Home
Festiwal Pozytywnej Porażki
FESTIWAL POzytywnej porażki

Festiwal Pozytywnej Porażki

Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery III LO w Poznaniu organizuje Festiwal Pozytywnej Porażki. To wydarzenie skierowane do uczniów oraz uczennic szkoły średniej, mające na celu pokazanie, że robienie błędów jest nieodłączną częścią naszego życia oraz że umiejętne radzenie sobie z tymi błędami, a także wyciąganie na ich podstawie wniosków to niezwykle ważna kompetencja w aktualnych czasach, kiedy jedyną rzeczą stałą jest zmiana.

Gdy myślimy o porażce to często pojawiają się trudne emocje. Zazwyczaj porażka wytrąca nas z równowagi oraz blokuje naszą aktywność. Podczas Festiwalu Pozytywnej Porażki spojrzymy na porażkę z zupełnie innej strony. Zastanowimy się wspólnie, co zrobić, aby porażka stanowiła przydatną informację zwrotną lub pomogła zweryfikować nasze cele oraz sposoby ich realizacji.

Podczas wystąpień naszych prelegentów i prelegentek zwrócimy szczególną uwagę na sposoby uczenia się na błędach, analizę aspektów emocjonalnych oraz poznawczych w procesie ponoszenia porażki, a przede wszystkim poznamy historie ludzi, którzy odnieśli niepowodzenia w życiu osobistym i zawodowym oraz którym udało się z nich umiejętnie wyjść, wyciągając przy tym ważne wnioski i refleksje.

Dlaczego to takie ważne?

FESTIWAL POzytywnej porażki-2

Festiwal Pozytywnej Porażki odbędzie się 19-23 października 2020 r. w formie zdalnej.

W przypadku zainteresowania udziałem w wydarzeniu w roli prelegenta / prelegentki prosimy o kontakt pod adresem: doradcazawodowy@lo3.edu.pl, przesyłając numer telefonu do kontaktu.

Pomóżmy uczniom i uczennicom szkoły średniej uczyć się na cudzych błędach! To kolejny powód, aby spojrzeć na porażkę z dobrej strony – niech będzie przykładem do uczenia się dla innych.

Zachęcamy do udziału!

Zespół psychologiczno-pedagogiczny
III LO w Poznaniu