasińskiego Wizje malarskie II. Jacek Malczewski.

(także kontekst Wesela S. Wyspiańskiego)

* artykuł z albumu nt. twórczości J. Malczewskiego

Forma:

* karta pracy – style odbioru literatury/tekstów kultury

* mapa myśli

* ekfraza dyskursywna – monolog

 

 

POLECENIE gr. III

Dokonaj interpretacji obrazu Jacka Malczewskiego Autoportret z hiacyntem.

 

Wykorzystaj komentarz z albumu nt. twórczości J. Malczewskiego

 

Forma:

* mapa myśli nt. biografii i twórczości Jacka Malczewskiego (inspirowana komentarzem do obrazu Autoportret z hiacyntem) oraz materiałem zebranym z ekspozycji MN w galerii Młodej Polski

(* ekfraza dyskursywna – monolog )

 

 

POLECENIE gr. IV

Dokonaj interpretacji wybranych obrazów Józefa Chełmońskiego.

 

Uwzględnij kontekst literacki – wiersz Heleny Gordziej pt. Do obrazu Józefa Chełmońskiego (Orka) oraz fragmenty wykładu dra Michała Haeke (MN w Poznaniu) na temat malarstwa Józefa Chełmońskiego.

 

Forma:

* mapa myśli nt. Malarstwa Józefa Chełmońskiego

* ekfraza, np. informacyjna lub ekstatyczna

 

*METODA ZDYSCYPLINOWANEJ LEKTURY OBRAZÓW W TRZECH OBSZARACH

CZY PŁASZCZYZNACH:

1) studia techniczne – zasada kompozycji, cechy artystyczne tekstu, pomysł na skonstruowany przez artystę tekst;

2) studia faktów (fakty, informacje) – płaszczyzna historyczna faktów i wiadomości potrzebna do prawidłowego odczytania tekstów w kontekście epoki, jej programu, specyficznych znaków kulturowych;

3) interpretacja (język dzieła) – odczytuje się i nadaje sens związkom i relacjom między postaciami, przedmiotami, rzeczami, gestami, kolorami, planami.

 

WZAJEMNE OŚWIETLANIE SIĘ SZTUK

– informacje płynące z innego dzieła na temat dzieła sztuki,

– ukazywanie związków literatury z malarstwem, z tradycją, z epoką historycznoliteracką,

– umiejętność odczytywania treści – przesłanie tekstu kultury (np. jego symboliki),

– w dziełach sztuki deszyfruje się świat przedstawiony,

– interpretacja = poszukiwanie sensu,

– ustalenie prawdy tekstu kultury:

* Jak jest coś pokazane/powiedziane?

* Dlaczego w takiej formie?

* Co odczytane obrazy znaczą jako całość?

 

ZATRUTA STUDNIA JACKA MALCZEWSKIEGO (MN w Poznaniu)

EKFRAZA DYSKURSYWNA

 

 

Wypić czy nie wypić oto jest pytanie

Jak trochę wypiję nic się nie stanie

Cisza!

Słyszę z oddali czyjeś wołanie

Muszę podjąć decyzję

Bo nic dla mnie nie zostanie

Boję się.

Pragnienie jest zbyt duże

Lecz pycha i chciwość…

Już nie mogę dłużej!

Patrzę w dół , widzę piękne oblicze

Czuję jak mnie woła

By zmienić me oblicze

Bliżej

Już prawie dotykam jej moimi ustami

To pocałunek miłości z omamami.

Bliżej

Otwieram oczy, mrugam nieustannie

Mrok mnie otacza

Szczęścia tu nie znajdę

Gdzie jest piękno

Gdzie marzenia płonne

Próbuję się wydostać

Chyba jest już po mnie…
20180120_134941 20180120_135019 20180120_135233 20180120_135302 20180120_135522 20180120_141726 20180120_142957 20180120_144348 20180120_144547