Home
„Jestem sprawny” po raz czwarty
DSC_0017

„Jestem sprawny” po raz czwarty

W pierwszym tygodniu marca 2018r., zespół nauczycieli wychowania fizycznego przeprowadził po raz czwarty akcję „Jestem sprawny”.

Akcja ta  jest częścią projektu: „Wybieram zdrowie”. Koordynatorem projektu, z ramienia zespołu nauczycieli wychowania fizycznego, jest prof. Irena Linka.

Uczniowie naszej szkoły mogli sprawdzić poziom swojej sprawności, wykonując prosty test badający poszczególne cechy motoryczne: siłę (pompki, brzuszki), zwinność (bieg po kopercie), skoczność (skok w dal z miejsca), gibkość (skłon w przód). Każdy, kto chciał wziąć udział w teście, otrzymywał arkusz pomiaru, na którym zapisywał swoje osiągnięcia. Test można było wykonać w w/w tygodniu podczas swoich lekcji wychowania fizycznego. Uczniowie wykonywali pomiary samodzielnie lub korzystali z pomocy kolegów. Nauczyciele służyli tylko pomocą w objaśnianiu sposobu pomiaru poszczególnych cech motorycznych.

W  teście wzięło udział 152 chłopców i 214 dziewcząt, co stanowi 72,1% społeczności szkolnej. Pozostali albo nie chcieli, albo  byli nieobecni. 8,5% społeczności szkolnej to osoby posiadające aktualne zwolnienie lekarskie roczne, okresowe lub czasowe.

Cieszy nas takie zainteresowanie i informujemy, że w roku przyszłym i w  kolejnych latach będzie można ten test powtórzyć, porównać swoje indywidualne wyniki oraz  ocenić czy jest postęp!

Średnie wyniki dziewcząt:

  Bieg wahadłowy Bieg po kopercie Brzuszki Skok w dal z miejsca Skłon w przód

Dziewczęta

2017/2018

21,4sek 29,3sek 24,3 156,9cm 8,7cm

Dziewczęta

2015/2016

21,99 sek. 29,6 sek. 25,9 163,87cm 11,1cm

Średnie wyniki chłopców:

  Bieg wahadłowy Bieg po kopercie Brzuszki Skok w dal z miejsca Pompki

Chłopcy

2017/2018

19,1sek 25,8sek 27,9 214,8cm 29,3

Chłopcy

2015/2016

19,77 sek. 27,8sek. 28,8 214,3cm 33,4

Pomysłodawcą akcji jest prof. Irena Linka.

W akcji wzięły udział  wszystkie klasy.

Dzięki serdeczne!

 

Irena Linka

DSC_0011 DSC_0012 DSC_0014