Home
Historia matematyki w wykonaniu klasy 2a
MASZYNY LICZĄCE-1

Historia matematyki w wykonaniu klasy 2a

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018, klasa 2a zrealizowała-pod nadzorem Pani Profesor Małgorzaty Rożek-projekt pt. „Poznajemy historię matematyki”. Przyświecał mu cel poszerzenia wiedzy uczniów o starożytnych cywilizacjach i ich osiągnięciach w zakresie królowej nauk, a także filozofach, których przemyślenia dały podwaliny znanej nam obecnie matematyki. Istotne było, by uczniowie dowiedzieli się o wkładzie Polaków w rozwój myśli matematycznej. Niemniej ważny element stanowiło działanie w grupie, a także kreatywność w podejściu do realizacji tematu.

Zadaniem uczniów było przygotowanie referatu w dowolnej formie, związanego z wylosowanym przez nich tematem, począwszy od najdawniejszych dziejów matematyki. Paradoksalnie, wydawać    by się mogło, iż cywilizacje starożytnego Egiptu i Babilonii są w większości nam znane, ale i tak niejednego z nas zaskoczyły informacje dotyczące systemów liczbowych, ich zaawansowania oraz złożoności w zapisywaniu szczególnie dużych liczb. W ramach intelektualnych zmagań, mogliśmy być świadkami zainscenizowanego spotkania i filozoficznej dysputy pomiędzy Euklidesem i Talesem         (w role tych niesamowitych postaci wcieliły się Zuzia Napieralska, Ola Błachowiak – młodzi filozofowie, Marianna Nowak i Iza Hetmanowska – wiekowi matematycy), wysłuchaliśmy również zaproszonych gości z Chin i Bliskiego Wschodu (te role odegrali Kacper Kędziora i Karol Walczak). Poznaliśmy szkołę pitagorejską i przekonaliśmy się, iż patron naszych klas matematycznych był wybitnym myślicielem i inicjatorem wielkich działań całych pokoleń matematyków. Historia problematycznego zera przypominała kryminalną opowieść, a maszyny liczące okazały się fascynującym serialem historycznym – od abaku do znanych nam współcześnie kalkulatorów. Tematem, który zbliżył nas do współczesności, była historia międzywojennej Lwowskiej Szkoły Matematycznej i jej twórców – Stefana Banacha, Hugo Steinhausa, Stanisława Ulama. Nazwiska tych osób już nie będą dla nas zagadką, a bogate życiorysy i niesamowite odkrycia tychże postaci                   w dziedzinie matematyki  pobudziły niejednego ucznia do refleksji.

Jeśli zainteresowała Was historia matematyki, a w szczególności sukcesy Polaków, to zapraszam         do zapoznania się z „Historią bez Cenzury” Wojtka Drewniaka i jej odcinkami związanymi z Lwowską Szkołą Matematyczną oraz Enigmą:

https://www.youtube.com/watch?v=hzbnCtvaueo

https://www.youtube.com/watch?v=wyB1hmmRJ0U

https://www.youtube.com/watch?v=uhSSVsXBPk4

Dziękuję klasie 2a za entuzjazm w podejściu do realizacji projektu.

Małgorzata Rożek