Home
KLASY AKADEMICKIE MAT. – FIZ. W III LO
laboratoria na UAM

KLASY AKADEMICKIE MAT. – FIZ. W III LO

Klasy akademickie w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu  (III LO) funkcjonują na podstawie porozumień zawartych między Rektorem Politechniki Poznańskiej, Rektorem  UAM w Poznaniu  a Dyrektorem  III LO. Z myślą o podjęciu współpracy z uczelniami  zostały opracowane przez nauczycieli w III LO programy autorskie, w których realizowane są treści nauczania w zakresie rozszerzonym, skonsultowane z doświadczonymi nauczycielami akademickimi.

Program autorski z fizyki adresowany jest głównie do uczniów, którzy zamierzają w przyszłości studiować na uczelniach technicznych. Oprócz dobrego przygotowania do matury, program ten ma za zadanie zapoznanie ucznia z pracą na uczelni i wdrożenie przyszłego studenta do nowych form zajęć. Ukazuje naukowe metody poznania świata, przygotowuje uczniów do sprawnego funkcjonowania w świecie opanowanym przez technikę oraz daje rzetelną wiedzę dotyczącą nie tylko jakościowego, ale i ilościowego opisu zjawisk.

Miejscem realizacji zajęć dydaktycznych dla klasy akademickiej jest III LO, ale uczniowie uczestniczą również w wykładach i demonstracjach  zorganizowanych i prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wydziału Fizyki Technicznej (WFT) PP. Mają  ponadto możliwość korzystania z biblioteki wydziałowej oraz uczestniczenia w pracach studenckiego koła naukowego.

Od kilku lat uczniowie pierwszych klas III LO  uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z fizyki, prowadzonych  w I Pracowni Fizycznej UAM, natomiast uczniowie klas drugich wykonują doświadczenia  w laboratoriach  Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.

 

Dodatkowo cenną inicjatywą Politechniki Poznańskiej jest przygotowywanie  uczniów do olimpiady fizycznej.

Projekt współpracy z uczelniami jest wspaniałym pomysłem, który w przyszłości będzie owocować większym zainteresowaniem przedmiotami ścisłymi, w szczególności fizyką. Przygotowuje uczniów do sprawnego funkcjonowania w świecie opanowanym przez technikę oraz daje rzetelną wiedzę dotyczącą nie tylko jakościowego, ale i ilościowego opisu zjawisk. Pracownicy naukowi UAM wdrażają uczniów do planowania i samodzielnego przeprowadzania eksperymentów fizycznych oraz opracowywania wyników doświadczeń. Uczniowie zdobywają umiejętność posługiwania się przyrządami i urządzeniami przy wykonywaniu doświadczeń. Zajęcia są ciekawe i dają  uczniom wiele satysfakcji.

Na mocy porozumienia Dyrektora III LO z  Dyrektorem Instytutu FM , od 2014 roku nasi uczniowie zaczęli  uczęszczać na zajęcia laboratoryjne Instytutu Fizyki Molekularnej  PAN w Poznaniu.  

Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji zajęć dydaktycznych w porozumieniu z uczelniami uczniowie sami przygotowują sesje naukowe, na których demonstrują nabyte umiejętności swoim kolegom z innych klas i nauczycielom. Prezentują skonstruowane przez siebie przyrządy doświadczalne oraz zabawki fizyczne. Eksperymenty uczniowskie   zachęcają uczniów z innych klas do wykonywania własnych doświadczeń.

W ramach działalności klasy akademickiej uczniowie z kolejnych roczników uczestniczyli w wycieczkach dydaktycznych: do Planetarium w Toruniu, Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach, Muzeum Techniki w Berlinie, Muzeum Techniki w Warszawie, oraz Instytutu Badań Jądrowych w Świerku.

Pracownia fizyczna jest wyposażona w zestawy doświadczalne z unijnych projektów („Fizyka jest ciekawa” oraz „Wybieram fizykę”) w których szkoła brała udział. Uczniowie mają możliwość wykonywania doświadczeń na zestawach doświadczalnych zintegrowanych z programem, który automatycznie przetwarza wyniki eksperymentu. Na bazie tych pomocy dydaktycznych  uczniowie biorą udział w zajęciach  „Fizyka doświadczalna” i korzystają z multimedialnego kursu „ Wybieram eFizykę”.                                                                                                           Opracowała Emilia Misch