Home
Jubileusz 100-lecia

Jubileusz 100-lecia

Ważna informacja w sprawie uroczystości Jubileuszu 100-lecia szkoły

Szanowni Państwo Absolwenci,

główne uroczystości Jubileuszowe III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego

w Poznaniu zaplanowane na 10 października 2020 – po przeprowadzeniu wielu konsultacji

z poszczególnymi członkami społeczności szkolnej oraz Absolwentami szkoły

zostały przesunięte na październik 2021.

 

RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU 100-LECIA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. JANA KANTEGO W POZNANIU

KOMITET HONOROWY JUBILEUSZU 100-LECIA

KOMITET ORGANIZACYJNY JUBILEUSZU 100-LECIA

WNIOSKI O HONOROWY PATRONAT

 

 

Wojewoda Wielkopolski 300dpiLOGO_POZnan_patronat_RGBarybiskupwko niebieski pion3lo