Home
DZIAŁANIA KLAS AKADEMICKICH W ZAKRESIE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
IMG_1513

DZIAŁANIA KLAS AKADEMICKICH W ZAKRESIE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

DZIAŁANIA KLAS AKADEMICKICH W ZAKRESIE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

W ramach współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu w  b. r. szkolnym zostały zorganizowane różnorodne spotkania i zajęcia dla klas akademickich o profilu humanistycznym. Przygotowywaliśmy także projekty edukacyjne z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Wśród wymienionych form  warto wymienić: warsztaty dziennikarskie, wykłady i warsztaty z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego RP oraz prawa unijnego. Te ostatnie wymienione zajęcia stanowią jeden z etapów realizowanego przez nas projektu prawniczego, który zostanie sfinalizowany w przyszłym roku szkolnym.

W grudniu 2017 r. zakończyliśmy projekt o charakterze socjologicznym, pod nazwą: „Przyjaciel”. Jego tematem były moralne   problemy  współczesnego świata (prawa zwierząt) oraz podstawy  prawne dotyczące  zakładania i funkcjonowania  fundacji, a także organizacji pożytku publicznego.

Oto przykłady relacji uczniów, jak widzą oni pracę klas akademickich:

 

 

Obecna klasa 3d w ubiegłym roku zorganizowała akcję charytatywną na rzecz schroniska dla zwierząt na Ławicy. W ten sposób, w ramach działalności klasy akademickiej, rozpoczęliśmy nasz projekt. Przez cały miesiąc piekliśmy ciasta, które potem sprzedawaliśmy podczas szkolnych przerw. Za zebrane pieniądze zakupiliśmy karmę dla zwierząt, którą przekazaliśmy podczas naszej wizyty w schronisku. Podczas spotkania z pracownikiem tej placówki mieliśmy okazję posłuchać o realiach, jakie tam panują. Dowiedzieliśmy się również jak możemy na co dzień pomagać zwierzętom oraz jak robić to profesjonalnie będąc wolontariuszem lub działając w specjalnych organizacjach, o których również mieliśmy szansę czegoś się dowiedzieć.

   Projekt został sfinalizowany w grudniu 2017 r. w auli III LO w Poznaniu.  Społeczności szkolnej został  zaprezentowany film ukazujący nieszczęście porzuconych zwierząt, autorstwa  Zofii Ćwiek. Muzykę oraz tekst piosenki przygotowała Natalia Sikorska. Jednocześnie odbyła się wystawa zdjęć. Zostały one wykonane przez Bartka Mikołajczyka, podczas  naszej wizyty w schronisku.

     Spotkanie tam ze zwierzętami, wiązało się możliwością spojrzenia im w oczy, które były pełne bólu i cierpienia. Dla nas wszystkich wiązały się one z bardzo emocjonalnym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że dzięki tej prezentacji udało nam się zwrócić uwagę młodzieży na losy zwierząt, które cierpią przez człowieka. Pomóc im może tylko on. Cieszymy się, że i my mogliśmy przyłożyć do tego kolejną cegiełkę.

                                                                                                            (relacja Oli Plewy kl. 3d)

                                                                                                                                                                    

 

    Dzięki staraniom podjętym przez Panią prof. Violettę Dworecką, klasa 1d brała udział w cyklu zajęć akademickich dotyczących pracy mediów. Zajęcia były prowadzone przez                dr Marcina Piechockiego, adiunkta na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Omawiając określoną problematykę wiązał ją z ciekawymi- a nawet „śmiesznymi”- przykładami. Skoncentrował on uwagę słuchaczy na problematyce związanej z tymi mediami, które wpływają na poglądy i postawę określonych osób oraz środowisk społecznych, a także na to jak postrzegają świat. Pan dr M. Piechocki prowadził zajęcia w taki sposób, że wszyscy byli zainteresowani określonym tematem. Wyrażali skłonność do dialogu i aktywnego udziału w warsztatach. Po jego zajęciach uczniowie formułowali nowe interesujące ich tematy. Wyrażali chęć do rozwijania pogłębionej wiedzy o działalności mediów oraz dyskusji z zakresu tej problematyki.

 

                                             (relacja Weroniki Szymańskiej z kl. 1d)