Home
Konkurs fotograficzny 2018
konkurs_foto_plakat_a3_DRUK_26.4.2018 (1)

Konkurs fotograficzny 2018

Poznań, 30 kwietnia 2018 r.

Szanowna Pani,
Osiedle Stare Miasto w dniach 01.05 – 16.06.2018 r. organizuje konkurs fotograficzny „Migawka Staromiejska”. Konkurs przeznaczony jest do dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Osiedla Stare Miasto lub uczęszczających do szkół podstawowych
i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Osiedla Stare Miasto.
Celem konkursu jest uwrażliwienie młodego pokolenia na dostrzeganie nieznanych miejsc, zmian zachodzących w przestrzeni osiedla, poszerzanie wiedzy o architekturze Starego Miasta oraz propagowanie sztuki fotograficznej.
W załączeniu przesyłam wszelkie materiały informacyjne związane z konkursem.
Uprzejmie prosimy o rozmieszczenie plakatów na terenie szkoły oraz poinformowanie uczniów przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych.
Jeżeli będą potrzebne dodatkowe informacje lub materiały proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Z wyrazami szacunku
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla

Maria Sokolnicka-Guzek

Osoba do kontaktu:
Alicja Wilak
Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla
Tel.: 608 366 478
e-mail: alicja_wilak@wp.pl

konkurs_foto_plakat_a3_DRUK_26.4.2018 (1)

konkurs_foto_plakat_a3_DRUK_26.4.2018

mgr Katarzyna Kordus

Regulamin konkursu fotograficznego 2018