Home
Humaniści w działaniu

Humaniści w działaniu

Humaniści w działaniu
,,Działam, więc jestem”
Motto niniejszego artykułu przyświeca uczniom klas humanistycznych od początku tego roku szkolnego. Mimo utrudnień związanych z sytuacją pandemiczną nie ustajemy w działaniu. Ma ono nieco inny charakter od inicjatyw podejmowanych w ubiegłych latach, repertuar możliwości został niezależnie od nas ograniczony, jednak nie wyklucza zupełnie zaprzestania podejmowania różnorakich inicjatyw.
Wszystkie klasy akademickie korzystają z zasobów wykładów on-line przygotowanych przez pracowników naukowych UAM w Poznaniu w ubiegłym roku szkolnym, gdy wszyscy byliśmy objęci kwarantanną oraz tych wcześniejszych, które składają się na bogate zaplecze archiwalne UAM w Poznaniu.
Wykorzystujemy ten cenny materiał podczas zajęć oraz w domowym zaciszu, według wcześniej przygotowanego harmonogramu. I tak maturzyści sięgają do wykładów w ramach syntez historycznoliterackich, taki przecież zamysł przyświecał pomysłodawcom cyklu ,,Powtórki przed maturą”. Uczniowie klas pierwszych i drugich dopełniają w ten sposób wiedzę zdobywaną podczas zajęć j. polskiego, mają sposobność zderzenia szkolnego punktu widzenia z akademickim. Do tej pory uczniowie klas drugich spojrzeli okiem filologa, w ujęciu prof. UAM dr. hab. Piotra Śniedziewskiego, na balladę jako gatunek o proweniencji jeszcze średniowiecznej, dopełnili wiedzę o ,,Romantyczności” A. Mickiewicza, która jest jawnym odniesieniem do utworu J. U. Niemcewicza ,,Sen Marysi” (1820), a ten adaptacją utworu M .G. Lewisa ,,Mary’s dream”. Za chwilę uczniowie odbędą podróż w czasie z prof. UAM dr. hab. Jerzym Borowczykiem (Romantyczne podróże w literaturze oraz malarstwie polskim i europejskim). Uczniowie klas pierwszych spojrzeli na Biblię okiem prof. dr hab. Katarzyny Kuczyńskiej- Koschany w aspekcie rennaracji i reinterpretacji biblijnych opowieści.
Ponadto z uczniami klasy IIG d rozpoczęliśmy realizację projektu wyrastającego z sytuacji, w której się znaleźliśmy, zatytułowanego roboczo ,,Oswoić Covid”. Na naszych oczach stabilna, pewna sytuacja zaczęła się zmieniać. Zostaliśmy postawieni przed wielką niewiadomą, staliśmy się uczestnikami czegoś, czego nie byliśmy sobie wcześniej w stanie wyobrazić. Ta sytuacja odcisnęła piętno na wszystkich dziedzinach życia, sztuki, sposobie myślenia, postrzegania świata. Właśnie temu postanowiliśmy się przyjrzeć, realizując zadanie klasy akademickiej. W ramach realizacji projektu przyjrzymy się wpływowi pandemii na język,
sztukę i kulturę czy naszą codzienność. W planach mamy ogłoszenie konkursu i jego przeprowadzenie, a przy udziale społeczności szkolnej może nawet uda się nam wydać antologię tekstów pokonkursowych. Nakreślony pokrótce projekt zamierzamy zgłosić do programu Nowej Ery ,,Projektanci edukacji”, jego XI edycji (w którym już kiedyś wzięliśmy udział i zdobyliśmy wirtualną odznakę dobrze zaprojektowanej szkoły 2019).
Uczniowie klasy pierwszej swoją przygodę akademicką rozpoczęli od pisania CV Leonarda da Vinci. Jako humaniści podążamy śladem patrona i nie ustajemy w działaniu,
na różnych płaszczyznach. Za przykładem Arystotelesa działamy, więc jesteśmy…
opiekun klas akademickich,
Beata Błaszczyk

 

CV da Vinci