Home
Głos uczennic kl. II d podczas V Międzyszkolnej Konferencji Popularnonaukowej pod hasłem „Język i literatura ostatnich dekad XX wieku”
baner

Głos uczennic kl. II d podczas V Międzyszkolnej Konferencji Popularnonaukowej pod hasłem „Język i literatura ostatnich dekad XX wieku”

10 kwietnia br. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu już po raz piąty zorganizował Międzyszkolną Konferencję Popularnonaukową pod hasłem „Język i literatura ostatnich dekad XX wieku”.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice kl.2d: Julia Wardak, Pola Kołodziej i Zuzanna Suliga, które wystąpiły w pierwszej części sesji i zaprezentowały efekty realizowanego pod kierunkiem  dr Beaty Przymuszały projektu „(Nie)moja poezja”. Projekt obejmował trzy dwugodzinne spotkania, podczas których uczniowie przyglądali się wybranym tekstom współczesnych poetów.

Prezentacja miała trzy odsłony w myśl zasady Omne trinum perfectum est i zamieszczona została poniżej artykułu. Punktem wyjścia stał się wcześniejszy projekt klasowy o Zbigniewie Herbercie, zasadnicza cześć dotyczyła warsztatów prowadzonych przez dr Beatę Przymuszałę, a na koniec podjęto interpretację wybranych spośród omawianych podczas warsztatów utworów Marcina Świetlickiego oraz tekstów zespołu Dezerter.

Udział w konferencji to nowe, niecodzienne i cenne doświadczenie. Zachęcamy uczniów obecnej klasy 1d do kontynuacji tradycji klas humanistycznych i do udziału w sesji w następnym roku szkolnym!

 

 

Zuzanna Suliga

Beata Błaszczyk

(nie) moja poezja

Plan konferencji.

IMG_0289 IMG_0292 IMG_0293 IMG_0295 IMG_0297 IMG_0298 IMG_0299 IMG_0300 IMG_0301 IMG_0302