Home
Finał Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych 2014

Finał Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych 2014

Finał Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych 2014

 

            21 marca odbył się finał III Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych „Dyktando o Laur Kantego”. Finał wyłonił najlepszych z najlepszych: Mistrzynię Ortografii –  Marię Falis z  II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim oraz laureatów: Szymona Fischbacha z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu i Annę Lauchsztet z II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie.

            W roku szkolnym 2011/2012 konkurs został już objęty honorowym patronatem przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i był wówczas skierowany do uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast w ubiegłym roku szkolnym konkurs zmienił swoją formułę i nazwę na Wielkopolskie Mistrzostwa Ortograficzne ,,Dyktando o Laur Kantego” i objął swoim zasięgiem uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Wielkopolski.  Mistrzostwa składały się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego. 
            Współorganizatorem Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych był Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wielkopolskie Mistrzostwa Ortograficzne ,,Dyktando o Laur Kantego” zostały również objęte honorowym patronatem przez Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, które reprezentował dr Jarosław     Liberek. 
         W założeniu organizatorów inicjatywa promująca zasady poprawnej pisowni ma 
stanowić przyczynek do rozwijania wśród uczniów kompetencji językowych. Jest to kwestia kluczowa, zwłaszcza dziś – w dobie spadku czytelnictwa, osłabnięcia elit i kształtowanych przez nie wzorców polszczyzny. Opublikowany w maju 2011 roku raport ,,Polityki” pt. „Powoli tracimy wspólny język” sygnalizuje problemy językowej sprawności młodych Polaków, m. in. zacieranie się granic między mówioną i pisemną odmianą polszczyzny. 

                Aleksandra Francuz

 

IMG_4406 IMG_4407 IMG_4416 IMG_4417 IMG_7263 IMG_7265 IMG_7282 IMG_7297 IMG_7324 IMG_7327 IMG_7334 IMG_7338