Home
Finał Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych „Dyktando o Laur Kantego”

Finał Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych „Dyktando o Laur Kantego”

Finał Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych „Dyktando o Laur Kantego”

       14 marca 2013 roku w III liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Kantego w Poznaniu odbył się finał Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych „Dyktando o Laur Kantego”. Finał wyłonił najlepszych z najlepszych: Mistrza Ortografii – Wojciecha Wiśniewskiego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz dwie laureatki: Alicję Dec z I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie oraz Marię Weinstok z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Złotowie.
     W roku szkolnym 2011/2012 konkurs został już objęty honorowym patronatem przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i był wówczas skierowany do uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast w bieżącym roku szkolnym konkurs zmienił swoją formułę i nazwę na Wielkopolskie Mistrzostwa Ortograficzne ,,Dyktando o Laur Kantego” i objął swoim zasięgiem uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Wielkopolski.  Mistrzostwa składały się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego. Uczniowie zmierzyli się z niełatwymi tekstami dyktand.  
     Współorganizatorem Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych był Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wielkopolskie Mistrzostwa Ortograficzne ,,Dyktando o Laur Kantego” zostały również objęte honorowym patronatem przez Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, które reprezentował dr Jarosław Liberek.
W założeniu organizatorów inicjatywa promująca zasady poprawnej pisowni ma 
stanowić przyczynek do rozwijania wśród uczniów kompetencji językowych. Jest to kwestia kluczowa, zwłaszcza dziś – w dobie spadku czytelnictwa, osłabnięcia elit i kształtowanych przez nie wzorców polszczyzny. Opublikowany w maju 2011 roku raport ,,Polityki” pt. Powoli tracimy wspólny język sygnalizuje problemy językowej sprawności młodych Polaków, m. in. zacieranie się granic między mówioną i pisemną odmianą polszczyzny. 

Aleksandra Francuz

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC