Home
Działania Koła Przyjaciół Armii Krajowej im. Floriana Marciniaka przy III LO w Poznaniu I semestr roku szkolnego 2018-2019
Kopia DSC Pomnik

Działania Koła Przyjaciół Armii Krajowej im. Floriana Marciniaka przy III LO w Poznaniu I semestr roku szkolnego 2018-2019

Koło Przyjaciół Armii Krajowej im Floriana Marciniaka, działające pod opieką prof. Violetty Dworeckiej, istnieje w III LO w Poznaniu już od kilkunastu lat. Jego celem jest nie tylko propagowanie etosu Armii Krajowej oraz wiedzy historycznej z zakresu II wojny  światowej, ale także kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.

Z początkiem roku szkolnego 2018-2019 w szeregi naszego koła wstąpiła młodzież klas pierwszych. Koło zrzesza obecnie 11 uczniów klas humanistycznych (1d i 2d) i ścisłych (1c i 2a). Warto podkreślić, że kontakt z kołem utrzymuje także kilku absolwentów naszej szkoły.

Jesienią 2018 r. nowi członkowie koła mogli spotkać się z rówieśnikami z wielkopolskich kół AK podczas obchodów 79. Rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Patronat honorowy nad nimi przejął Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Zarząd Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Armii Krajowej. W ramach uroczystości, które rozpoczęły się w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela oraz pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu, oprócz uczniów  naszego koła brał udział także poczet  sztandarowy szkoły pod opieką  prof. Violetty Dworeckiej. Dalsze uroczystości odbyły się w sali konferencyjnej PAN, przy ul. Wieniawskiego, gdzie zaprezentowano m. in. film dokumentalny o kapitanie Janie Wosiu. Słowo wstępne do tej projekcji wygłosił Wicekurator Oświaty w Poznaniu- p. Krzysztof Błaszczyk. Dla uczniów biorących udział w spotkaniu niezatarte wspomnienie wywarły rozmowy z Weteranami AK, w tym z ppłk Ludwikiem Miśkiem, który niejednokrotnie gościł w różnorodnych spotkaniach i uroczystościach patriotycznych w III LO w Poznaniu (w grudniu 2018 r. otrzymaliśmy smutną wiadomość o Jego śmierci).

Tradycyjnie we wrześniu odbył się rajd historyczno-patriotyczny wielkopolskich kół Armii Krajowej. W rajdzie uczestniczyli absolwenci naszej szkoły, a zarazem przedstawiciele Koła Przyjaciół Armii Krajowej  im. Floriana Marciniaka: Kuba Kazecki, Marcin Ciechan, Bartek Kozaczuk i Marcel Rychtanek. Szlak wycieczki prowadził tym razem na malownicze Podlasie. Głównym celem rajdu było uczestniczenie w rocznicowych obchodach bohaterskich walk 9. Pułku Strzelców AK na Czerwonym Bagnie. Podczas wyjazdu jego uczestnicy zwiedzili również m. in. prawosławną twierdzę w Supraślu, a także miejsce słynnej bitwy pod Wizną, która przeszła do historii pod nazwą „polskich Termopil”.

Ważnym punktem w działalności naszego koła jest także dbałość o różnorodne miejsca Pamięci Narodowej. Opieką objęliśmy także groby Żołnierzy AK.

Rok kalendarzowy 2018 został zamknięty uroczystym spotkaniem członków Światowego Związku Armii Krajowej Okręg Wielkopolska, władz samorządowych oraz członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej. Uroczystości te odbyły się w styczniu 2019 r. w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Podczas spotkania   wymieniliśmy doświadczenia oraz omówiliśmy dalsze projekty związane z krzewieniem pamięci Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego wśród młodego pokolenia.

Violetta Dworecka

Kopia DSC Pomnik