Home
Informacja dla Rodziców i uczestników o rekolekcjach w III LO’2018
rekol

Informacja dla Rodziców i uczestników o rekolekcjach w III LO’2018

Kto nie wyjeżdża uczestniczy w normalnych lekcjach

19 MARCA 2018 PONIEDZIAŁEK-Wyjazd do Pniew UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA

 

zbiórka 7.45 przed Muzeum Narodowym – Al. Marcinkowskiego; plan: konferencja, adoracja z możliwością spowiedzi, Msza św., obiad i drożdżówka, nabożeństwo, praca w grupach, powrót ok. 17.00  koszt z obiadem 30 zł, wpisowe 10 zł do 8.02.18

 

20 MARCA 2018 r. WTOREK – PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ,

zbiórka 5.45 przed Muzeum Narodowym – Al. Marcinkowskiego Planowany program: zwiedzanie Klasztoru Jasnogórskiego: Bastion św. Rocha, Skarbiec, Muzeum 600-lecia,droga krzyżowa, Msza Święta 13.30 w kaplicy Cudownego Obrazu,

Powrót: ok. 22.00 przed Muzeum Narodowym – Al. Marcinkowskiego.

Wziąć ze sobą:  dowód osobisty, odpowiednie obuwie, odzież na każdą pogodę, kanapki na cały dzień, napoje, leki (jeśli przyjmuje stale), dobry humor  i koniecznieJ intencję,
w której chce odbyć pielgrzymkę, koszt 80złwpisowe 30 zł do 8.02.18

Kierownik wycieczki/pielgrzymki: siostra Małgorzata Ślęzak 504 430 270.

 

21 MARCA 2018 ŚRODA12.30 spowiedź, Msza św.,konferencja w kościele św. Marcina

 

 

 

 

                      OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 

  1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki: ………………………………………………

W wycieczce/pielgrzymce szkolnej, która odbędzie się w dniu 19.03.18 r. do Pniew organizowanej przez III LO
w Poznaniu.

  1. Zobowiązuję się do zapewnienia jemu/jej bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem rozpoczęcia i rozwiązaniem wycieczki a domem.
  2. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.
  3. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki.
  4. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przypadku znalezienia bądź zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, papierosy) oraz gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników wycieczki.

 

………………………………………..                                ……………………………………

miejscowość i data                                                    podpis Rodziców/opiekunów/

 

 

 

 

 

 

                     OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

  1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki: ………………………………………………

W wycieczce/pielgrzymce szkolnej, która odbędzie się w dniu 20.03.18 r. do  Częstochowy organizowanej przez III LO w Poznaniu.

  1. Zobowiązuję się do zapewnienia jemu/jej bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem rozpoczęcia i roz-wiązaniem wycieczki a domem.
  2. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.
  3. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki.
  4. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przypadku znalezienia bądź zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, papierosy) oraz gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników wycieczki.

 

………………………………………..                                ……………………………………

miejscowość i data                                              podpis Rodziców/opiekunów/