Home
Kangur 2018
Kangur 2018

Kangur 2018

Rozpoczęła się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur, który odbędzie się 15 marca 2018 roku.

Kangur jest konkursem samofinansującym się. Odpłatność od uczestnika wynosi 9 zł, które przeznaczane są na organizację konkursu i nagrody.

Pieniądze zbierają skarbnicy i dostarczają pani Małgorzacie Rożek lub swojemu nauczycielowi matematyki.

Ponadto skarbnik jest zobowiązany do wysłania listy uczestników swojej klasy na adres wskazany przez szkolnego organizatora oraz zebrania i dostarczenia oświadczeń o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” i przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania – link poniżej, należy wydrukować). Oświadczenie podpisuje rodzic (w przypadku niepełnoletności swojego dziecka)  lub pełnoletni uczestnik.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 grudnia 2017 roku.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma w dniu konkursu zabawkę logiczną.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

oswiadczenie_rodzica