Home
KOMUNIKAT NR 6 DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE PRÓBNYCH MATUR

KOMUNIKAT NR 6 DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE PRÓBNYCH MATUR

KOMUNIKAT Nr 6 DYREKTORA SZKOŁY

z dn. 19.12.2019r.

w sprawie organizacji  próbnej matury – NOWA ERA

 

  • Próbne egzaminy maturalne organizowane przez szkołę są obowiązkowe dla wszystkich maturzystów. Nieobecność na egzaminach maturalnych może być usprawiedliwiona przez dyrektora szkoły wyłącznie na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego szczególnego zdarzenia losowego. Uczniowie nieobecni z powodu choroby lub innego szczególnego zdarzenia losowego mają obowiązek przystąpienia do próby w terminie dodatkowym uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.

Uwaga: w dniach próbnych egzaminów maturalnych organizowanych przez szkołę uczniowie klas maturalnych odbywają część planowych zajęć lekcyjnych, natomiast uczniowie klas pierwszych i drugich odbywają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z planem lekcyjnym i planem zastępstw.

Nauczyciele mają obowiązek zaplanowania swoich zadań dydaktycznych, dostosowując je do podanych niżej terminów, biorąc pod uwagę sprawną poprawę próbnych arkuszy egzaminacyjnych oraz przygotowanie sprawozdań dla dyrektora szkoły zawierających rekomendacje do dalszej pracy (terminy poprawy i przygotowania sprawozdań  podane  w komunikacie nr 7).

 

  • Próbne egzaminy maturalne – odbędą się w szkole w następujących terminach:

 

02.01.2020r. – czwartek             – 8.00    -j.polski –p.podstawowy

-14.00 -biologia – p.rozszerzony

 

03.01.2020r.- piątek                   – 9.00 -matematyka – p.podstawowy

– 14.00 -historia – p.rozszerzony

 

07.01.2020r.- wtorek                 – 9.00    -j.angielski/j.niemiecki – p.podstawowy

– 14.00 -j.angielski – p.rozszerzony

 

08.01.2020r. – środa                  – 9.00 -j.polski – p.rozszerzony

– 14.00  -chemia– p.rozszerzony

 

09.01.2020r. – czwartek              – 9.00   -matematyka – p.rozszerzony

– 14.00  -wos – p.rozszerzony

 

10.01.2020r. – piątek                 – 9.00   -geografia – p.rozszerzony

– 14.00  -fizyka – p.rozszerzony

 

13.01.2020r. – poniedziałek         – 9.00 -j.niemiecki – p.rozszerzony

 

 

UWAGA!

  • Próbne egzaminy z j.hiszpańskiego, j.francuskiego i informatyki odbędą się w innym terminie – po ustaleniu z nauczycielami przedmiotów.

 

Załącznik komunikatu – szczegółowy harmonogram zawierający sale dydaktyczne, w których przeprowadzane będą próbne egzaminy, oraz wykaz nauczycieli nadzorujących egzaminy – w dzienniku elektronicznym.

 

Poznań, 19.12.2019r.

 

Katarzyna Kordus

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego

im. św. Jana Kantego w Poznaniu