Home
Finał Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych 2015

Finał Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych 2015

 Finał Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych 2015

 

12 marca odbył się finał IV Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych „Dyktando o Laur Kantego”. Finał wyłonił najlepszych z najlepszych: Mistrza Ortografii – Szymona Domżalskiego z Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni oraz laureatów: Milenę Kwiatkowską z Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni i Dominika Lisieckiego z Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcące im. bł. Piątki Poznańskiej w Poznaniu.

W roku szkolnym 2011/2012 konkurs został już objęty honorowym patronatem przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i był wówczas skierowany do uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast w ubiegłym roku szkolnym konkurs zmienił swoją formułę i nazwę na Wielkopolskie Mistrzostwa Ortograficzne ,,Dyktando o Laur Kantego” i objął swoim zasięgiem uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Wielkopolski.  Mistrzostwa składały się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego.
Współorganizatorem Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych był Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wielkopolskie Mistrzostwa Ortograficzne ,,Dyktando o Laur Kantego” zostały również objęte honorowym patronatem przez Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, które reprezentował dr hab. Jarosław         Liberek.
W założeniu organizatorów inicjatywa promująca zasady poprawnej pisowni ma
stanowić przyczynek do rozwijania wśród uczniów kompetencji językowych. Jest to kwestia kluczowa, zwłaszcza dziś – w dobie spadku czytelnictwa, osłabnięcia elit i kształtowanych przez nie wzorców polszczyzny. Opublikowany w maju 2011 roku raport ,,Polityki” pt. „Powoli tracimy wspólny język” sygnalizuje problemy językowej sprawności młodych Polaków, m. in. zacieranie się granic między mówioną i pisemną odmianą polszczyzny.

Aleksandra Francuz

IMG_0021 IMG_0027 IMG_0032 IMG_0033 IMG_0035 IMG_0036 IMG_0037 IMG_0038 IMG_0039 IMG_0040 IMG_0041 IMG_0042 IMG_0043 IMG_0049 IMG_0051