Home
KOMUNIKAT Nr 5 DYREKTORA SZKOŁY z dn. 14.11.2018r. w sprawie organizacji próbnej matury Operon

KOMUNIKAT Nr 5 DYREKTORA SZKOŁY z dn. 14.11.2018r. w sprawie organizacji próbnej matury Operon

logo

KOMUNIKAT Nr 5 DYREKTORA SZKOŁY

z dn. 14.11.2018r.

w sprawie organizacji próbnej matury Operon

 1,      Próbne egzaminy maturalne organizowane przez szkołę są obowiązkowe dla wszystkich    maturzystów. Nieobecność na egzaminach maturalnych może być usprawiedliwiona przez dyrektora szkoły wyłącznie na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego szczególnego zdarzenia losowego. Uczniowie nieobecni z powodu choroby lub innego szczególnego zdarzenia losowego mają obowiązek przystąpienia do próby w terminie dodatkowym uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.

W dniach próbnych egzaminów maturalnych organizowanych przez szkołę uczniowie klas maturalnych nie odbywają planowych zajęć lekcyjnych, natomiast uczniowie klas pierwszych i drugich odbywają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z planem lekcyjnym i planem zastępstw.

Nauczyciele mają obowiązek zaplanowania swoich zadań dydaktycznych, dostosowując je do podanych niżej terminów, biorąc pod uwagę sprawną poprawę próbnych arkuszy egzaminacyjnych oraz przygotowanie sprawozdań dla dyrektora szkoły zawierających rekomendacje do dalszej pracy (terminy poprawy i przygotowania sprawozdań  podane  w komunikacie nr 6).

 2.   Próbne egzaminy maturalne –OPERON – odbędą się w szkole w następujących terminach

Harmonogram:

20.11.2018r. – wtorek    – 9.00    -j.polski –p.podstawowy

                                             -14.00   -j.polski – p.rozszerzony

21.11.2018r.- środa          – 9.00    -matematyka – p.podstawowy

                                            – 14.00 -matematyka – p.rozszerzony

22.11.2018r.- czwartek   – 9.00    -j.angielski, – p.podstawowy

                                            – 14.00 -j.angielski – p.rozszerzony

23.11.2018r. – piątek     – 9.00    -przedmiot dodatkowy

                                           – 13.00  -przedmiot dodatkowy

UWAGA!

  • Ze względów organizacyjnych próbny egzamin z j.niemieckiego na poziomie rozszerzonym

           odbędzie się w innym terminie po ustaleniu z nauczycielami j.niemieckiego.

  • Wydawnictwo Operon NIE PRZYGOTOWUJE arkuszy z j.hiszpańskiego, j.francuskiego, informatyki, historii sztuki, filozofii, języka łacińskiego i kultury antycznej.
  • Próbne egzaminy z j.hiszpanskiego, j.francuskiego i informatyki odbędą się w innym terminie – po ustaleniu z nauczycielami przedmiotów.

Szczegółowy harmonogram zawierający sale dydaktyczne, w których przeprowadzane będą próbne egzaminy OPERON,  oraz wykaz nauczycieli nadzorujących egzaminy zostanie opublikowany w poniedziałek 19 listopada 2018r.

Poznań, 14.11.2018r.

 Katarzyna Kordus
Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego
św. Jana Kantego w Poznaniu